Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er Fairtrade Norge som, etter søknad, kan gi en kommune benevnelsen Fairtradekommune. Utnevnelsen gis kommuner som «engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel, og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter».

Første gang bystyret i Bodø fattet vedtak om å oppnå slik status var i 2006. Av ulike årsaker kom en ikke i mål. Den gang var kriteriene mye vanskeligere enn i dag.

I 2016 fattet bystyret et nytt enstemmig vedtak, der administrasjonen ble bedt om å legge fram en sak om videre framdrift.

Nå skriver vi 2024, og som innbygger lurer jeg på hvor langt arbeidet har kommet?

Iflg Fairtrade Norge må det foreligge et politisk vedtak om at kommunen ønsker å være en Fairtradekommune. Det vedtaket foreligger allerede. Det gjenstår en sak som gir politikerne grunnlag for søknad til Fairtrade Norge. For alt jeg vet oppfyller Bodø allerede noen av kriteriene.

Det handler om interne anskaffelser, men også om «kontakt med sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og interesseorganisasjoner». Altså om kommunen som samfunn, ikke bare organisasjon.

Det er ikke omfattende krav som stilles. Det koster ikke mye. Allikevel vil det å oppnå slik status vise at Bodø ønsker å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål, deriblant menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Vi kan kalle det internasjonal solidaritet. På lokalt nivå, på en praktisk måte.

Etter åtte år er det vel på tide å komme videre. Hvis et nytt bystyre i mellomtiden har endret syn, er det trist, men først må politikerne få saken på sitt bord.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Blir Bodø en Fairtradekommune? - Anne-Kirsten Lyngstad
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Blir Bodø en Fairtradekommune?

14 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er Fairtrade Norge som, etter søknad, kan gi en kommune benevnelsen Fairtradekommune. Utnevnelsen gis kommuner som «engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel, og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter».

Første gang bystyret i Bodø fattet vedtak om å oppnå........

© Avisa Nordland


Get it on Google Play