Ana ve babaların en önemli görevlerinden biri de çocuklarını iyi ahlak, vatanına milletine yanan şekilde yetiştirmektir. Çocuk yetiştirmek pek sanıldığı kadar kolay ve basit değildir. Eskiden ana ve babaların çocuğunun üzerinde yeni nesle nazaran daha fazla etkisi vardı. Çocuğu terbiye etmek, okutmak, tahsil yatırmak daha kolaydı. Çocukta ana ve babasına karşı daha fazla saygılı hareket ederdi. Bir noktada ana ve babada daha rahattı. Yemekleri hep birlikte yerlerdi. Çocuklar ortaya konan yemeğe hiç itiraz etmezdi etmesi de mümkün değildi. Her şeyden evvel huzurlu bir yaşantı mevcuttu. Evin reisi babaydı. Baba ne derse o olurdu. O güzelim ortam şimdi ikinci planda kaldı.

Son yıllarda teknoloji o güzelim ortamı tamamen bozdu. Yeni bir ortam ortaya çıktı. Şimdi gelelim yeni ortama. Yeni gençliğin düşüncesinde eskiye kıyasla muazzam fark vardır. Ana ve baba şu noktada birleşiyor. Ben yemeyim çocuklarım yesin, ben giymedim çocuklarım giysin, ben görmedim çocuklarım yaşasın, ben sıkıntılı yaşadım çocuklarım sıkıntı çekmesin gibi bir görüş içindedirler. Bu yeni sistemin ne kadar zor olduğunun farkına varıyorlar. Ama dönüşü zor olduğu açık seçik bilinmektedir. Yeni genç ana ve babalar yaptıkları hatanın sonucuna ister istemez katlanmak mecburiyetinde olduklarının her gün her saat bilincindedirler. Eskilerin bir atasözü var; Atını alan çoktan Üsküdar’ı geçti derken onun gibi bir şey. Yüce dinimiz bu konuda neler söylüyor. Kötülüklerin kasırga gibi silip süpürdüğü günümüzde Müslüman çocuğunu İslam’ın muhteşem terbiyesi ile yetiştirmeye, onlara Allah’ı, peygamberi, Kuran’ı öğretmeye kayıtsız şartsız mecburdur. Aksi halde imtihanını kazanması, huzur ve saadete ermesi mümkün değildir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır.” Peygamberimiz de bir hadisinde şöyle buyurur, “Hiçbir baba çocuğuna güzel edepten daha üstün bir şey vermemiştir.” İslam’ı terbiye olmayan çocuk sevgiden, saygıdan, edepten, kardeşlikten mahrum olacağı için İslam yolunda terbiye edilmesi mühimdir. Çocuklarımıza sahip çıkalım, onların vatan ve milletimize faydalı, dini ve milli değerlerimize saygılı, inançlı, ahlaklı, dürüst birer insan olarak yetiştirelim.

QOSHE - Çocuklarımıza İslami terbiye şart.. - Muammer Bağcı
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çocuklarımıza İslami terbiye şart..

58 0
03.05.2024

Ana ve babaların en önemli görevlerinden biri de çocuklarını iyi ahlak, vatanına milletine yanan şekilde yetiştirmektir. Çocuk yetiştirmek pek sanıldığı kadar kolay ve basit değildir. Eskiden ana ve babaların çocuğunun üzerinde yeni nesle nazaran daha fazla etkisi vardı. Çocuğu terbiye etmek, okutmak, tahsil yatırmak daha kolaydı. Çocukta ana ve babasına karşı daha fazla saygılı hareket ederdi. Bir noktada ana ve babada daha rahattı. Yemekleri hep birlikte yerlerdi. Çocuklar ortaya konan yemeğe hiç itiraz etmezdi etmesi de mümkün değildi. Her şeyden evvel huzurlu bir yaşantı mevcuttu. Evin reisi babaydı. Baba ne derse o olurdu. O güzelim ortam şimdi ikinci planda kaldı.

Son yıllarda teknoloji o güzelim ortamı tamamen bozdu. Yeni bir ortam........

© Yeni Meram


Get it on Google Play