menu_open
Ville Hyötylä

Ville Hyötylä

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Ro­va­nie­me­läi­set hui­ma­päät ovat näyte siitä, että päät­tä­väi­nen oman tien kul­ke­mi­nen on ur­hei­lus­sa oikea rat­kai­su

22.03.2024 10

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

Antti Tuisku sauvoi me­dia­myl­läk­kään löy­tääk­seen paikan, jota me kaikki etsimme

08.02.2024 10

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

Näissä vaa­leis­sa ei pöhistä – väritön vaa­li­pu­he saa kir­ja­vuut­ta toi­sel­la kier­rok­sel­la, jos sil­loin­kaan

15.01.2024 9

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 10

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

Ro­va­nie­mi oli lauan­tai­na penk­ki­ur­hei­li­jan pa­ra­tii­si – yli 4 000 ihmistä seurasi kau­pun­gin yk­kös­seu­ro­ja

22.10.2023 7

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

Opis­ke­li­jal­le raippa viuhuu, kun vel­ka­lai­va kääntyy – eikä siihen auta hen­gai­lu yli­opis­ton aulassa

02.10.2023 6

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

N-sanan li­vah­ta­mi­nen edus­kun­taan osoit­ti, ettei persuja saa irti ra­sis­mis­ta

12.09.2023 8

Lapin Kansa

Ville Hyötylä

43570118807f6bad8b270264a4174dd4