menu_open
Katja Kärki

Katja Kärki

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Miksi meidän pitäisi tuntea myö­tä­tun­toa myös tap­pa­jaa koh­taan?

14.04.2024 10

Kaleva

Katja Kärki

Kuka saa päät­tää, koska kär­si­mys­tä on liikaa?

28.03.2024 9

Kaleva

Katja Kärki

Olemme kou­kus­sa asiaan, joka tekee meistä mulk­vis­te­ja

16.03.2024 10

Kaleva

Katja Kärki

To­ri­ho­tel­lin torso pilaa yhden kau­pun­gin kau­neim­mis­ta pai­kois­ta

24.02.2024 7

Kaleva

Katja Kärki

Hil­jai­set loparit he­rät­ti­vät pu­hu­maan koh­tuul­li­suu­des­ta

03.02.2024 10

Kaleva

Katja Kärki

Oman opis­ke­lu­alan va­lit­se­mi­nen on tär­keää, mutta mitään ei pidä hakata kiveen

20.01.2024 5

Kaleva

Katja Kärki

Lou­nas­edun mer­ki­tys on paljon ve­ro­tus­ar­voaan suu­rem­pi – mo­ni­puo­li­ses­ta ruuasta tin­ki­mi­nen voi kos­tau­tua tu­le­vai­suu­des­sa

13.01.2024 5

Kaleva

Katja Kärki

Ai­kuis­ten pitäisi ar­vos­taa nuoria ny­kyis­tä enem­män, sillä tei­neil­lä on sel­lais­ta mitä meillä ei ole

23.12.2023 8

Kaleva

Katja Kärki

Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na – tör­ky­vies­te­jä ei pidä poistaa vaan toi­mit­taa ne po­lii­sil­le

09.12.2023 20

Kaleva

Katja Kärki

Kiu­saa­ja tar­vit­see ylei­sön­sä, ja siksi hil­jai­set hy­väk­sy­jät ovat osa on­gel­maa

25.11.2023 8

Kaleva

Katja Kärki

Psy­kiat­ris­ten osas­to­paik­ko­jen kar­si­mi­nen on ollut kallis virhe – Kuinka moni hoitoa odot­ta­va ehtii me­net­tää toi­von­sa niin kuin Miki Liuk­ko­nen?

11.11.2023 10

Kaleva

Katja Kärki

Kävely on suotta vä­hä­tel­ty har­ras­tus – ter­veys­hyö­ty­jen lisäksi se tekee fik­sum­mak­si

25.10.2023 5

Lapin Kansa

Katja Kärki

Hyvä elämä ei ole paikka, vaan suunta

27.09.2023 8

Lapin Kansa

Katja Kärki

8277cd646ccc3c695d440a2b190b7eab