menu_open
Katja Kärki

Katja Kärki

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Lap­sis­ta vain puolet osaa enää uida, mutta al­taa­seen pa­kot­ta­mi­nen ei voi olla rat­kai­su

16.03.2023 6

Lapin Kansa

Katja Kärki

Mikä on metsä?

07.02.2023 4

Lapin Kansa

Katja Kärki

Nuoret eivät ehkä pääse kyyk­kyyn, mutta heillä on kanttia puo­lus­taa tär­kei­nä pi­tä­miään asioita

20.01.2023 6

Lapin Kansa

Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Eilen nor­maa­li, tänään lihava eli ter­vei­siä suoraan 1800-lu­vul­ta

28.12.2022 6

Lapin Kansa

Katja Kärki

Jääkö ener­gia­krii­sis­tä pe­rin­nök­si muuta kuin velka?

21.12.2022 10

Lapin Kansa

Katja Kärki

Kom­ment­ti: Säh­kö­pu­la on koko ajan lä­hem­pä­nä

13.12.2022 6

Lapin Kansa

Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Uutinen rai­teil­le hy­lä­tys­tä mie­hes­tä koet­te­lee tuo­ret­ta uskoani

28.11.2022 10

Lapin Kansa

Katja Kärki

Suurin osa meistä on kun­nol­li­sia – his­to­ria ei tue kä­si­tys­tä ih­mis­ten vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ja it­sek­kyy­des­tä

24.11.2022 10

Lapin Kansa

Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Öö aapisen lai­das­sa ja muita va­li­koi­tu­ja ohjeita elämään

25.10.2022 3

Lapin Kansa

Katja Kärki

Arjen arvot rat­kai­se­vat, voi­daan­ko töissä hyvin vai huo­nos­ti

20.10.2022 10

Lapin Kansa

Katja Kärki

8277cd646ccc3c695d440a2b190b7eab