menu_open
Emre Ertürk

Emre Ertürk

Hürses

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanan sigortalılar-4

  Eksik hizmet bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve...

previous day 1

Hürses

Emre Ertürk

Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanan sigortalılar-3

2.4- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunulması Çalışma ve İş Kurumu İl...

22.09.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanan sigortalılar-2

2.1- 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlanılması 2.1.1- Kapsamdaki İşverenler ...

21.09.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanan sigortalılar-1

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar için SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı...

20.09.2023 1

Hürses

Emre Ertürk

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler-2

  Bu düzenlemeye ilişkin olarak Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.   - Konut niteliğinde olmayan yapıların...

18.09.2023 1

Hürses

Emre Ertürk

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler-1

  07/09/2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 seri No.lu  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik...

17.09.2023 1

Hürses

Emre Ertürk

Okul döneminde artan enfeksiyon hastalıklarına dikkat!

  Solunum Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, “Okul döneminde COVID-19,...

12.09.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

‘Çareli Çaresiz Çizgiler' Kitabı

  Edebiyat dünyasına sarsıcı bir soluk getiren Emel Ercan, şiir ve metaforlarla dolu yeni kitabı "Çareli Çaresiz Çizgiler" ile...

10.09.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Hayır demekte zorlanmanın nedenleri

Hayır demekte zorlanmak, sağlıklı sınırlar koyma yeteneğimizi etkileyebilir ve zamanla stres veya tükenmişlik gibi olumsuz sonuçlara yol...

09.09.2023 10

Hürses

Emre Ertürk

Bireyler arasındaki iletişimi keyifli kılan flörtleşme

  Günümüzde ilişkilerin temelini oluşturan flörtleşme, bireyler arasındaki iletişimi daha keyifli ve anlamlı hale getiren bir süreç...

07.09.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Beyin Tümörü Tehlikesi

  Beyin tümörlerinin sıklıkla normal beyin dokusuna hücum ettiğini veya baskı yaptığını, belirtilerin de o basınç nedeniyle ortaya...

04.09.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Okula uyum süreci

  Öğrenciler uzun bir tatil sonrası yeniden eğitim ve öğretim hayatlarına devam edecekler. Yaz tatili boyunca okul döneminde...

03.09.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

SGK yapılandırma ödeme tarihi için son gün

  Son ödeme tarihi bugün olan 7440 Sayılı SGK yapılandırma ödemesinin unutulmaması gerekir. 7440 Sayılı Kanun kapsamında peşin veya...

31.08.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Çocukların okula uyum süreci

  Okula başlama her çocuk için uyum sürecini ve bazı zorlukları beraberinde getirebileceği söylenebilir. Bu süreçte ebeveyn tutum ve...

29.08.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Geri Kazanım Katılım Payı

  7456 sayılı Yasayla Cumhurbaşkanına tanınan Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarını iki katına kadar artırma yetkisine istinaden...

27.08.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

İçedönük çocuklar

  Bazı çocuklar utangaç ve çekingen gibi görünseler de aslında bu çocuklar ''İçedönük'' mizacı olan çocuklardır. İçedönük...

26.08.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Sağlık hizmet sunucuları için mücbir sebep nedeniyle tecil ve taksitlendirme

  Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapılan yapılan talepler dikkate alınarak, mücbir sebep nedeniyle sağlık hizmeti...

18.08.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Yazar ile okur arasındaki köprü: Editör

  “En klasik anlamı ile yayıncılık olarak sözlüklerde yer alsa da bir meslek olarak editörlüğe eğildiğimizde çok farklı anlamlarla...

11.06.2023 4

Hürses

Emre Ertürk

Uzun süredir çalışmayan arabanın bakımı

  Uzun süredir çalışmayan bir arabanın tekrar kullanılabilir duruma gelmesi oldukça zorlu bir süreç olarak ön plana çıkıyor. Aracın...

31.05.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Yabancı paraların KKH veya katılma hesaplarına yatırılmaları halindeki vergi istisnası-3

  2. 22.3.2022 tarih  ve  31786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün...

13.05.2023 4

Hürses

Emre Ertürk

Yabancı paraların KKH veya katılma hesaplarına yatırılmaları halindeki vergi istisnası-2

  Öte yandan 7407 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle KVK Geçici 14’üncü maddey e eklenen 4’üncü fıkra ile 31/12/2021...

12.05.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Yabancı paraların KKH veya katılma hesaplarına yatırılmaları halindeki vergi istisnası-1

  29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik...

11.05.2023 6

Hürses

Emre Ertürk

Daha güvenli bir sürüş için neler yapılmalı?

  Türkiye’de trafik kazaları her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Bu nedenle, sürücülerin daha...

07.05.2023 4

Hürses

Emre Ertürk

Büyükşehirlerde gezici olarak perakende emtia alım satımı ile uğraşanlar-2

  Söz konusu değişikliğe göre; 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması...

05.05.2023 5

Hürses

Emre Ertürk

Büyükşehirlerde gezici olarak perakende emtia alım satımı ile uğraşanlar-1

  Basit Usulde Vergilendirmeye ilişkin olarak 25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı...

04.05.2023 7

Hürses

Emre Ertürk

Emekliler için 5 puanlık teşvikten yararlanmanın usul ve esasları-5

  İşverenlerce "İşveren Sistemi" üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda...

01.05.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Emekliler için 5 puanlık teşvikten yararlanmanın usul ve esasları-4

  5510 sayılı Kanun'un geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan...

30.04.2023 10

Hürses

Emre Ertürk

Emekliler için 5 puanlık teşvikten yararlanmanın usul ve esasları-3

  5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında olan sigortalılar, hizmet akdi ile aynı ayda birden fazla işveren tarafından ...

29.04.2023 7

Hürses

Emre Ertürk

Emekliler için 5 puanlık teşvikten yararlanmanın usul ve esasları-2

  Sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya...

28.04.2023 7

Hürses

Emre Ertürk

Emekliler için 5 puanlık teşvikten yararlanmanın usul ve esasları-1

  03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu ile 375...

27.04.2023 4

Hürses

Emre Ertürk

Müşterilerin sürdürülebilirlik yaklaşımları

  Daha sürdürülebilir bir gelecek için 50 milyona yakın müşterisinin kolektif gücünü seferber etmek isteyen Generali Grubu, geçtiğimiz...

21.03.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Deprem felaketi ardından oluşan travmayı atlatabilmek

  6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, başta deprem felaketinden birinci derece etkilenenler olmak üzere ülke olarak psikolojimiz üzerinde...

15.03.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler-2

  7420 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/B maddesi ile Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye...

10.03.2023 4

Hürses

Emre Ertürk

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler-1

  1 Mart 2023 tarihli ve 32219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik ...

09.03.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Depremden etkilenen illerde yapılan düzenlemeler

  22.02.2023 tarihli 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi ile çalışma ve sosyal güvenlik...

26.02.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Çocuklara deprem nasıl anlatılmalıdır?

  Yaşadığımız bu zor süreç hepimizi derinden etkiledi. Gözümüz her gün deprem bölgesinde... Çocuklarımızın ve biz yetişkinlerin...

16.02.2023 30

Hürses

Emre Ertürk

Farklı muhasebe tekniği kullanılarak oluşturulan değer artış fonu-3

  Ancak,  sonraki  dönemlerde  tabi  olunan  muhasebe  ve finansal  raporlama  standartları çerçevesinde  yukarıda  belirtilen ...

12.02.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Farklı muhasebe tekniği kullanılarak oluşturulan değer artış fonu-2

  Söz konusu Tebliğ uyarınca, bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibarıyla  farklı  muhasebe ...

09.02.2023 5

Hürses

Emre Ertürk

Farklı muhasebe tekniği kullanılarak oluşturulan değer artış fonu-1

  14/10/2021  tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;   a) 31 inci...

08.02.2023 7

Hürses

Emre Ertürk

Kanser her yıl 20 milyon insanı tehdit ediyor

  Dünya Kanser Günü olarak kabul edilen 4 Şubat’ta, küresel düzeyde yürütülen kampanyalarla insanların bilinç düzeyinin...

07.02.2023 9

Hürses

Emre Ertürk

E vitamini eksikliği kısırlığa neden olabiliyor

  İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen vitamin eksikliği, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Yaşam kalitesinin de bozulmasına...

03.02.2023 4

Hürses

Emre Ertürk

213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgiler-2

  II-Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması   19/12/2012 tarihli ve 4093...

26.01.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgiler-1

  18/1/2023  tarihli  ve  32077sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) ile 14/10/2021 tarihli...

25.01.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Hamilelikte aşırı kilo almamak için öneriler

  Hamilelikte aşırı kilo almak istemiyor fakat sağlıklı hamilelik dönemi geçirmek istiyorsanız işte tüyolar. Dr. Fevzi...

20.01.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Karın ağrısı ihmal edilmemeli

  Birçok kadının yaşadığı karın ağrısı hafife alınmamalı. Kronikleşen karın ağrısı ve belirtileri karşısında mutlaka konunun...

10.01.2023 3

Hürses

Emre Ertürk

Diz kireçlenmesinde risk faktörleri

  Eklemlerde kemik yüzeyleri kaplayan ve ayrıca eklemin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayan kaygan özelliği olan kıkırdak dokunun...

05.01.2023 6

Hürses

Emre Ertürk

‘Türkiye'nin desteği olmasa Suriye'deki insanlar yok olur'

  Suriye'nin Afrin ve Elbab bölgelerinde saha çalışmaları yürüten Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Banu Dalaman bölgede...

02.01.2023 2

Hürses

Emre Ertürk

Kadınlarda kısırlık nedenleri

İnfertilite (Kısırlık), en az 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamile kalamama durumudur. Kısırlık sorunu kadınlar, erkekler veya...

01.01.2023 1

Hürses

Emre Ertürk

Yılbaşı gecesi ev güvenliğine dikkat

  Pek çoğumuz yılbaşı gecesi için dost ve sevdiklerimizle birlikte harika planlar yaptık. Peki biz yeni yılın tadını çıkartırken...

31.12.2022 2

Hürses

Emre Ertürk

Omuz ağrısını tetikleyen nedenler

  Tüm eklemlerin arasında, omuz eklemi vücudumuzun en hareketli eklemidir. Omuz eklemi; çalışma hayatı, spor faaliyetleri ve gündelik...

26.12.2022 4

Hürses

Emre Ertürk

578e988d80719f81b6de906c36e042c4