menu_open
Aleksi Pohjola

Aleksi Pohjola

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Tie­dät­kö mistä tietosi tu­le­vat? – uusien tek­no­lo­gioi­den myötä ihmisiä voidaan oh­jail­la aiempaa hel­pom­min us­ko­maan val­heel­li­sia asioita

20.02.2023 20

Lapin Kansa

Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Maa­seu­tua, mat­kai­lua ja mie­len­ter­veyt­tä – vuoden paras tv-sar­ja tehtiin 30 vuotta sitten

30.12.2022 6

Lapin Kansa

Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Me­ri­hir­viön kyljet nuo­li­vat ehkä näitä kiviä, joiden päällä nyt seison – 10 000 vuotta sitten Tor­nion­laak­sos­sa velloi jää­kyl­mä vesi

04.10.2022 3

Lapin Kansa

Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Sa­la­po­lii­si­työ vei ih­meel­li­sen kasvin jäl­jil­le – kär­si­väl­li­syys pal­ki­taan tun­te­mat­to­mien tun­nis­ta­mi­ses­sa

01.08.2022 4

Lapin Kansa

Aleksi Pohjola

Päi­vä­kir­ja: Ennen kuin aurinko nie­lai­see maa­pal­lon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lu­ke­mat­to­mia kertoja

22.07.2022 3

Lapin Kansa

Aleksi Pohjola

ddaa7a72badb86cf18f447cc2742f32f