Bakgrunnen for at en del Ap-medlemmer i Sametinget meldte seg ut av partiet gikk i hovedsak ut på at partiet har tråkket over streken i samiske saker helt siden de meldte seg som medlemmer.

Dessuten har samepolitiske saker aldri har hatt særlig høy status i partiet.

Minst fem sentrale Ap-medlemmer på Sametinget har den siste tiden meldt seg ut av partiet, og alle de fem hadde stilte til valg for Ap høsten 2021. Det er i og for seg ikke uvanlig at Ap-medlemmene flykter fra partiet. En rekke profilerte partitopper har de siste årene forlatt partiet og begrunnelsene har vært «at partiet er ikke til å kjenne igjen».

I denne kronikken skal jeg se litt nærmere på endringene i det samepolitiske landskap, og hva som ligger til grunn for at Ap-medlemmene har forlatt partiet.

Bakgrunnen for at Ap-medlemmene på Sametinget meldte seg ut var konkrete og gikk i hovedsak ut på at partiet har tråkket over streken i samepolitiske saker helt siden de meldte seg som medlemmer. De oppdaget samtidig at samepolitiske saker aldri har hatt særlig høy status i partiet, og først etter Fosen- og Melkøya-sakene har de skjønt at noe var riv, ruskende galt, og flere av de utmeldte har senere angret på at de meldte seg inn i partiet. Det er jo også spesielt når én av de utmeldte gir uttrykk for at hun har skammet seg over sitt medlemskap i partiet.

Tidligere var det slik at medlemmene i partiet var svært trofast mot partiet og aksepterte omtrent alt av tiltak som partiet sentralt gjorde. Dette utviklet seg til at når et lokalparti var uenig med partiet sentral, så fremmet lokalpartiet et kompromissvedtak som ivaretok deler av partiets sentrale vedtak, samtidig som de fikk synliggjort sitt eget vedtak.

På denne måten opptrådte lokalpartiet som et «haleheng» for partiet sentralt. Med «haleheng» mener jeg her at lokalpartiet ukritisk følger partiet sentralt. Eller sagt det på en annen måte at partiet sentralt har lokalpartiet «diltende eller logrende» etter seg. Mange tegn tyder derfor på at medlemmene som nå har forlatt partiet ikke har til hensikt å opptre som et «haleheng», verken for Ap eller andre partier eller lister.

I dagens situasjon derimot, har situasjonen endret seg radikalt. Ap-politikere i dag tar til motmæle mot partiet sentralt, og finner seg ikke i at spørsmål om samiske forhold ikke blir verdsatt. Det spesielle var at Ap-medlemmene ga klart uttrykk for at de har skammet seg over sitt medlemskap i partiet. Og det som kanskje vekker mest oppsikt er at medlemmene ga uttrykk for at Arbeiderpartiet ikke burde delta i sametingsvalget. De styrer politikken med en «ovenfra og ned holdning», som normalt ikke samsvarer med samepolitiske mål.

At samiske saker ikke har særlig status i Ap når partiet likevel er representert i Sametinget er en oppsiktsvekkende opplysning. Sametinget er jo nettopp blitt til for at samepolitiske saker skal prioriteres. Når Ap likevel har valgt å ikke prioritere det, så kan man jo lure på hva det er partiet egentlig prioriterer, og ikke minst hva som er partiets agenda?

Fosen-demonstrasjonene i Oslo i februar 2023 kan til en viss grad sammenlignes med det som nå skjer blant utmeldte Ap-medlemmer. Fosen-demonstrantene presset Støre og Aasland fra skanse til skanse, som til slutt måtte innrømme at Fosen-saken dreide seg om brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Disse to sakene kan bli en «samepolitisk åpenbaring» og vil forhåpentligvis legge premissene for Støre- regjeringas fremtidig håndtering av samepolitiske saker.

Ny generasjon samepolitikere og politisk aktive er i ferd med å innta den samepolitiske scenen. Det begynte med Fosen-aktivistene som presset Støre og Aasland fra skanse til skanse og fikk de to til å «fremstå som kunnskapsløse konfirmanter». Begrepet «haleheng» bringer en ny dimensjon inn i samepolitikken med at den nye generasjon politikere ikke uten videre vil ukritisk følge sin partileder eller sitt parti sentralt.

Mange tegn tyder derfor på at de utmeldte Ap-politikere har skjønt verdien av saklig uenighet som er et viktig moment som gjør at partipolitikken faktisk utvikler seg. Med den type politisk aktivitet som Sametingets utmeldte AP-politikere her har vist, går det samiske samfunn en lys fremtid i møte.

QOSHE - Opprør blant Aps sametingsrepresentanter! - Trygve Nilsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Opprør blant Aps sametingsrepresentanter!

32 0
27.05.2024

Bakgrunnen for at en del Ap-medlemmer i Sametinget meldte seg ut av partiet gikk i hovedsak ut på at partiet har tråkket over streken i samiske saker helt siden de meldte seg som medlemmer.

Dessuten har samepolitiske saker aldri har hatt særlig høy status i partiet.

Minst fem sentrale Ap-medlemmer på Sametinget har den siste tiden meldt seg ut av partiet, og alle de fem hadde stilte til valg for Ap høsten 2021. Det er i og for seg ikke uvanlig at Ap-medlemmene flykter fra partiet. En rekke profilerte partitopper har de siste årene forlatt partiet og begrunnelsene har vært «at partiet er ikke til å kjenne igjen».

I denne kronikken skal jeg se litt nærmere på endringene i det samepolitiske landskap, og hva som ligger til grunn for at Ap-medlemmene har forlatt partiet.

Bakgrunnen for at Ap-medlemmene på Sametinget meldte seg ut var konkrete og gikk i hovedsak ut på at partiet har tråkket over streken i samepolitiske saker helt siden de meldte seg som medlemmer. De oppdaget samtidig at samepolitiske saker aldri har hatt særlig høy status i........

© Ságat


Get it on Google Play