Voorzitter COC Midden-Gelderland

In de schaduw van maatschappelijke taboes en stigma’s heerst er nog te vaak een oorverdovende stilte wanneer het gaat om seksueel geweld tegen mannen en queer mensen. Het is de hoogste tijd dat we deze stilte doorbreken en een open dialoog houden over dit onderwerp. Het gaat hier niet alleen over het individuele leed van mensen die seksueel geweld is overkomen: het heeft invloed op de hele samenleving en vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het is een feit dat mannen en lhbti+ mensen vaak aarzelen om te praten over seksueel geweld dat hen is aangedaan. Sociale normen en genderstereotypen hebben een flinke geluidswerende muur opgeworpen, met stilte in de samenleving over dit onderwerp als gevolg. Het doorbreken van deze muur begint bij het erkennen van de complexiteit van seksueel geweld en het besef dat dit iedereen kan overkomen, ongeacht geslacht, genderidentiteit of seksuele oriëntatie.

Helaas zijn er nog maar weinig rolmodellen op dit kwetsbare terrein. Het is daarom dapper dat Thomas Garrod-Pullar de stichting MenAsWell oprichtte, de eerste en vooralsnog enige Nederlandse organisatie die zich uitsluitend inzet voor mannen en queer mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Of Jeffrey Dral, die op eerlijke en aangrijpende wijze zijn verhaal over jarenlang misbruik heeft opgetekend in het boek ‘Liegen zul je’.

Wat Garrod-Pullar en Dral laten zien, is dat praten over seksueel geweld niet getuigt van zwakte, maar juist van enorme kracht. Het doorbreken van het zwijgen bevrijdt niet alleen de persoon zelf van een last, maar draagt ook bij aan het creëren van een veilige samenleving voor ons allemaal. Het doorbreken van dit taboe normaliseert het idee dat slachtofferschap geen schande is, maar een realiteit die we moeten onderkennen en waarin we schouder aan schouder moeten staan.

Bovendien is het van groot belang om de specifieke uitdagingen waarmee mannen en lhbti+ mensen te maken hebben, te erkennen. Mannen worden nog vaak geconfronteerd met stereotype opvattingen over mannelijkheid die hen ontmoedigen om kwetsbaarheid te tonen. Lhbti+ mensen worden nog vaak geconfronteerd met dubbele vooroordelen, waarbij hun ervaringen worden gemarginaliseerd of zelfs ontkend. Het bespreken van seksueel geweld bij deze groepen vraagt dus niet alleen om openheid, maar ook om een inclusieve benadering die rekening houdt met verschillende perspectieven.

Hierbij spelen media, het onderwijs en maatschappelijke organisaties een sleutelrol. De media kan hierin bijdragen door middel van realistische en respectvolle representatie van de mensen die seksueel geweld is overkomen, zoals Garrod-Pullar en Dral. Het onderwijs kan diverse maatschappelijke organisaties, zoals MenAsWell, volgen die informatie en programma’s hebben over bewustwording en preventie van seksueel geweld.

Kortom, het bespreekbaar maken van seksueel geweld onder mannen en lhbti+ mensen is van een groot belang voor een inclusieve, veilige samenleving. Samen moeten we ons inzetten om de stilte te doorbreken, stereotypes te bestrijden en bewustzijn te vergroten. Door te praten over dit onderwerp zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht geslacht, genderidentiteit of seksuele oriëntatie, zich gesteund voelt. Daarnaast is toestemming, ook wel consent genoemd, van wezenlijk belang in het bestrijden van seksueel geweld. Vraag naar elkaars wensen en grenzen, voordat je overgaat tot handelingen. Zo maken we de maatschappij vrij van seksueel geweld en ons seksleven een stuk aangenamer.

Meer over:

QOSHE - De stilte doorbreken: seksueel geweld onder mannen en lhbti+ mensen moet besproken worden - Ricardo Brouwer
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

De stilte doorbreken: seksueel geweld onder mannen en lhbti+ mensen moet besproken worden

8 13
19.02.2024

Voorzitter COC Midden-Gelderland

In de schaduw van maatschappelijke taboes en stigma’s heerst er nog te vaak een oorverdovende stilte wanneer het gaat om seksueel geweld tegen mannen en queer mensen. Het is de hoogste tijd dat we deze stilte doorbreken en een open dialoog houden over dit onderwerp. Het gaat hier niet alleen over het individuele leed van mensen die seksueel geweld is overkomen: het heeft invloed op de hele samenleving en vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het is een feit dat mannen en lhbti mensen vaak aarzelen om te praten over seksueel geweld dat hen is aangedaan. Sociale normen en genderstereotypen hebben een flinke geluidswerende muur opgeworpen, met stilte in de samenleving over dit onderwerp als gevolg. Het doorbreken van deze muur begint bij het erkennen van de complexiteit van seksueel geweld en het besef dat dit iedereen kan overkomen,........

© Joop


Get it on Google Play