Socioloog

In deze periode van afschuw en massale kritiek op Israël realiseert men zich niet, dat Netanyahu voor de verandering eens groot gelijk had om het door Hamas geaccepteerde voorstel tot een wapenstilstand af te wijzen. Als Netanyahu deze overeenkomst had geaccepteerd, was dat een blunder geweest van hetzelfde kaliber als waarmee hij lange tijd Hamas (via Qatar) financieel ondersteunde.

De Palestijnse bevolking juichte te vroeg toen zij vernamen van het akkoord door Hamas. De Israëli's geloofden sowieso niet wat zij hoorden na het "akkoord gaan" door Hamas met het zogenaamd mede door de VS bemiddelde bestandsvoorstel.

Het fake-voorstel tot een wapenstilstand is een vod en aanfluiting voor mensen die een evenwichtig einde willen zien aan deze gruwelijke oorlog. Een Gaza-oorlog die wat het aantal onschuldige Palestijnse burgerslachtoffers betreft wellicht qua verhouding de Vietnamoorlog nadert of misschien zelfs overtreft.

Als Netanyahu dit voorstel zou hebben geaccepteerd, zouden de vele Israëlische doden en duizenden gewonden voor niets zijn geweest. Israël startte deze verdedigingsoorlog nadat het Israëlische volk werd verminkt en vernederd. Een flutakkoord is voor hen niet acceptabel.

Hamas-aanvoerder Yahia al-Sinwar wil dat |Hamas aan de macht blijft. Die macht vindt hij belangrijker dan het lijden van zijn zwaar getroffen, onschuldige burgerbevolking. Netanyahu wil de oorlog niet beëindigen voordat Hamas militair is verslagen. Netanyahu wil zijn regeringscoalitie behouden en via verkiezingen een politieke afrekening voor zijn blunders voorkomen. Hij wil eveneens aan de macht blijven.

Al Jazeera had inzage in het document en publiceerde een samenvatting van de concept-overeenkomst. Wat zijn (in korte samenvatting) de hoofdpunten voor het voorgestelde 126 dagen durende bestand, dat verdeeld is in 3 fasen:

Eerste fase
In de eerste cruciale fase van 42 dagen moeten de Israëlische troepen zich uit de bevolkingscentra oostwaarts terugtrekken tot een nog te bespreken punt in de omgeving van de Israëlische grens. Gedurende minstens 10 uur per dag mag er geen Israëlische drone of vliegtuig boven Gaza zijn. De gevluchte Palestijnse burgerbevolking mag terugkeren en zich vrij bewegen. Humanitaire hulp komt massaal op gang. Het normale leven wordt zoveel mogelijk hersteld.

Hamas laat een deel van de gegijzelden vrij. In de eerste fase worden 33 Israëlische gegijzelden vrij gelaten. De eerste drie dagen laat Hamas 3 gegijzelden vrij. Vervolgens worden elke 7 dagen 3 levende of gedode gegijzelden aan Israël overgedragen (zieken, kinderen, gewonden, vrouwelijke soldaten). Israël laat 40-50 gevangenen vrij, waaronder 30 levenslang gestrafte terroristen die Hamas aanwijst. Aan het einde van de 3e week zou Israël een groep terroristen moeten vrijlaten die opnieuw waren gearresteerd nadat zij in ruil voor de eerder gegijzelde Gilad Shalit waren vrijgelaten. (Deze Hamassers waren opnieuw gearresteerd nadat zij hun militaire activiteiten hadden hervat.)

In de eerste fase zou verder over de voortgang in de tweede fase moeten worden onderhandeld.

Tweede fase
Al Jazeera omschrijft de tweede fase van de overeenkomst als volgt:

"Een terugkeer naar duurzame kalmte (een permanente stopzetting van militaire en vijandige operaties) moet worden aangekondigd en van kracht worden voordat de uitwisseling van gevangenen en krijgsgevangenen plaatsvindt - alle overgebleven levende Israëlische mannen (burgers en soldaten) - in ruil voor een overeengekomen aantal gevangenen en gedetineerden in Israëlische gevangenissen en detentiekampen. Israëlische strijdkrachten moeten zich volledig terugtrekken uit de Gazastrook."

Derde fase
In de derde fase worden stoffelijke resten en nog levende gevangenen over en weer uitgewisseld en verdere afspraken gemaakt over reconstructie, compensatie et cetera. Israël staakt de strijd definitief. Blokkades worden opgeven.

Tot zover de samenvatting van het akkoord.

Geen vertrouwen
De Israëli's en Hamas hebben zelfs nog geen begin van minimaal vertrouwen in elkaar. Als de Israëli's zo gek zouden zijn geweest om deze eerste fase te accepteren, zou Hamas militair geen strobreed in de weg worden gelegd om de gehele strip weer in te nemen. Verder zou een harde kern van terroristen zijn vrijgelaten, terwijl er nog gegijzelden door Hamas worden vastgehouden. In die eerste fase zou Hamas de militaire en politieke buit grotendeels binnen hebben, terwijl Israël de belangrijkste drukmiddelen weg heeft gegeven. De politieke positie van Hamas zou ijzersterk zijn, zodat Hamas zowel vanuit Gaza, als de Westbank campagnes tegen Israël kan voortzetten.

VS distantieert zich
De Amerikanen (bij monde van Matt Miller, woordvoerder van het State Department op 7 mei 2024) lijken afstand te nemen van de tekst waarmee Hamas akkoord zou zijn en die vergaande Israëlische concessies zou bevatten. Matt Miller stelde dat het akkoord niet de juiste tekst was : "Dat is niet wat zij (Hamas, MS) deden. Ze reageerden met amendementen – noem het een tegenvoorstel als je wilt – en we werken nu aan de details daarvan".

Het is na alle vreselijke leed en verwoesting noodzakelijk, dat er een einde aan deze oorlog komt. De Amerikanen lijken er ondanks alle druk die zij en hun bondgenoten op de strijdende partijen uitoefenen niet in te slagen beide kemphanen van hun strategische doelstellingen af te brengen. Wellicht ook omdat zowel Sinwar als Netanyahu persoonlijk veel te verliezen hebben als de strijd wordt gestaakt zonder dat zij de duidelijke winnaar zijn.

Meer over:

QOSHE - Hamas wilde een wapenstilstand voor de prijs van minder dan een koopje - Martin Sijes
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hamas wilde een wapenstilstand voor de prijs van minder dan een koopje

26 1
10.05.2024

Socioloog

In deze periode van afschuw en massale kritiek op Israël realiseert men zich niet, dat Netanyahu voor de verandering eens groot gelijk had om het door Hamas geaccepteerde voorstel tot een wapenstilstand af te wijzen. Als Netanyahu deze overeenkomst had geaccepteerd, was dat een blunder geweest van hetzelfde kaliber als waarmee hij lange tijd Hamas (via Qatar) financieel ondersteunde.

De Palestijnse bevolking juichte te vroeg toen zij vernamen van het akkoord door Hamas. De Israëli's geloofden sowieso niet wat zij hoorden na het "akkoord gaan" door Hamas met het zogenaamd mede door de VS bemiddelde bestandsvoorstel.

Het fake-voorstel tot een wapenstilstand is een vod en aanfluiting voor mensen die een evenwichtig einde willen zien aan deze gruwelijke oorlog. Een Gaza-oorlog die wat het aantal onschuldige Palestijnse burgerslachtoffers betreft wellicht qua verhouding de Vietnamoorlog nadert of misschien zelfs overtreft.

Als Netanyahu dit voorstel zou hebben geaccepteerd, zouden de vele Israëlische doden en duizenden gewonden voor niets zijn geweest. Israël startte deze verdedigingsoorlog nadat het Israëlische volk werd verminkt en vernederd. Een flutakkoord is voor hen niet acceptabel.

Hamas-aanvoerder Yahia al-Sinwar wil dat |Hamas aan de macht blijft. Die macht vindt hij belangrijker dan het lijden van zijn zwaar getroffen, onschuldige burgerbevolking. Netanyahu wil........

© Joop


Get it on Google Play