Salih amel dine, devlete, topluma, insanlığa faydalı olan işlerdir. Ameli salih dünyayı ıslah etmek, dünyayı düzeltmek eylemidir. Dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işlerdir.
Allah (cc) kâinatı insanoğlunun yaşayabileceği en güzel şekilde yaratmıştır. Ahseni takvim (en güzel) olarak yaratılan insan da yeryüzüne halife olarak gönderilmiş ve ona yeryüzünün imarı görevi verilmiştir. İnsanlara doğru yolu göstermek, kulluk vazifelerini hatırlatmak için gönderilen peygamberler hem insanların hidayeti için rehberlik etmişler hem de insanların ve bulundukları bölgelerin ıslahı için çalışmışlardır. Kur’an-ı Kerim peygamberleri “Bunların hepsi salih kimselerden idi.” (En’âm, 85/137) diye bildirmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde iman ve amel-i sâlih birlikte zikredilmiş, iman ve amel-i sâlih teşvik edilmiştir: “İman edip amel-i sâlih işleyenlere ne mutlu! Onların sonunda varacakları yer ne güzel!” (Ra‘d 13/29).
Salih amel geniş bir kavramdır. Namaz, oruç, zekât ve diğer ibadetlerin hepsi salih amellerdendir. Salih ameller İbadetlerle sınırlandırılmamalıdır. İnsanların ve toplumun yararına olan her çalışma salih amel içerisinde yer alır. Her türlü bozgunculuğun, fesadın ortadan kalkması için yapılan çalışma salih ameldir. Ameli salih görevinin ihmalinin neticesini Rabbimiz “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.” (Rum, 30/41) diye haber vermektedir.
İnsanlar vahyin ve kendilerine gönderilen peygamberlerin haber verdiği emir ve yasaklara uymazlarsa bireysel ve toplumsal bozulma kaçınılmaz olacaktır. Toplumu ve tabiatı bozan fesadın yaygınlaşmasının önüne geçilmezse fesad bölgesel olmaktan çıkarak tüm insanlığı kuşatacaktır. Bugün dünyada yaşanan kan ve gözyaşlarının, katliamların, terörün, soykırıma varan işgal girişimlerinin temelinde gücü elinde bulunduran güçlerin dünya hakimiyeti ve dünyayı sömürmek için her yolu kendilerine mubah görmeleri yatmaktadır. Müslümanlar önce kendilerinin sonra da dünya insanlığının aradığı huzur ve mutluluğu bulmaları, barış medeniyetini kurabilmeleri için Rabbimizin emir ve yasaklarına, Allah Rasulü (sav)’in sünnetine uygun uyanma ve uyarma faaliyeti yapmak zorundadırlar. Yapılacak olan bu faaliyetin içerisinde yer alan tüm çalışmalar salih amellerdendir. Salih amel olarak değerlendirdiğimiz ıslah çalışması, kendimizden başlayarak geniş kitlelere ulaştırılmalıdır.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren her sahada gayri insani, gayrı ahlaki, gayri İslami anlayış ve eylemlerin düzeltilmesi, ıslah edilmesi için vahyin ve Allah Resulünün öğretileri doğrultusunda çalışmak, iyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak için çalışılmalıdır. Müslümanlar ibadetlerini de ihmal etmeden söz ve davranışları ile hayatın her alanında herkese örnek olmalıdır. Hüsranda olmayan insanların tarif edildiği “Asr Suresinde” iman ve salih amelin hemen arkasından belirtilen hakkı ve sabrı tavsiye bu konuda dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.

QOSHE - Ebedi mutluluk için salih amel-1 - Hüseyin Toptaş
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ebedi mutluluk için salih amel-1

4 0
01.03.2024

Salih amel dine, devlete, topluma, insanlığa faydalı olan işlerdir. Ameli salih dünyayı ıslah etmek, dünyayı düzeltmek eylemidir. Dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işlerdir.
Allah (cc) kâinatı insanoğlunun yaşayabileceği en güzel şekilde yaratmıştır. Ahseni takvim (en güzel) olarak yaratılan insan da yeryüzüne halife olarak gönderilmiş ve ona yeryüzünün imarı görevi verilmiştir. İnsanlara doğru yolu göstermek, kulluk vazifelerini hatırlatmak için gönderilen peygamberler hem insanların hidayeti için rehberlik etmişler hem de insanların ve bulundukları bölgelerin ıslahı için çalışmışlardır. Kur’an-ı Kerim peygamberleri “Bunların hepsi salih kimselerden idi.” (En’âm, 85/137) diye bildirmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde iman ve amel-i sâlih birlikte zikredilmiş, iman ve amel-i sâlih teşvik edilmiştir: “İman edip amel-i sâlih işleyenlere ne mutlu! Onların sonunda varacakları yer ne güzel!” (Ra‘d 13/29).
Salih amel........

© Yeni Meram


Get it on Google Play