menu_open
Talha Apak

Talha Apak

Dünya

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

İnşaat işinde kat karşılığı mı hasılat paylaşımı mı?

İstihdama katkısı ve birçok sektörü harekete geçirmesi ile ülke ekonomisi içinde yarattığı katma değer nedeniyle inşaat işlerine...

latest 30

Dünya

Talha Apak

Fakir şirketlerin zengin patronları!

Türkiye’de, sermaye yetersizliği nedeniyle bilançosu bozuk ancak sahipleri zengin olan çok sayıda şirket bulunmaktadır. Mali durumu bozuk...

15.05.2024 40

Dünya

Talha Apak

Bağımsız denetimin önemi

Her yıl belirlenen ölçütlere göre bazı şirketler, bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenerek finansal tabloları kamuya...

08.05.2024 30

Dünya

Talha Apak

Herkesin beyanname vermesi vatandaşlık görevidir

Gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ticari ehliyete sahip 18 yaşından büyük her gerçek kişinin gelirlerini yıllık...

01.05.2024 30

Dünya

Talha Apak

Belediyelerin borçları doğru-mudur?

Her seçim döneminde Türkiye genelinde gündeme gelen ve kamuoyunda siyasi malzemeye dönüştürülen “belediye borçlarının” doğruluğu...

24.04.2024 10

Dünya

Talha Apak

Binek otomobillerin vergi yükü tartışmalı

Başta binek otomobiller olmak üzere; kara, deniz ve hava taşıtlarından ÖTV, KDV ve MTV olmak üzere üç çeşit dolaylı vergi alınmaktadır....

17.04.2024 10

Dünya

Talha Apak

Mal bildirimi kamusal bir görevdir

Her seçim döneminde sık sık gündeme gelen mal beyanı, kamusal bir göreve seçilen herkesin zorunlu olarak beyanda bulunmasını gerektiren bir...

03.04.2024 20

Dünya

Talha Apak

Altın faizi sevmez!

Altın, konvertibl yani dönüştürülebilirliği en yüksek olan yatırım aracı olduğundan, en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilir....

27.03.2024 20

Dünya

Talha Apak

Enflasyon muhasebesi uygulaması ciddi sorunlar içeriyor!

Uzun yıllardır beklenen enflasyon muhasebesi nihayet 31/12/2023 itibariyle “enflasyon düzeltmesi” adı altında uygulamaya konuldu. Ancak,...

20.03.2024 10

Dünya

Talha Apak

İki ayrı işverenden ücret alanlar beyanname verecek

Gerçek kişilerce; 2023 yılına ilişkin olup 2024 yılı Mart ayında beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi yedi gelir unsurundan...

13.03.2024 10

Dünya

Talha Apak

Kambiyo rejiminde iki önemli değişiklik

Mal ve hizmet ticaretinin yapıldığı reel piyasayı yakından ilgilendiren iki önemli konuda esnekliğe gidildi. Son düzenlemenin birincisi;...

06.03.2024 20

Dünya

Talha Apak

Mart ayında beyan edilecek kira gelirleri maliyenin kıskacında

Her yıl mart ayında, yedi gelir unsuru elde eden gerçek kişiler yıllık gelir vergisi beyanında bulunur. Mesken ve işyeri kira gelirlerinin...

28.02.2024 10

Dünya

Talha Apak

Enflasyonun ateşi düşer (mi?)

Ekonomist olmasak da herkes soruyor; döviz, faiz ve enflasyon daha ne kadar yükselecek? Veya ne zaman düşecek? Döviz kurları ve faizdeki...

21.02.2024 10

Dünya

Talha Apak

Binek otomobili satın almak mı, kiralamak mı?

Satın alma veya kiralama yoluyla işletmede iş için kullanılan binek otomobillerin giderleri ve bunların amortismanlarının giderleştirilmesine...

14.02.2024 20

Dünya

Talha Apak

Gayrimenkulü beş yıl içerisinde satanlar vergi ödeyecek

Gerçek kişiler, sahip oldukları gayrimenkulleri alış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde satmaları halinde, değer artış kazancı olarak...

07.02.2024 30

Dünya

Talha Apak

Sosyal güvenlik destekleri artırıldı süreler uzatıldı

Sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7495...

31.01.2024 10

Dünya

Talha Apak

Vakıflarda kuruluş mal varlığı ve vergi muafiyeti

Türk Medeni Kanunu’na göre vakfın tanımı; “Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca...

24.01.2024 10

Dünya

Talha Apak

Konkordato yeniden gündemde

Uzun zamandır azalan konkordato başvuruları, yükselen faizler ve artan döviz kurları nedeniyle 2024’e girerken tekrar hız kazanmaya...

17.01.2024 10

Dünya

Talha Apak

2024 yılı vergi ve harçları %58,46 oranında arttı

2024 yılı için yeniden değerleme oranı  yüzde 58,46  olarak açıklanmıştır. Buna göre; 1/1/2024 tarihinde geçerli olmak üzere, birçok...

10.01.2024 10

Dünya

Talha Apak

2023 son torba kanunla gelen önemli düzenlemeler

28/12/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Torba Kanun ile başta, “banka ve finans kurumlarınca yapılacak enflasyon...

03.01.2024 40

Dünya

Talha Apak

Ödenmeyen SGK primlerinin gider yazılamaması sorunu!

Her yılın son ayında gündeme ge­len, şirket çalışanları için her ay SGK’ya ödenmesi gereken sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi...

27.12.2023 20

Dünya

Talha Apak

Aktife kayıtlı taşınmazın satışında vergi istisnası kaldırıldı

Uzun yıllardır uygulanmakta olan, iki yıldan fazla şirketlerin aktifinde kayıtlı taşınmaz malların satışından elde edilen kazançların...

20.12.2023 10

Dünya

Talha Apak

İhracatçıya %2 döviz dönüşüm desteği

İhracat yapan firmaların döviz kurunun enflasyon karşısındaki durumu nedeni ile bir süredir şikayetçi oldukları biliniyordu. Bu nedenle de...

13.12.2023 10

Dünya

Talha Apak

Yıl bitmeden!

Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari...

06.12.2023 7

Dünya

Talha Apak

Sahte (naylon) fatura ve kara para

Halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen sahte fatura, gerçek bir alım/ satım işlemi olmadan düzenlenen belgedir. Hazine ve Maliye...

30.11.2023 20

Dünya

Talha Apak

Vergi sistemimizin yükü tüketicinin sırtında

Son zamanlarda “vergide adalet” söylemi başta devlet yetkilileri olmak üzere verginin muhatapları tarafından da sık sık dile getirilerek,...

22.11.2023 20

Dünya

Talha Apak

Kredi sermaye değil bir risk faktörüdür

İşletmelerin öz sermaye yetersizliği veya borca batıklık durumunda iflas etmeleri veya konkordatoya başvurmalarının temel nedeni, yüksek...

15.11.2023 10

Dünya

Talha Apak

Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenler

Bir çalışan, normal şartlarda veya EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı işyerinde veya başka bir işyerinde yeni bir iş sözleşmesi ile...

08.11.2023 30

Dünya

Talha Apak

Depremde zayi olan mallar için ne yapılmalı?

Geçen hafta deprem bölgesi kentlerinden Malatya’daydım. Malatya da diğer kentler gibi yaralarını sarmaya çalışıyor. Gördüğüm en...

01.11.2023 20

Dünya

Talha Apak

Enflasyon muhasebesi geliyor

20 Eylül 2023 tarihli DÜNYA gazetesindeki köşemde, “Enflasyon muhasebesindeki belirsizlik giderilmeli” başlıklı yazımdan yaklaşık bir ay...

25.10.2023 20

Dünya

Talha Apak

Yönetim kurulu üyesi tüzel kişinin huzur hakkı sorunu

Huzur hakkı:  şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Bu...

18.10.2023 10

Dünya

Talha Apak

Dijital vergi dairesi hizmete açıldı

Dijital Vergi Dairesi; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek...

11.10.2023 30

Dünya

Talha Apak

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde son durum

Bazı ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar...

04.10.2023 10

Dünya

Talha Apak

İthalatın ihracata üstünlüğü ve cari açık

Türkiye’de cari açık sorununun miladı, “ihracata dayalı sanayileşme politikaları”nın uygulanmaya başladığı 1980 yılına...

27.09.2023 30

Dünya

Talha Apak

Enflasyon muhasebesindeki belirsizlik giderilmeli

31/12/2022 itibariyle kanuni koşulları oluştuğu halde uygulanmayan (ertelene) enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) mevcut mevzuatta göre koşullar...

20.09.2023 9

Dünya

Talha Apak

Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor

2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) 5 Eylül’de açıklandı. OVP’ye göre kıdem tazminatı sistemi “Tamamlayıcı...

13.09.2023 10

Dünya

Talha Apak

6433857efc622b36bb1b402ecb66951d