menu_open
Iradə Tuncay

Iradə Tuncay

Ədalət

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Avropa SAĞlaşır...Bəlkə SAĞALIR??? -  İradə Tuncay yazır  

Qədim yunan mifologiyasında Avropa Finikiya çarı Aqenorun Zevs tərəfindən oğurlanıb Krit adasına aparılmış qızıdır. Həmin bu...

11.06.2024 6

Ədalət

Iradə Tuncay

İmpressiya... -  İradə Tuncay yazır  

Konsert --- yəni  yarışmaq... Nə  ilə ,kim  ilə ??? Əlbəttə  zamanla ... Müəllif  özü  belə  təqdim edir  ....Xanım fəsli...

06.06.2024 10

Ədalət

Iradə Tuncay

QIRMIZI KART -  İradə Tuncay yazır

Sahədə  ora –bura qaçan qara –qura  oğlanlara baxıram - qara olmaqlarına  baxmayım ,hərəsinin  neçə milyon qiyməti var. Vaxtilə...

15.03.2024 10

Ədalət

Iradə Tuncay

dd90a52a3fe413e18c8a6cd90fe39f2c