Mustafa Keleş

Kuvars Mermer Başkan Yardımcısı

Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Çin inşaat sektörü başta olmak üzere tüketim ve yatırımların zayıflaması Türk doğaltaş sektörü ihracatına olumsuz yansıdı. İnşaat sektörü, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması için kritik bir rol oynar. Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar, pandemi ve politik faktörler nedeniyle inşaat sektöründe özellikle büyük altyapı projelerinin duraklaması ve konut talebinde azalmaya neden oldu. Ağırlıklı olarak inşaat sektörüne dayalı ekonomilerde, talep dalgalanmaları bu ülkelerde inşaat projeleri duraklamalar getirdi. Ekonomik ve sosyal faktörlerden etkilenen inşaat sektörün en büyük pazarlarından Çin’de de durum farklı değil. Son yıllarda aşırı borçlanma, konut balonu ve çevresel endişeler nedeniyle inşaat talebinde bir düşüş yaşanmakta. Çin Hükümeti, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için bazı kısıtlamalar getirdi. Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihracat pazarlarından olan Çin’deki bu daralma bizi olumsuz etkilemekte. Özellikle blok mermer ihracatımızda gerilemeler yaşanırken işlenmiş ürünlerde ise aksine artış var. Granit ve işlenmiş mermer ihracatı artarken traverter ihracatında düşüş var. Dış pazarlarda daralmanın olumsuz etkilerini iç pazara yönelerek atlatmak isteyen sektör ne yazık ki ithal ürünlerle rekabet etmek zorunda. Dünyada en fazla rezerv bizde olmasına ve bilinirliğe rağmen yerli inşaat projelerinde ürünlerimize az yer verilmekte.

Granitte en fazla ihracat Almanya’ya

Doğal taş sektöründe en etkili Granit oldu. İhracatımızda artan ülkeler Fas, Irak ve Gürcistan oldu. Granit ihracatının önde gelen ülkeler arasında Almanya, İsveç, Avusturya ve Romanya bulunuyor. Almanya, Türk granitine en fazla talep edip ithal eden ülke olmuştu. Fakat 2022-2033’lerde talepler azaldı verilerde yaklaşık %2’lik düşüş oldu.

Traverten düşüş yüzde 25

Amerika, Fransa ve Avusturya işlenmiş traverten ihracatında zirvede olan ülkelerdir. 2022 ve 2023 yılı verilerine göre önemli ölçüde ihracatlarını azalttılar. Verilerde traverten ihracatı yaptığımız Arabistan, bir önceki yıllara göre %25 artış sağladı.

İşlenmiş mermer

İşlenmiş mermer, 1,88 milyon ton ve 897,34 milyon dolar ile 2023 yılında toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün oldu.

QOSHE - Doğaltaş üreticisi global piyasalarda daralmayı iç pazarla telafi edebilir - Serbest Kürsü
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Doğaltaş üreticisi global piyasalarda daralmayı iç pazarla telafi edebilir

33 0
09.05.2024

Mustafa Keleş

Kuvars Mermer Başkan Yardımcısı

Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Çin inşaat sektörü başta olmak üzere tüketim ve yatırımların zayıflaması Türk doğaltaş sektörü ihracatına olumsuz yansıdı. İnşaat sektörü, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması için kritik bir rol oynar. Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar, pandemi ve politik faktörler nedeniyle inşaat sektöründe özellikle büyük altyapı projelerinin duraklaması ve konut talebinde azalmaya neden oldu. Ağırlıklı olarak inşaat sektörüne dayalı ekonomilerde, talep dalgalanmaları bu ülkelerde inşaat projeleri duraklamalar getirdi. Ekonomik ve sosyal faktörlerden etkilenen inşaat sektörün en büyük pazarlarından Çin’de de durum farklı değil. Son yıllarda aşırı borçlanma,........

© Ekonomim


Get it on Google Play