Ikke bare for hver familie som blir direkte berørt av endringer i skolestrukturen, men for lokalsamfunn og kommuner, regioner og hele det store Innlandet.

Med dystre utsikter for framtidas ungdomskull i Innlandet, må vi nå gjøre kloke og bærekraftige valg. Valg som faktisk gjenspeiler behovet i samfunnet, og som tar utgangspunkt i en faglig forankret tilnærming, ikke på følelser eller politisk spill.

I mars fikk politikerne i Innlandet en utredning om fremtidens skoletilbud, en nøye gjennomarbeidet og grundig faglig vurdering, som nå i mai, skal ut på høring. Denne utredningen, som spant over omtrent 100 sider, svarte ut Fylkestingets bestilling om vurderinger og anbefalinger for framtidig skole- og tilbudsstruktur.

I stedet for å bygge videre på den faglige grunnmuren som fylkestinget selv har bestilt, har flertallet i hovedutvalget nå satt alle skoler i fylket i spill. Dette fremstår mindre som en søken etter mer kunnskap, og mer som en splitt og hersk-øvelse, eller som de ansattes representanter selv sier det: «det de i realiteten gjør, er å redusere høringen til tentamensoppgaven "grei ut hvorfor vi skal legge ned alle andre skoler og ikke din"».

Dette gir en høring som står på et svakere grunnlag. Ingen av de nye forslagene som ble fremsatt over bordet inn i høringen, har gjennomgått en faglig utredning, noe som skaper en uoversiktlig og potensielt misvisende prosess.

Det er fare for at de mange høringsinstansene vil miste fokus på den opprinnelige problemstillingen om elevtallsnedgang, samtidig som det skaper usikkerhet, frykt og misnøye blant elever og foreldre, lærer og øvrige ansatte og i hele Innlandssamfunnet.

Vi i FrP mener endringen i forslaget inviterer til å ødelegge solide og robuste skoler, slik at vi risikerer å bli stående igjen med bare svake og sårbare tilbud.

Vi må stille spørsmål ved valgene som blir tatt og insistere på at våre ungdommer fortjener en utdanning som er tilgjengelig og rettferdig fordelt. Politikerne må huske sin opprinnelige bestilling og ikke la seg friste av symbolpolitikk som glemmer den enkelte elevs behov og potensial.

I Innlandet skal vi ha de beste fagfolka, ressursene og skolene vi kan.

Fremskrittspartiet fremmer på den bakgrunn fylkeskommunedirektørens innstilling på ny, og foreslår at det er den som sendes på høring. Vi mener også at muligheten til fritt skolevalg er relevant for framtidig skolestruktur, slik elevene også er tydelige på at de selv ønsker, og foreslår derfor at fritt skolevalg skal ligge til grunn uansett hvilken struktur vi ender opp med.

QOSHE - «Valg av skolestruktur må ta utgangspunkt i faglige vurderinger, ikke politisk spill» - Dølen Author
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Valg av skolestruktur må ta utgangspunkt i faglige vurderinger, ikke politisk spill»

76 0
03.05.2024

Ikke bare for hver familie som blir direkte berørt av endringer i skolestrukturen, men for lokalsamfunn og kommuner, regioner og hele det store Innlandet.

Med dystre utsikter for framtidas ungdomskull i Innlandet, må vi nå gjøre kloke og bærekraftige valg. Valg som faktisk gjenspeiler behovet i samfunnet, og som tar utgangspunkt i en faglig forankret tilnærming, ikke på følelser eller politisk spill.

I mars fikk politikerne i Innlandet en utredning om fremtidens skoletilbud, en nøye gjennomarbeidet og grundig faglig vurdering, som nå i mai, skal ut på høring. Denne utredningen, som spant over omtrent 100 sider, svarte ut........

© Dølen


Get it on Google Play