menu_open
Dølen Author

Dølen Author

Dølen

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Reagerer på vedtak om forbud mot russesymbol

Innlandet FrP reagerer kraftig på at fylkestinget forbyr bruk av russegensere og andre symboler som viser gruppetilhørighet i skolen. Vedtaket er et...

latest 9

Dølen

Dølen Author

"Det å slite med ting og å føle, er ikke et feminint fenomen. Det er menneskelig"

Due to the technical or legal reasons, readability mode is not available for this article. Thank you for your kind understanding.

15.06.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Endre naturskadeerstatningsordninga faderleg fort!»

Skadeomfanget er breitt, og omfattar skade som ikkje kan forsikrast gjennom vanleg forsikringsordning. Ny lovtolking frå departementet i 2020...

14.06.2024 4

Dølen

Dølen Author

«Da jeg fikk de folkevalgte i tale, opplevde jeg at det ikke ble presentert gode argumenter for en 1-10-skole»

Det har vært store reaksjoner fra innbyggere som er bekymret for retningen som kommunestyret har pekt ut for Vinstraskolen, med sammenslåing av de...

13.06.2024 10

Dølen

Dølen Author

Skolestruktur og kommuneøkonomi i Nord-Fron

Debatten omkring ny skolestruktur for Vinstra-området har stort sett gått på spørsmålet om etablering av en 1-10 skole eller en løsning med delt...

12.06.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Det kan virke som om alle foreldre i Nord-Fron er motstandere. Det stemmer ikke.»

Vi mener at debatten rundt en framtidig 1 – 10 skole på Vinstra den siste tiden, er blitt fremstilt lite nyansert. Når vi leser kommentarfelt på...

11.06.2024 20

Dølen

Dølen Author

«Ungdommen er framtida vår»

Da må grunnmuren vere på plass med familie, utdanning og gode fritidstilbod. Dei aller fleste har gode rammer kring seg, men mange ungdommar møter...

07.06.2024 20

Dølen

Dølen Author

«Vi vil ha rådgivende folkeavstemning om skolestruktur»

Nå har det kommet inn 35 høringsuttalelser. Av disse var 3/4 negative til 1-10 skole. I tillegg svarer 80% av foreldre ved skolene at de er...

07.06.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Etter ei grundig og heilskapleg vurdering, har vi landa på at vi ønskjer ein 1-10 skule. Innspela er likevel ikkje bortkasta!»

Først og fremst ønskjer vi å takke for det engasjementet som innbyggjarane i kommunen vår viser, når vi nå skal avgjere ein ny skulestruktur i...

05.06.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Meir rovvilt eller auka bruk av utmarksbeite?»

03.06.2024 30

Dølen

Dølen Author

«Er innsyn til lekeparken viktigere for Ringebu kommune enn trygghet for barna?»

Vi leser i Dølen 22. mai om fire småbarnsmødre som er bekymra for sikkerheten rundt den nye lekeparken i Ringebu. Det er de ikke alene om. For...

31.05.2024 40

Dølen

Dølen Author

Folks forventninger om å bli hørt i ei høring

Til tross for det overveiende flertallet i høringssvar, vedtok likevel politikerne i Utvalg for helse og oppvekst (HO) på møtet mandag at det skal...

29.05.2024 50

Dølen

Dølen Author

«Hvor ligger egentlig vurderinga av barnets beste i denne avgjørelsen?»

Det koker i kommentarfeltet, og i strake motsetning til på møtet, har tilsynelatende «alle» andre i kommunen helt samme oppfatning: En felles...

28.05.2024 40

Dølen

Dølen Author

"Makan til oppfølging og omtanke"

I løpet av de siste to årene har jeg frekventert Vinstra legekontor, Lillehammer sykehus, Gjøvik sykehus og ambulansetjenesten. Konsultasjoner,...

21.05.2024 50

Dølen

Dølen Author

"Det er ikke russen som er problemet, men heller de som står bak den vanvittige russeindustrien"

15.05.2024 30

Dølen

Dølen Author

Kva gale har eg gjort?

12.05.2024 50

Dølen

Dølen Author

«Villrein uten kjøttvekt»

Det passer ikke å ta vare på villreinen nå – men om 75 år, da kan vi gjøre det. Grovt sett er dette hovedkonklusjonen en sitter igjen med,...

07.05.2024 40

Dølen

Dølen Author

«Meir rovvilt eller auka bruk av utmarksbeite?»

Nå har vi akkurat vore gjennom ein forholdsvis opprivande debatt og ei behandling av Stortingsmelding 11, Meld.St. 11 (2023-2024), og strategi for...

06.05.2024 60

Dølen

Dølen Author

«Valg av skolestruktur må ta utgangspunkt i faglige vurderinger, ikke politisk spill»

Ikke bare for hver familie som blir direkte  berørt av endringer i skolestrukturen, men for lokalsamfunn og kommuner, regioner og hele det store...

03.05.2024 70

Dølen

Dølen Author

Lokalavisene er viktige for demokratiet

Det blir stadig færre lokalaviser i verden, og dermed forsvinner steiner fra demokratiets grunnmur. Den 3. mai markerer vi den internasjonale dagen...

03.05.2024 30

Dølen

Dølen Author

«Målet er at vi skal ha en best mulig skole i hele Innlandet»

Derfor spør vi en rekke spørsmål i høringen om fremtidig struktur i videregående skole. Videregående opplæring er fylkeskommunens største...

01.05.2024 60

Dølen

Dølen Author

Skole- og tilbudsstruktursaken i Innlandet skaper uro

Senterpartiet har gjennom hele prosessen fra og med vedtaket i oktober 2022, der saken ble bestilt, og fram til nå vært tydelige på at...

29.04.2024 30

Dølen

Dølen Author

«Er utbyggingsplanene på Venabygdsfjellet i tråd med nasjonale føringer?»

Rondevegen FYST planlegger 36 utleiehytter fordelt på 13 tun i tillegg til et fellesbygg/servicebygg med fasiliteter, samt fornyelse av...

25.04.2024 30

Dølen

Dølen Author

Uten fagfolk, ingen matregion!

Rekruttering til restaurant- og matfagene er et av tre hovedsatsingsområder som står i sentrum for Innlandet fylkeskommunes satsing på å gjøre...

16.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Ønsker Regjeringen norsk matproduksjon?»

Det siste døgnet har Reidar Almås forsøkt å forklare normeringsfaktoren i positiv forstand, mens bonde og SP-politiker Odd Arne Hoel roser det nye...

16.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

Villrein - nå eller i framtida

Due to the technical or legal reasons, readability mode is not available for this article. Thank you for your kind understanding.

16.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Vi kan ikkje forvente at bonden skal legge ned tusenvis av arbeidstimar berre av rein kjærleik til dyra»

Denne veka har vi i Dølen fulgt rettssaka der ein bonde står tiltalt for brot på dyrevelferdsloven. Da alarmen gjekk ein dag i januar i fjor, vart...

11.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

Nå må noen ta til vettet og skjære igjennom: Bygg Randkleiv vegbru NÅ

Entreprenøren på jernbanebrua er i ferd med å avslutte reparasjonsarbeidene på fagverkene. Nytt fundament er på plass i elva. Dette innebærer at...

10.04.2024 40

Dølen

Dølen Author

Er gammelbanken på Vinstra liv laga?

Due to the technical or legal reasons, readability mode is not available for this article. Thank you for your kind understanding.

09.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

Bekymra for at det er gjennom økonomibrillene de vil se på skolesaken

For fylkeskommunen, ansatte i videregående opplæring, elever og foresatte går det mot spennende tider. Rett før påske presenterte...

09.04.2024 30

Dølen

Dølen Author

Eventyr og historiar om vidaregåande skular

Mange er nå spente på korleis neste kapittel i historia om skuletilbodet for ungdommen i Gudbrandsdalen vil bli. Blir det eit eventyr, eller ei...

06.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Det er viktig å ha skole både i Ringebu og på Fåvang»

Med fare for å selge skinnet før bjørnen er skutt vil de sannsynligvis anbefale i 1-10 skole i Ringebu. Det baserer seg selvsagt på elevtall og...

05.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Ei svekking av skuletilbodet ville ha støvsoge bygdene rundt oss for ungdom»

Eg har gode minne frå tida som elev ved Vinstra VGS, men det er vel lite truleg at mine personlege erfaringar med skulen for ein halv generasjon...

04.04.2024 20

Dølen

Dølen Author

«I dag er ikke skolestrukturen i Innlandet rustet for framtida»

I Innlandet melder bedrifter tilbake til oss om stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Aller størst er mangelen innenfor yrkesfag og...

03.04.2024 30

Dølen

Dølen Author

Norsk hytteliv – et ekte kinderegg!

Jeg trenger ikke Syden for å kjenne på ferievibber eller sneven av urbanitet som mange av oss liker inn iblant, selv om vi i hverdagen foretrekker...

02.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

Skulekabal og Vinstra Vidaregåande Skule: - VVS må få videreutvikle tilboda skulen er god på

Berre som ei påminning til fylkesfolkevalde som skal vedta ny, framtidsretta skulestruktur i Innlandet fylke. Endring av skulestruktur er langt frå...

01.04.2024 10

Dølen

Dølen Author

Det er viktig å sikre forutsigbarhet for elever og ansatte

Elevtallet i Innlandet går ned og med det får fylkeskommunen en strammere økonomi. Det innebærer at strukturen må tilpasses endrede...

21.03.2024 9

Dølen

Dølen Author

Kraftdebatten: - Norge bestemmer over egen kraft

Due to the technical or legal reasons, readability mode is not available for this article. Thank you for your kind understanding.

19.03.2024 20

Dølen

Dølen Author

«Det er bruk for alle!»

I Innlandet er det så mange som 9 av 20 kommunar med høgast andel i denne gruppa med ein prosentandel mellom 17,8 til 21,4% av innbyggarane. For...

18.03.2024 10

Dølen

Dølen Author

– Sunn skepsis til genmodifisert organisme

22. februar var høyringsfristen for NOUen om «Genteknologi i ei bærekraftig framtid». I forslaga frå utvalet er det ulike anbefalingar om mellom...

15.03.2024 10

Dølen

Dølen Author

Taler EU midt i mot: – Folket eier krafta, ikke EU

Simson mener dette må gjøres for at Norge og EU skal holde frem et «fordelaktig samarbeid». Dersom vi ikke knytter oss tettere på Europa vil det...

14.03.2024 10

Dølen

Dølen Author

Ikke riv framtidas viktigste klasserom

I det siste har vi hørt mye om både skolevegring og synkende motivasjon blant norske elever. Færre er interessert i fagene, og det er også færre...

13.03.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Vi er en del av fagfolka som er helsevesenet viktigste ressurs»

Kvinnelige sykepleiere hadde i denne perioden et sykefravær på 9 prosent. Ofte blir vi i sykepleierforbundet kritisert for at vi omtaler vårt eget...

08.03.2024 30

Dølen

Dølen Author

Framtidens utdanningstilbud må samsvare med næringslivets kompetansebehov

 Dette ble gjort i kjølvannet av at Innlandet fylkeskommune vedtok en plan for arbeid med ny skole- og tilbudsstruktur. Fylkestinget har gitt klare...

01.03.2024 40

Dølen

Dølen Author

Tør kommunestyret gjøre det som kreves for å skape et sentrum på Vinstra?

Nord-Fron ønsker å utvikle næringsarealet i Lomoen til et attraktivt område med leiligheter, næring, offentlige tilbud og møteplasser. Kommunen...

29.02.2024 30

Dølen

Dølen Author

De videregående skolene er viktige i sine lokalsamfunn

I tillegg er de videregående skolene viktige i sine lokalsamfunn, både som arbeidsplass, som kunnskapsmiljø og samlingspunkt. De videregående...

25.02.2024 10

Dølen

Dølen Author

Driftsutgiftene blir automatisk redusert når bolysten er borte

Dette er hva uttalte Arne Bredeveien til GD den 10.11.23. Når kommunestyremøtet den 15.02.24 nærmet seg, var flyttekassene allerede pakket og...

23.02.2024 10

Dølen

Dølen Author

Kjære foreldre, la oss snakke om restaurant- og matfag

For dere som har ungdommer hjemme, har samtalen sikkert allerede funnet sted, kanskje ved middagsbordet eller i bilen; hva skal ungdommen velge å...

20.02.2024 50

Dølen

Dølen Author

Vern av utmarkens verdier - en nødvendig prioritering

Vi må erkjenne at hver bit av vår utmark har en verdi som strekker seg langt utover det å være et tomt område tilgjengelig for utvikling. For å...

19.02.2024 10

Dølen

Dølen Author

«Å regulere bort opplæringskontorene vil definitivt være et steg i helt feil retning!»

Due to the technical or legal reasons, readability mode is not available for this article. Thank you for your kind understanding.

16.02.2024 8

Dølen

Dølen Author

0f63afcb7d06816aeaf609664d4a84ee