siyasi bir yapıdır. Bu ideolojide Yahudileri Filistin’de toplamanın yanında; zaman içinde bilimde, teknolojide ve siyasette dünyada söz sahibi olmak hedeflenmiştir. Siyonizm diğer ideolojiler gibi özellikle 20 ve 21.Yyıl’da dünya siyasetini az ya da çok etkilemiş, kendine has literatürü bulunan bir siyasi akımdır.

Bugün İsrail, Tevrat’a dayandırılan şiddet içerikli bazı mitolojik bilgilerin etkisiyle, Gazze’de insanlık dışı bir tutum içine girmiş, çocuk- yaşlı demeden katliamlarına devam etmektedir. Bütün dünyanın gözü önünde Gezze halkına karşı uyguladığı şiddet ve yaptığı muamele “insanlığın bittiği nokta “ olarak değerlendirilmektedir.

Halbuki tarihte en çok zulme uğrayan, yurtlarından çıkarılan Yahudilerdi. Şimdi İsrail yöneticeleri kendi geçmişlerini unuttular. Yahudileri ülkelerinden çıkaran, dışlayan, soykırım uygulayan Batılı ülkeler günah çıkarma yarışına girdiler, bütün güçleri ile İsrali’i desteklemektedirler. Halbuki aynı Batılı ülkeler, Rusya-Ukrayna Savaşında katlim yapan, çocukları öldüren Rusya’yı kınıyorlar, Ukrayna’nın yanında yer alıyorlardı.

Semavi dinlerin, farklı inançların merkezi ve çeşitli stratejik özelliklere sahip olan Ortadoğu coğrafyası, tarihin her döneminde birçok hakimiyet savaşlarına sahne olmuştur. Üç semavi dinin kutsal kabul ettiği mabedleri barındıran Kudüs, tarih boyunca dinsel mücadelelelerin merkezi olmuştur. Bununla beraber bu coğrafya tarihte birçok Türk Devletinin hüküm sürdüğü bölge olmuş ve “Türk Bölgesi “olarak anılmıştır.

Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı yeni şartlar ve Avrupa ülkelerinde Yahudilere baskısının artması sebebiyle, 19. Yyıl ortalarından itibaren Yahudilerde bir devlet kurma düşüncesi ortaya çıktı.

Bu düşünceye Thedor Herzl öncülük etti ve “ Siyonist Hareket “ olarak ortaya çıktı. “Siyasal Siyonizm “ in kurucusu kabul edilen Thedor Herzl 1860’da Budapeşte’de doğmuş bir Macar Yahudisidir. Aşırı dindar bir aileye mensup olan Herzl, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumuş, mezun olduktan sonra Avrupa’nın tanınmış gazetelerinden Neue Freie Presse’in Paris temsilciliğine başlamıştı ( Mim Kemal Öke, Siyonizmden Uygarlıklar Çatışmasına Filistin Sorunu, 2002, İstanbul).

Filistin’de bir yahudi devleti kurma hedefiyle kurumsallaşacak olan siyonist hareket, kurumsallaşma kapsamında Dünya Siyonist Teşkilatı, Herzl’in çabaları ve önderliğinde 29 Ağustos 1897’de Basel’de toplandı ve ilk Dünya Siyonist Kongresi ile kuruldu. Kongre, Yahudi’lerin birleştirilmesi ve örgütlenmesine, yahudilerin ulusal duygularının ve bilincinin kuvvetlendirilmesine, siyonizmin amacına erişebilme karar verdi. Dünya Siyonist Teşkilatı, kapsayıcı kurumsal yapısı ve düzenli kongreleri yoluyla, programını çizdiği siyonist hareketi özgün hedefine götürecek olan Filistin’e sürekli göçü düzenleme ve siyasi, iktisadi, yerleşimci faaliyetleri yürütme yolunda en temel organ olma niteliğini o günden itibaren korudu ( TDV, İslam Ansiklopedisi).

Thedor Herzl bir kaç defa Sultan II. Abdülhamit’i ziyeret ederek , Osmanlı borçlarını ödeme karşılığında Filistin’in kendilerine verilmesini istedi. Sultan Abdülhamit her seferinde “ o topraklar benim şahsi mülküm değil, milletime ait “ diyerek istekleri reddetti.

Sultan II. Abdülhamit, bununla kalmamış, Yahudilerin Filistin’e yerleşimlerini önlemek için çeşitli tedbirler almış ve hatta toprak almalarını engelleyici kanun çıkarmıştır ( Sedat Kızıloğlu, İsrail Devletinin Kuruluşu......, DergiPark).

Osmanlı’dan netice alamayan Yahudiler yönlerini İngiltere’ye çevirdiler. İngiltere Yahudi isteklerine sıcak baktı. Birinci Dünya Savaşının çıkması Yahudilerin işine geldi. Savaşta Yahudiler İngiltereye destek oldular. Bu dönemde Filistin’e yerleşen Yahudi nüfus arttı. Savaşın bitiminde Filistin’in İngiliz mandası olması işleri daha da kolaylaştırdı. İngiltere ve Amerika Filistinde bir Yahudi devletinin kurulmasını olumlu karşıladı.

QOSHE - SİYONİZMİN DOĞUŞU VE HEDEFLERİ-1.. - Abdurrahman Kutlu
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SİYONİZMİN DOĞUŞU VE HEDEFLERİ-1..

10 0
02.01.2024

siyasi bir yapıdır. Bu ideolojide Yahudileri Filistin’de toplamanın yanında; zaman içinde bilimde, teknolojide ve siyasette dünyada söz sahibi olmak hedeflenmiştir. Siyonizm diğer ideolojiler gibi özellikle 20 ve 21.Yyıl’da dünya siyasetini az ya da çok etkilemiş, kendine has literatürü bulunan bir siyasi akımdır.

Bugün İsrail, Tevrat’a dayandırılan şiddet içerikli bazı mitolojik bilgilerin etkisiyle, Gazze’de insanlık dışı bir tutum içine girmiş, çocuk- yaşlı demeden katliamlarına devam etmektedir. Bütün dünyanın gözü önünde Gezze halkına karşı uyguladığı şiddet ve yaptığı muamele “insanlığın bittiği nokta “ olarak değerlendirilmektedir.

Halbuki tarihte en çok zulme uğrayan, yurtlarından çıkarılan Yahudilerdi. Şimdi İsrail yöneticeleri kendi geçmişlerini unuttular. Yahudileri ülkelerinden çıkaran, dışlayan, soykırım uygulayan Batılı ülkeler günah çıkarma yarışına girdiler, bütün güçleri ile İsrali’i desteklemektedirler. Halbuki aynı Batılı ülkeler, Rusya-Ukrayna Savaşında katlim yapan, çocukları öldüren Rusya’yı kınıyorlar, Ukrayna’nın yanında yer alıyorlardı.

Semavi dinlerin, farklı inançların merkezi ve çeşitli stratejik özelliklere sahip olan Ortadoğu coğrafyası, tarihin her döneminde birçok hakimiyet savaşlarına sahne olmuştur. Üç semavi dinin kutsal kabul........

© Yeni Meram


Get it on Google Play