menu_open
Nurettin Turgay

Nurettin Turgay

Mir'at Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

ALİ FUAD BAŞGİL VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TEN NÜKTELER

GİRİŞ Kur’an-ı Kerimin hedeflediği evrensel anlamda toplumsal uzlaşı ve barış, günümüz İslam âleminde egemen bulunmamaktadır. Bunun...

25.09.2023 2

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

YÂSÎN SURESİ (II)

GİRİŞ Bundan önceki bir yazımızda Yâsîn Suresinin ilk 12 ayetini kısaca tefsir etmiştik. Bu yazımızda da Yâsîn Suresinin 13-27....

18.09.2023 3

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

YÂSÎN SÛRESİ 

GİRİŞ Yâsîn Suresi, Kur’an-ı Kerim’in resmi sırasına göre 36, iniş sırasına göre 41. suresidir. Surenin ilk ayetinde “yâ” ve...

11.09.2023 3

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

HUCURAT SURESİ IV

Bundan önceki yazılarımızda Hucurat Suresinin 1-13. ayetlerini üç bölüm halinde yazdık ve açılmalarda bulunduk. Bu yazımızda da geride...

28.08.2023 5

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

HUCURAT SURESİ III

Bundan önceki iki yazımızda Hucurat Suresinin ilk 9 ayetini tefsir edip izah etmiştim. Bu yazımızda da bu surenin 10-13. ayetleri üzerinde...

14.08.2023 10

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

HUCURAT SURESİ II

Bundan önce Hucurât Suresinin ilk beş ayeti üzerinde durmuştuk. Şimdi de 6-9. Ayetlerin tefsiri üzerinde duracağız. Bu surenin ilk ayetlerini...

31.07.2023 20

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

HUCURAT SURESİ 

18 ayetten oluşan ve Medine’de nazil olmuş olan Hucurat suresi, Kur’an-ı Kerim’de resmi sıraya göre 49. sırada, iniş sırasına göre ise...

24.07.2023 4

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

TEFSİRDEN ÖRNEKLER

GİRİŞ  Sırasıyla Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini ele alarak meallerini yazıyorum. Ardından ele aldığım ayetlerin anlamlarıyla ilgili...

17.07.2023 2

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

TEFSİRDEN ÖRNEKLER

GİRİŞ Kur’an-ı Kerim’i başından itibaren ele alıp tefsir etmeye çalışıyorum. Bazen ara surelerden ve bu surelerin ayetlerinden...

10.07.2023 2

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

ZEKİ BİR KADIN

GİRİŞ Son zamanlarda kısa hikâye örneklerini yazıyorum. Sosyal hayatta yaşamış, görmüş veya dinlemiş olduğum bazı gerçekleri, bazı...

03.07.2023 2

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

YUSUF SURESİ

GİRİŞ Mekke’de nazil olmuş olan Yusuf Suresi, tertip sırasına göre Kur’an-ı Kerim’in on ikinci ve iniş sırasına göre elli...

26.06.2023 3

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

HERKES DİN VE VİCDAN KONUSUNDA HÜRDÜR

GİRİŞ Yüce Allah insanları şerefli bir derecede yaratmıştır. Bununla beraber insanlara din ve vicdan konusunda hürriyet vermiştir....

19.06.2023 8

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

EĞİTİM ÜZERİNE

GİRİŞ Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda insanların düşüncelerinde, tutum ve davranışlarında, sosyal hayatlarında...

09.06.2023 7

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

KANLI BİR EYLEMİN SON PERDESİ (BİR KISA HİKAYE)

Malazgirt yaylalarında 40-50 hanelik Holşina adında bir köy vardır. Başı dumanlı dağların eteklerinde bulunan bu köyün sakinleri, tarım...

22.05.2023 4

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

İKİYÜZLÜLER/MÜNAFIKLAR 

GİRİŞ   Bundan önce Bakara suresinin baş tarafında müminler ve inkarcı kafirler hakkındaki bazı ayetlerin tefsiri üzerinde durduk....

15.05.2023 7

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

AYEYÜ’L-KÜRSİ 

GİRİŞ   Yazılarımızda Kur’an meal ve tefsiri üzerinde duruyoruz. Bugünkü yazımızda da “ AYEYÜ’L-KÜRSİ ” üzerinde...

08.05.2023 20

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

İYİLİK

GİRİŞ Tefsir yazılarımıza, Bakara Suresinin 177.ayetini izah etmekle devam edeceğiz. Bu ayet, iyilik kavramını açıklamaktadır....

01.05.2023 5

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

İNKÂRCILAR

Kur’an-ı Kerimin ikinci suresi olan Bakara Suresinin ilk ayetlerinde, özet bir şekilde mimin, kâfir ve münafıkların vasıfları...

24.04.2023 10

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

FÂTİHA SURESİ 

Efendim! Herkese selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Uzun bir zamandan bu yana Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye ve Kürtçeye tercüme etmeye...

17.04.2023 5

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

AHLAKTA ÖLÇÜ VE AŞIRILIK 

GİRİŞ  Ahlak hakkında çeşitli bilgileri vermeye çalışıyoruz. Aslında ahlak konusunda ne kadar konuşsak ve yazsak, yine de yeterli...

10.04.2023 4

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

KUR’AN KISSALARININ GAYE VE HEDEFLERİ 

GİRİŞ  Kıssa kelimesi, olay, vakıa, hikâye, cümle, söz parçası, haber ve benzeri anlamlar için kullanılmaktadır. Arapça kökenli olan...

03.04.2023 10

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

DİN VE İNANCIN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

GİRİŞ  İnsanlar, yaratılış gereği korku anlarında sığınmak, yardım dilemek istediği üstün bir gücün varlığına inanmak...

27.03.2023 5

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

SÜNNETİN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

GİRİŞ  Bazı kişiler, Allah’a inandıkları, Kur’an-ı Kerim’i kabul ettikleri halde, sünneti kabul etmediklerini anlatmaktadırlar....

20.03.2023 6

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

VİCDAN KAVRAMI 

GİRİŞ  Yüce Allah insanları diğer varlıklar arasında üstün bir derecede yaratmıştır. Varlıklar, imkânlar nispetinde insanların emir...

13.03.2023 6

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

SİYASET AHLAKI   

GİRİŞ Güzel ahlakın, bütün inança sistemlerinde, felsefede ve özellikle vahye dayanan ilahi dinlerde önemli bir yeri vardır. İslam...

06.03.2023 10

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

HAYÂ KAVRAMI 

GİRİŞ  Yaratılış gereği insanda üstün bir güce inanma ve dar durumlarda o güce sığınma duygusu bulunmaktadır. İnsan psikolojisinde...

27.02.2023 10

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

EN BÜYÜK GÜNAHLAR 

GİRİŞ  İslam inancına göre, Kur’an-ı Kerim’e aykırı davranışlarda bulunmak, ilahi emirlere muhalefet etmek ve ahiret hayatında...

20.02.2023 6

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

KUR’AN-I KERİM’DE KIYAMET OLAYI 

Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere göre dünya hayatının toptan son bulması ve ahiret hayatının başlaması olayı, dehşetli kıyamet...

13.02.2023 30

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

İBRAHİM VE İSMAİL’İN DUASI 

GİRİŞ  İnsanlar, Başlangıcından buyana dara düştükleri zaman sığınacakları üstün bir güce/kuvvete inanma ihtiyacını...

30.01.2023 4

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

BÜYÜK MEDENİYETLER, ANCAK İLİMLE KURULABİLİR 

GİRİŞ  Tarih kaynaklarında verilen bilgilere göre, medeniyet binlerce yıl önce ilk olarak Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır ve diğer...

23.01.2023 9

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

EY MÜSLÜMAN GEÇİNENLER! 

GİRİŞ  İslam dininin ana Kaynağı Kur’an-ı Kerim ve onun tefsir ve açıklaması durumunda olan sünnettir. Gaye ise, her zaman için...

16.01.2023 3

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

ALLAH İNSANA İRADE HÜRRİYETİNİ VERMİŞTİR

İnsan, Allah’ın yeryüzünde yaratmış olduğu en şerefli varlıktır. İnsan, insanlığının bilincinde olup insani görevlerini en iyi bir...

09.01.2023 30

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

ÂŞIK VEYSEL (ö. 1393/1973) 

GİRİŞ  İnsanlığın başlangıcından bu yana her insan, kendi ruh dünyalarında güzellikleri/estetiği aramıştır. Baz insanlar görme ve...

02.01.2023 6

Mir'at Haber

Nurettin Turgay

f9f23e99fc3d74540825866d7d31d547