menu_open
Johanna Sarriola

Johanna Sarriola

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Mitä jää mieleen lap­suu­den har­ras­tuk­sis­ta? Eivät voitot ja me­nes­tys, vaan kaverit ja mo­nen­lai­set sat­tu­muk­set

15.11.2023 40

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Täy­del­lis­tä aikaa lem­mi­kin hank­ki­mi­sel­le ei ole, mutta lopulta sit­kus­ta tuli nytku ja koira toi arkeen ih­meel­li­sen laajan tun­ne­kir­jon

21.10.2023 6

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Pyyk­ki­ko­ri-in­dek­si kertoo hy­vin­voin­nis­ta enemmän kuin mikään äly­kel­lo

20.09.2023 10

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

75797d1b9af3c91c79af0dbce5740753