menu_open
Johanna Sarriola

Johanna Sarriola

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Kes­täm­me hei­kos­ti tyhjiä hetkiä, vaikka tyl­syy­den sie­tä­mi­nen hel­pot­taa elämää

08.03.2023 4

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Mat­kai­lu­kau­pun­gin mut­kai­set reitit – ­kuin­ka hyvä kar­tan­lu­ku­tai­to pitää olla, että Ro­va­nie­mel­lä löytää tur­val­li­ses­ti mää­rän­pää­hän?

10.01.2023 10

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Ruma mutta rakas Ro­va­nie­mi – kau­pun­gin viih­tyi­syys on paljon muu­ta­kin kuin sitä ym­pä­röi­vä luonto

14.12.2022 5

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Mar­ras­kui­nen sit­ko­vi­rus vie voimat, mutta antaa päi­vän­va­lon met­säs­tä­jäl­le vähän armoa

24.11.2022 4

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Kult­tuu­ri on leipää ja sokeria – ar­vot­ta­va jako korkea- ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin kaipaa pöy­hi­mis­tä

17.11.2022 5

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Petyin, en olekaan pes­si­mis­ti vaikka luulin niin vuo­si­kym­me­niä

31.10.2022 4

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Olen ka­teel­li­nen koi­ral­le­ni, koska se osaa elää täy­sil­lä het­kes­sä ja itse vasta opet­te­len

22.10.2022 4

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

Kuo­le­man ajat­te­le­mi­nen ah­dis­taa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua

19.10.2022 5

Lapin Kansa

Johanna Sarriola

75797d1b9af3c91c79af0dbce5740753