Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Den 31. januar kom rektoratet ved Universitetet i Bergen med en støtteerklæring til sivilbefolkningen i Gaza. I den ble det slått fast at «Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter, også utenfor egne landegrenser».

Fine ord er viktige, men ord uten handling betyr ingenting.

Israels rett til å forsvare seg har blitt diskutert hyppig siden Hamas sitt angrep den 7. oktober 2023. Siden den gang har israelske styrker bombet det akademiske samfunnet på Gaza-stripen i grus.

Rektoratet ved UiB er - med rette - opptatt av akademisk frihet. Men akademisk frihet for hvem?

Rundt 6000 studenter ved Tel Aviv University (TAU) deltar aktivt i den israelske hæren (IDF), og TAU holder innsamlingsaksjoner for dem. Dette er det samme universitetet som UiB har en aktiv utvekslingsavtale med gjennom det juridiske fakultet. Israelsk akademia bidrar aktivt til å støtte opp om ødeleggelsene i Gaza.

Det er vanskelig å forstå hvordan det å utslette samtlige universiteter i Gaza og det å drepe hundrevis av studenter og akademikere bidrar til å forsvare Israels befolkning, eller ivaretar den akademisk friheten.

At dette er brutale angrep på den akademiske friheten til palestinere er derimot mer sikkert.

Den 5. februar gikk 11 vitenskapelige ansatte ved UiB ut i Khrono og kommenterte på at rektoratets støtteerklæring er problematisk, fordi UiB legitimerer Israels folkemord gjennom å kalle det nettopp akademisk frihet.

Denne akademiske friheten er ikke frihet, for verken studenter eller ansatte. Den legitimerer brudd på folkeretten og også mulig folkemord, som Israel er under etterforskning for. Et av de vanligste midlene for å utslette en folkegruppe, er å fjerne utdanningsinstitusjonene. Uten dem kan ikke befolkningen i Gaza bygge opp hjemmene sine igjen, om bomberegnet noen gang tar slutt.

Vi burde være ferdige med falsk akademisk frihet.

Det var på tide med handling for lenge siden, og det er pinlig at UiB fremdeles ikke egentlig har gjort noe.

Å innføre akademisk boikott burde ikke være kontroversielt, og det er det minste rektoratet kan gjøre for Gazas sivilbefolkning. Det er det eneste moralsk riktige å gjøre.

Universitetet er ikke fremmed for å måtte handle i konflikter som setter den akademiske friheten på spill. Russlands invasjon av Ukraina er et tydelig eksempel. I den saken gikk UiB tidlig til verks med å ivareta ukrainske studenter og forskere, snakke om konflikten og fordømme Russlands opptreden. Det var et eksempel til etterfølgelse, og det er på tide at UiB viser det samme engasjementet for fred og livets rett også i Gaza.

Studenter over hele landet, ikke minst på UiB, har sagt klart og tydelig ifra om at universitetet må ta en mer aktiv stemme i saken, og vise solidaritet med palestinske studenter og akademikere.

Universitetet i Bergen har en gyllen mulighet til å lytte til studentene, og følge opp ord med handling. Som en sentral norsk kunnskapsinstitusjon er det få andre institusjoner som er bedre egnet til å bruke sin kunnskap, sin posisjon og sin plass i samfunnet til å stille tydelige krav.

Margareth Hagen, det er på tide å gjøre noe.

Det er på tide å stille seg på riktig side av historien.

QOSHE - UiB må innføre akademisk boikott - helst i går - Sara Helene Lund-Tønnesen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

UiB må innføre akademisk boikott - helst i går

31 1
20.02.2024

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Den 31. januar kom rektoratet ved Universitetet i Bergen med en støtteerklæring til sivilbefolkningen i Gaza. I den ble det slått fast at «Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter, også utenfor egne landegrenser».

Fine ord er viktige, men ord uten handling betyr ingenting.

Israels rett til å forsvare seg har blitt diskutert hyppig siden Hamas sitt angrep den 7. oktober 2023. Siden den gang har israelske styrker bombet det akademiske samfunnet på Gaza-stripen i grus.

Rektoratet ved UiB er - med rette - opptatt av akademisk frihet. Men akademisk frihet for hvem?

Rundt 6000 studenter ved Tel Aviv University (TAU) deltar aktivt i den israelske hæren (IDF), og TAU holder innsamlingsaksjoner for dem.........

© Studvest


Get it on Google Play