Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunedirektørens forslag om skolestruktur har fått røde lamper til å blinke for skolen i Jondalen.

Måten kommunedirektøren, oppvekstsjefen og skoleledelsen har håndtert saken på hjemler liten ære. Til gjengjeld har det tent positive krefter i lokalsamfunnet til engasjement og motmæle.

Lokalsamfunnet i Jondalen er sårbart. Gjennom lokal mobilisering har de greid å få frem viktige verdier ved å opprettholde skolen. Nettopp ved å belyse og forsterke disse verdiene gis det nå et bedre grunnlag for å opprettholde skolen.

Boligbygging i Jondalen har i en årrekke vært en gjenganger i kommunen, uten at kommunen, verken administrativt eller politisk, har maktet å få frem realiserbare prosjekter. Boligbygging i Jondalen vil selvfølgelig bety en styrking av lokalsamfunnet og forsterke argumentene for å opprettholde skolen. Denne utfordringen er fremdeles aktuell.

Gjennom godt arbeid og informasjon i media og i høringsuttalelser tegnes nå et mer riktig bilde av eventuelle besparelser ved nedleggelse og kostnader ved opprettholdelse av skolen i Jondalen.

Når alt kommer til alt betyr en nedleggelse av Jondalen skole lite i forhold til kommunens totale økonomi. Men tapet kommunen påfører lokalsamfunnet hvis skolen blir borte, blir stort.

La Jondalen leve!

Kommunedirektørens forslag om skolestruktur har fått røde lamper til å blinke for skolen i Jondalen.

Måten kommunedirektøren, oppvekstsjefen og skoleledelsen har håndtert saken på hjemler liten ære. Til gjengjeld har det tent positive krefter i lokalsamfunnet til engasjement og motmæle.

Lokalsamfunnet i Jondalen er sårbart. Gjennom lokal mobilisering har de greid å få frem viktige verdier ved å opprettholde skolen. Nettopp ved å belyse og forsterke disse verdiene gis det nå et bedre grunnlag for å opprettholde skolen.

Boligbygging i Jondalen har i en årrekke vært en gjenganger i kommunen, uten at kommunen, verken administrativt eller politisk, har maktet å få frem realiserbare prosjekter. Boligbygging i Jondalen vil selvfølgelig bety en styrking av lokalsamfunnet og forsterke argumentene for å opprettholde skolen. Denne utfordringen er fremdeles aktuell.

Gjennom godt arbeid og informasjon i media og i høringsuttalelser tegnes nå et mer riktig bilde av eventuelle besparelser ved nedleggelse og kostnader ved opprettholdelse av skolen i Jondalen.

Når alt kommer til alt betyr en nedleggelse av Jondalen skole lite i forhold til kommunens totale økonomi. Men tapet kommunen påfører lokalsamfunnet hvis skolen blir borte, blir stort.

La Jondalen leve!

QOSHE - La Jondalen leve! - Marit Og Øyvind Eek-Jensen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

La Jondalen leve!

55 0
07.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunedirektørens forslag om skolestruktur har fått røde lamper til å blinke for skolen i Jondalen.

Måten kommunedirektøren, oppvekstsjefen og skoleledelsen har håndtert saken på hjemler liten ære. Til gjengjeld har det tent positive krefter i lokalsamfunnet til engasjement og motmæle.

Lokalsamfunnet i Jondalen er sårbart. Gjennom lokal mobilisering har de greid å få frem viktige verdier ved å opprettholde skolen. Nettopp ved å belyse og forsterke disse verdiene gis det nå et bedre grunnlag for å opprettholde........

© Laagendalsposten


Get it on Google Play