Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslaget i Asker kommune om å redusere den kommunale formuesskatten skaper sterke reaksjoner over hele landet. Asker kommune kan tjene på dette økonomisk, ved å trekke til seg nye innbyggere med høy inntekt og formue, fra andre kommuner.

Det vil reduserer skatteinntektene, ikke bare i de kommunene som disse innbyggerne flytter fra, men også i det store flertallet av kommuner som er avhengige av skatteutjevning. Dess flere kommuner som fjerner den kommunale formuesskatten, dess lavere blir de samlede kommunale skatteinntektene, og dess mindre blir det til skatteutjevning.

Denne våren har regjeringen en gylden anledning til å skjære gjennom og stoppe dette kappløpet mot reduserte kommunale inntekter. Regjeringen skal legge frem forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Det er staten som bestemmer hvor stor andel kommunene skal ha av personskatten på inntekt og formue. Kommunenes andel kan forandres, uten av den samlede personskatten på inntekt og formue blir forandret.

Inntektssystemutvalget har utredet forslaget til nytt inntektssystem for kommunene (NOU 2022:10). Utvalget mener primært at satsene for kommunenes andel av skatt på inntekt og formue bør være faste satser, og at kommunene ikke bør ha mulighet til å endre disse.

Utvalget foreslår at den kommunale formuesskatten halveres. Det betyr ikke at utvalget foreslår å redusere de kommunale skatteinntektene. Utvalget foreslår at kommunenes andel av inntektsskatten økes tilsvarende, slik at de samlede skatteinntektene for kommunene ikke blir forandret.

Formuesskatten er i dag på 1,1 prosent for formuer over 20 millioner kroner. Av dette går 0,7 prosent til hjemkommunen for den formuende, og 0,4 prosent til staten.

Dette forslaget fra inntektssystemutvalget er et kinderegg:

Forslaget i Asker kommune om å redusere den kommunale formuesskatten skaper sterke reaksjoner over hele landet. Asker kommune kan tjene på dette økonomisk, ved å trekke til seg nye innbyggere med høy inntekt og formue, fra andre kommuner.

Det vil reduserer skatteinntektene, ikke bare i de kommunene som disse innbyggerne flytter fra, men også i det store flertallet av kommuner som er avhengige av skatteutjevning. Dess flere kommuner som fjerner den kommunale formuesskatten, dess lavere blir de samlede kommunale skatteinntektene, og dess mindre blir det til skatteutjevning.

Denne våren har regjeringen en gylden anledning til å skjære gjennom og stoppe dette kappløpet mot reduserte kommunale inntekter. Regjeringen skal legge frem forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Det er staten som bestemmer hvor stor andel kommunene skal ha av personskatten på inntekt og formue. Kommunenes andel kan forandres, uten av den samlede personskatten på inntekt og formue blir forandret.

Inntektssystemutvalget har utredet forslaget til nytt inntektssystem for kommunene (NOU 2022:10). Utvalget mener primært at satsene for kommunenes andel av skatt på inntekt og formue bør være faste satser, og at kommunene ikke bør ha mulighet til å endre disse.

Utvalget foreslår at den kommunale formuesskatten halveres. Det betyr ikke at utvalget foreslår å redusere de kommunale skatteinntektene. Utvalget foreslår at kommunenes andel av inntektsskatten økes tilsvarende, slik at de samlede skatteinntektene for kommunene ikke blir forandret.

Formuesskatten er i dag på 1,1 prosent for formuer over 20 millioner kroner. Av dette går 0,7 prosent til hjemkommunen for den formuende, og 0,4 prosent til staten.

Dette forslaget fra inntektssystemutvalget er et kinderegg:

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer deg til å bidra med dine meninger. Send tekst og bilder her.

QOSHE - Formuesskatt til besvær - Arve Negaard
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Formuesskatt til besvær

11 1
16.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslaget i Asker kommune om å redusere den kommunale formuesskatten skaper sterke reaksjoner over hele landet. Asker kommune kan tjene på dette økonomisk, ved å trekke til seg nye innbyggere med høy inntekt og formue, fra andre kommuner.

Det vil reduserer skatteinntektene, ikke bare i de kommunene som disse innbyggerne flytter fra, men også i det store flertallet av kommuner som er avhengige av skatteutjevning. Dess flere kommuner som fjerner den kommunale formuesskatten, dess lavere blir de samlede kommunale skatteinntektene, og dess mindre blir det til skatteutjevning.

Denne våren har regjeringen en gylden anledning til å skjære gjennom og stoppe dette kappløpet mot reduserte kommunale inntekter. Regjeringen skal legge frem forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Det er staten som bestemmer hvor stor andel kommunene skal ha av personskatten på inntekt og formue. Kommunenes andel kan forandres, uten av den samlede personskatten........

© Fredriksstad Blad


Get it on Google Play