Nisan'da İstanbul SMMMO’nun düzenlediği kurumlar vergisi seminerinde açılış konuşmasını İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç yaptı. Meslektaşlara ve mükelleflere önemli bilgiler verdi, uyarılarda bulundu. Gündeme gelen konuların satır başlarını paylaşmak isterim. Toplantının tamamını isterseniz youtube: ismmmo tv'den izleyebilirsiniz.

İzaha davet, çeşitli konularda mükellefleri doğrudan vergi incelemesine almak yerine, ilk etapta mükellefin konuya ilişkin açıklamalarını alma, açıklamaları inceledikten sonra ya mükellefi haklı bulup konuyu kapatma ya da mükellefe izahatının kabul edilmediğini bildirip kendiliğinden beyanda bulunması halinde %80 indirimli ceza uygulama imkanı veren bir müessese.

Son aylarda çok sayıda mükellefe yazılar tebliğ edildi. Mükellefler bu yazılarda sorulan konularda 30 gün içinde izahatta bulundular.

Bizim gözlemimiz (Mali İdareden kaç yazı gitti kaç izahat kabul oldu gibi istatistik yayınlarsa memnun oluruz) mükelleflerin izahlarının çok azı kabul gördü. Mükelleflere izahatlarının kabul görmediği, 30 gün içinde beyanda bulunursa cezanın %80 indirimli uygulanacağı ihtarları geldi.

İlk yazı ve ikinci yazı sonrasında beyanda bulunmayan mükelleflere incelemeye sevk edildiklerini bildiren yazılar geldi.

Bizim şahsi gözlemimiz, aynı anda çok sayıda mükellefe gönderilen yazılara gelen kapsamlı cevaplar yeterince titizlikle incelenemedi. Bizim gözlemimiz bu nedenle de bu müesseseden beklenen, gereksiz incelemeleri eleme işlevi yerine gelemedi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, uygulama birliği konusunda çok hassas olduklarını, uygulama birliği sağlayabilmek için ilk etapta İstanbul’da 11 Grup Müdürlüğünde izaha davet komisyonları oluşturulduğunu, beklenenin çok üzerinde bir trafik oluştuğu için 63 Vergi Dairesi’nde de ilave izaha davet komisyonları oluşturulduğu bilgisini verdi.

Başkan, gereksiz vergi incelemelerini önleyebilmek için getirilen izaha davet müessesesinin işler hale gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, izahın kabul edilmediği durumlarda ilgili müdürlüğe de açıklama yapılması tavsiyesinde bulundu.

Rıza Bilgiç, başta uygulama birliği konusu olmak üzere, meslek mensuplarının karşı karşıya kaldıkları sorunlarda doğrudan kendisine e posta gönderebileceklerini, geçen senelerde de bu çağrıyı yaptığını, çok az başvuru geldiğini, hepsiyle de ilgilenildiği bilgisini verdi.

Mali İdare izaha davet dışında mükelleflere beyanlarına dönük, gönüllü uyumu teşvike dönük uyarılar da gönderiyor. Mali İdare çok sayıda kaynaktan elde ettiği bilgileri bilgisayar programları vasıtasıyla beyanlarla eşleştirebiliyor. Bu bilgilerden hareketle de mükelleflere gönderilen yazılar hatta sms mesajlarıyla, bu bilgilere sahip olunduğu hissettirilerek, mükelleflerin doğru beyanlarda bulunmasının sağlanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Başkanın konuşmasından Bayram sonrası denetimlerin artacağı hatta kayıt dışılıkla topyekûn mücadele seferberliğine dönüşeceği izlenimi edindik.

İstanbul SMMM Odası Başkanı Erol Demirel meslek mensuplarının 2024 yılı ilk geçici vergi beyanında enflasyon düzeltmesi kayıtlarını yetiştiremeyecekleri talebinin Bakanlığa iletildiği, konunun incelendiği, değerlendirildiği bilgisini de meslektaşlarla paylaştı.

QOSHE - İstanbul’da 63 yeni izaha davet komisyonu oluşturuluyor - Zeki Gündüz
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İstanbul’da 63 yeni izaha davet komisyonu oluşturuluyor

13 1
08.04.2024

Nisan'da İstanbul SMMMO’nun düzenlediği kurumlar vergisi seminerinde açılış konuşmasını İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç yaptı. Meslektaşlara ve mükelleflere önemli bilgiler verdi, uyarılarda bulundu. Gündeme gelen konuların satır başlarını paylaşmak isterim. Toplantının tamamını isterseniz youtube: ismmmo tv'den izleyebilirsiniz.

İzaha davet, çeşitli konularda mükellefleri doğrudan vergi incelemesine almak yerine, ilk etapta mükellefin konuya ilişkin açıklamalarını alma, açıklamaları inceledikten sonra ya mükellefi haklı bulup konuyu kapatma ya da mükellefe izahatının kabul edilmediğini bildirip kendiliğinden beyanda bulunması halinde indirimli ceza uygulama imkanı veren bir müessese.

Son aylarda çok sayıda mükellefe yazılar tebliğ edildi. Mükellefler bu yazılarda sorulan konularda 30 gün içinde izahatta bulundular.

Bizim gözlemimiz (Mali İdareden kaç yazı gitti kaç izahat kabul oldu gibi istatistik yayınlarsa memnun oluruz) mükelleflerin izahlarının çok azı kabul gördü. Mükelleflere izahatlarının kabul görmediği, 30 gün içinde beyanda bulunursa........

© Dünya


Get it on Google Play