Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En ny svelvikvei må være på plass før man i det hele tatt begynner å tenke på en stor utbygging på Nesbygda.

Da denne saken kom opp i Teknisk hovedutvalg før jul, og ingen andre partier enn Venstre og Rødt rynket på nesen rundt veiproblematikken, hadde jeg lyst til å si noe. Men - dessverre kom alle gode poenger etter møtet. Jeg forklarer det med at dette var mitt første møte i Teknisk hovedutvalg som representant.

Har noen av de andre politikerne i hovedutvalget bodd og vokst opp langs Svelvikveien? Det har jeg. Da jeg var 14 år flyttet jeg fra Konnerud til Svelvikveien. Jeg hadde allerede forsøkt å være der noen år fordi moren min bodde der ute. Rett ved en fotoboks som nå er tatt ned og opp en grusvei har jeg tilbragt ungdomsårene. Skolen min var Strømsø ungdomsskole, noe som gjorde at vi måtte ta buss til og fra skolen hver dag. Å sykle langs veien kunne vi bare glemme!

Jeg forsøkte noen ganger, men å risikere livet sitt langs den veien for å komme inn til byen var for risikofylt. Hadde jeg, som mamma, bodd langs den veien hadde jeg aldri turt å slippe barna mine ut der. Det er så ille langs Svelvikveien at mamma ikke vil ta med barnebarna over veien og ned til Drammensfjorden om sommeren for å bade.

Tungtransporten er svært belastende, det er veldig trangt, og bilister kjører som de har stjålet bilene. Skal du nyte de stedene det er mulig å komme ned til fjordkanten, må du til tider krysse veien med livet som innsats.

Med en så stor økning i antall boliger som er planlagt på Nesbygda, vil det bli en stor økning i befolkningen i området. Det betyr også økt biltrafikk og mer trafikk og belastning på den eksisterende Svelvikveien.

De vil bygge over 750 boliger med en vei som ikke er dimensjonert for trafikken som går der i dag. Kollektivtilbudet er heller ikke godt nok, slik at huseierne vil bli nødt til å bruke bil. Dette for å frakte barn både til skole, idrett og andre fritidsaktiviteter.

Noen ganger er man nødt for å stikke fingeren i jorden og faktisk innse de problemene som er der fra før. Dette bør løses før man i det hele tatt begynner å tenke på å bygge ut et så stort område. Den økte trafikken på over 4.000 biler som er estimert kan føre til trafikkfarer og økt risiko for ulykker.

(Innlegget fortsetter under kartet)

Derfor er det viktig å bygge ut ny vei, slik at man kan designe sikkerhet i tankene, for eksempel ved å inkludere bredere vei, gang- og sykkelstier og trafikksikre kryss. Slik det er i dag ligger ingenting av dette til rette før du kommer til nord for Gorbu retning Drammen, der slutter både gangvei, vann/avløp og bredbånd.

Det å kunne ha en god nok vei på plass først, for å kunne betjene en slik voksende befolkning som forslagsstiller Kniveåsen AS ønsker for Nesbygda, vil også kunne bidra til å redusere trafikkork på Rundtom og forbedre pendleropplevelsen langs veien. Dette vil også ha positive miljømessige effekter ved å redusere bilkøer og dermed redusere utslipp.

Og kanskje vil bussen kunne gå oftere en det den gjør i dag?

Flere debattinnlegg og kronikker

I sum er det å bygge ut ny vei og utvide både barnehage og skole før det i det hele tatt skal vurderes om boligene skal bygges viktig for å sikre en bærekraftig og trygg utvikling av området, samtidig som dette vil bidra til å forbedre livskvaliteten og trivselen for innbyggerne som allerede bor på Nesbygda og langs Svelvikveien.

Det er viktig for oss i Rødt at innbyggerne og nærutvalgene blir hørt og at stemmene deres tas alvorlig.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Overveldet av responsen: – Det tok helt av, dette

Les også

Ektepar fra Drammen la 7,5 millioner på bordet for sommeridyll

Les også

Gir seg på Stortinget – vil til Drammen

En ny svelvikvei må være på plass før man i det hele tatt begynner å tenke på en stor utbygging på Nesbygda.

Da denne saken kom opp i Teknisk hovedutvalg før jul, og ingen andre partier enn Venstre og Rødt rynket på nesen rundt veiproblematikken, hadde jeg lyst til å si noe. Men - dessverre kom alle gode poenger etter møtet. Jeg forklarer det med at dette var mitt første møte i Teknisk hovedutvalg som representant.

Har noen av de andre politikerne i hovedutvalget bodd og vokst opp langs Svelvikveien? Det har jeg. Da jeg var 14 år flyttet jeg fra Konnerud til Svelvikveien. Jeg hadde allerede forsøkt å være der noen år fordi moren min bodde der ute. Rett ved en fotoboks som nå er tatt ned og opp en grusvei har jeg tilbragt ungdomsårene. Skolen min var Strømsø ungdomsskole, noe som gjorde at vi måtte ta buss til og fra skolen hver dag. Å sykle langs veien kunne vi bare glemme!

Jeg forsøkte noen ganger, men å risikere livet sitt langs den veien for å komme inn til byen var for risikofylt. Hadde jeg, som mamma, bodd langs den veien hadde jeg aldri turt å slippe barna mine ut der. Det er så ille langs Svelvikveien at mamma ikke vil ta med barnebarna over veien og ned til Drammensfjorden om sommeren for å bade.

Tungtransporten er svært belastende, det er veldig trangt, og bilister kjører som de har stjålet bilene. Skal du nyte de stedene det er mulig å komme ned til fjordkanten, må du til tider krysse veien med livet som innsats.

Med en så stor økning i antall boliger som er planlagt på Nesbygda, vil det bli en stor økning i befolkningen i området. Det betyr også økt biltrafikk og mer trafikk og belastning på den eksisterende Svelvikveien.

De vil bygge over 750 boliger med en vei som ikke er dimensjonert for trafikken som går der i dag. Kollektivtilbudet er heller ikke godt nok, slik at huseierne vil bli nødt til å bruke bil. Dette for å frakte barn både til skole, idrett og andre fritidsaktiviteter.

Noen ganger er man nødt for å stikke fingeren i jorden og faktisk innse de problemene som er der fra før. Dette bør løses før man i det hele tatt begynner å tenke på å bygge ut et så stort område. Den økte trafikken på over 4.000 biler som er estimert kan føre til trafikkfarer og økt risiko for ulykker.

(Innlegget fortsetter under kartet)

Derfor er det viktig å bygge ut ny vei, slik at man kan designe sikkerhet i tankene, for eksempel ved å inkludere bredere vei, gang- og sykkelstier og trafikksikre kryss. Slik det er i dag ligger ingenting av dette til rette før du kommer til nord for Gorbu retning Drammen, der slutter både gangvei, vann/avløp og bredbånd.

Det å kunne ha en god nok vei på plass først, for å kunne betjene en slik voksende befolkning som forslagsstiller Kniveåsen AS ønsker for Nesbygda, vil også kunne bidra til å redusere trafikkork på Rundtom og forbedre pendleropplevelsen langs veien. Dette vil også ha positive miljømessige effekter ved å redusere bilkøer og dermed redusere utslipp.

Og kanskje vil bussen kunne gå oftere en det den gjør i dag?

Flere debattinnlegg og kronikker

I sum er det å bygge ut ny vei og utvide både barnehage og skole før det i det hele tatt skal vurderes om boligene skal bygges viktig for å sikre en bærekraftig og trygg utvikling av området, samtidig som dette vil bidra til å forbedre livskvaliteten og trivselen for innbyggerne som allerede bor på Nesbygda og langs Svelvikveien.

Det er viktig for oss i Rødt at innbyggerne og nærutvalgene blir hørt og at stemmene deres tas alvorlig.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Har noen av de andre politikerne i hovedutvalget vokst opp ved Svelvikveien fått føle hvor dårlig den er? Det har jeg - Isabell Sjøgren
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Har noen av de andre politikerne i hovedutvalget vokst opp ved Svelvikveien fått føle hvor dårlig den er? Det har jeg

11 46
08.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En ny svelvikvei må være på plass før man i det hele tatt begynner å tenke på en stor utbygging på Nesbygda.

Da denne saken kom opp i Teknisk hovedutvalg før jul, og ingen andre partier enn Venstre og Rødt rynket på nesen rundt veiproblematikken, hadde jeg lyst til å si noe. Men - dessverre kom alle gode poenger etter møtet. Jeg forklarer det med at dette var mitt første møte i Teknisk hovedutvalg som representant.

Har noen av de andre politikerne i hovedutvalget bodd og vokst opp langs Svelvikveien? Det har jeg. Da jeg var 14 år flyttet jeg fra Konnerud til Svelvikveien. Jeg hadde allerede forsøkt å være der noen år fordi moren min bodde der ute. Rett ved en fotoboks som nå er tatt ned og opp en grusvei har jeg tilbragt ungdomsårene. Skolen min var Strømsø ungdomsskole, noe som gjorde at vi måtte ta buss til og fra skolen hver dag. Å sykle langs veien kunne vi bare glemme!

Jeg forsøkte noen ganger, men å risikere livet sitt langs den veien for å komme inn til byen var for risikofylt. Hadde jeg, som mamma, bodd langs den veien hadde jeg aldri turt å slippe barna mine ut der. Det er så ille langs Svelvikveien at mamma ikke vil ta med barnebarna over veien og ned til Drammensfjorden om sommeren for å bade.

Tungtransporten er svært belastende, det er veldig trangt, og bilister kjører som de har stjålet bilene. Skal du nyte de stedene det er mulig å komme ned til fjordkanten, må du til tider krysse veien med livet som innsats.

Med en så stor økning i antall boliger som er planlagt på Nesbygda, vil det bli en stor økning i befolkningen i området. Det betyr også økt biltrafikk og mer trafikk og belastning på den eksisterende Svelvikveien.

De vil bygge over 750 boliger med en vei som ikke er dimensjonert for trafikken som går der i........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play