Sammen med kollegene fra Efta-stormaktene Lichtenstein og Island fikk han fredag 90 minutter av EUs toppmøte for å feire de første 30 årene med EØS-samarbeid. 90 minutter er like lenge som en fotballkamp, konstaterte statsministeren. Han kunne lagt til at det er en kamp som spilles uten at Norge kan påvirke kampbildet i særlig stor grad. Vi feirer 30 års tilværelse på innbytterbenken.

Sverige, Østerrike og Finland kom seg raskt inn på banen. Bare ett år etter at avtalen ble inngått ble de fullverdige EU-medlemmer. Vi står igjen med Island og Lichtenstein som EØS-kolleger og må derfor også betale 97 prosent av de 38,5 milliarder kronene som skal betales i EØS-bidrag fram til 2027.

Likevel er det en avtale som både er viktig for Norge og de andre avtalepartnerne og en avtale som i alle høyeste grad har sin eksistensberettigelse. Samarbeidet under pandemien er et godt eksempel på det. Men det er også en avtale som har skapt betydelig hodebry og en avtale med uklarheter. Nav-skandalen er umulig å glemme og akkurat nå fører Norge en sak for Efta-domstolen om norske pasienters rett til å søke behandling i andre EU-/EØS-land. I tillegg er det stadige konflikter for nasjonale domstoler rundt EØS-regelene.

Det er egentlig ikke så merkelig. Hele 14 000 rettsakter har vært med på å utgjøre avtalens fundament. Over halvparten av disse er fortsatt gjeldende.

Optimisme, frie valg, framgang for menneskerettighetene og framvekst av nye, liberale rettsstater preget tida da EØS-avtalen ble inngått. Nå er det krisetider, spent sikkerhetssituasjon og andre ideer som preger samtida. EU-medlem Ungarn forstyrrer og irriterer samarbeidet, med sin dyrking av det «illiberale demokratiet», men de andre medlemsstatene har funnet metoder for å isolere dem. Slik de gjorde da Ukraina-pakken ble vedtatt før jul.

Gjennom slike pakker og gjennom sanksjonspakker spiller EU en viktig rolle i sikkerhetspolitikken og stadig flere får dessuten øynene opp for at det føres en offensiv klimapolitikk. Det er en grunn til at grønne partier som MDG og Venstre nå framstår som svært EU-vennlige.

I juni er det valg til EU-parlamentet. Også det skal Norge følge fra reservebenken. Utfallet av dette valget vil sammen med utfallet av det amerikanske presidentvalget være med å prege norsk virkelighet de nærmeste årene. Andre stater, som Ukraina og Moldova, står på terskelen til EU-medlemskap. Det kan gjøre Norges innflytelse i dette fellesskapet enda mindre. Derfor er det på tide med en ny EU-offensiv.

QOSHE - Reserve i 30 år - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Reserve i 30 år

9 1
24.03.2024

Sammen med kollegene fra Efta-stormaktene Lichtenstein og Island fikk han fredag 90 minutter av EUs toppmøte for å feire de første 30 årene med EØS-samarbeid. 90 minutter er like lenge som en fotballkamp, konstaterte statsministeren. Han kunne lagt til at det er en kamp som spilles uten at Norge kan påvirke kampbildet i særlig stor grad. Vi feirer 30 års tilværelse på innbytterbenken.

Sverige, Østerrike og Finland kom seg raskt inn på banen. Bare ett år etter at avtalen ble inngått ble de fullverdige EU-medlemmer. Vi står igjen med Island og Lichtenstein som EØS-kolleger og må derfor også betale 97 prosent av de........

© Dagbladet


Get it on Google Play