Mademki gazeteciliğin olmazsa olmazı fikri takip...

CumhurbaşkanıErdoğan’ın “Sessiz kalmamız mümkün değil” dediği Danıştay kararını tartışmalıyız. Sahi, HSK tarafından ihraç edilen çok sayıda yargı mensubunun göreve iade edilmesi ne anlama geliyordu?

Bir bilene, TSK’de yıllar önce FETÖ soruşturması başlatan eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok’a sordum.

Bakın, Üçok rakam rakam hangi gerçekleri hatırlattı...

-Danıştay’ın FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilen 435 hâkim ve savcıyı görevlerine iade etmesi ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in FETÖ üyeliği suçundan beraat etmesiyle tartışma yaşanıyor. Sizin bakışınız ne bu yaşananlara?

15 Temmuz sonrası başta TSK olmak üzere yargıda, Emniyet’te ve birçok kamu kurumunda FETÖ temizliği yapıldı. Ancak hepimizin malumu olan, AKP’li birçok üst düzey yöneticisinin, teşkilat mensuplarının, onların çocuklarının, damatlarının ve akrabalarının bu terör örgütü ile olan ilişkileri maalesef FETÖ ile mücadelenin başarılı olmasını engelledi. Bakan onayı ile kamu görevinden uzaklaştırma yetkisi veren KHK’nin süresinin 31 Temmuz 2022’de sona ermesiyle de FETÖ ile mücadele resmi olarak sona erdi.

-Özellikle 2010’da yapılan seçimlerle Fethullahçıların HSYK’yi ele geçirmesi Türk yargısında büyük bir dönüşüme neden oldu. Balyoz’dan Ergenekon’a, Askeri Casusluk’tan Kozmik Oda’ya kadar kumpas davaları ile binlerce kişi hukuksuz olarak bu HSYK’nin atadığı hâkim ve savcılar tarafından hapse atıldı, görevlerinden alındı. Kanaatimce FETÖ yargısının hüküm sürdüğü 2010-2014 yılları arası Türk hukuk tarihinin en karanlık dönemi oldu.

Haklısınız. Türk adalet sistemi dört yıllık süreçte hukuk tarihinin en karanlık, en hukuksuz günlerini FETÖ güdümlü bu HSYK döneminde yaşadı. 2010 yılında 10 bin 739 olan hâkim savcı sayısı, bu heyetin görev yaptığı dört yıllık süreçte neredeyse tamamı FETÖ ile iltisaklı 4 bin 273 kişi alınarak 15 bin 12’ye çıkarıldı. Keza Yargıtay’da 107 yeni üyelik kazandılar. Böylece Türk yargısı adeta FETÖ yargısına dönüşmüştü.

-Sadece yargı değil TSK, Emniyet, üniversiteler yani neredeyse tüm kamu kurumları FETÖ’nün kontrolüne geçmiş; uluslararası ilişkilerden tutun da ticari hayata kadar Fethullahçıların etkili olmadığı hiçbir alan kalmamıştı.

Ne yazık ki o günler çabuk unutuldu. Danıştay’ın kararı olmasaydı kimse FETÖ’yü hatırlamayacaktı. Toplum, medya sanki o günler hiç yaşanmamış gibi duyarsız ve FETÖ’nün yeniden yapılanmasına sessiz. Unutmamak lazım; Türk yargı sistemindeki karanlık gidişi gören diğerleri, yani FETÖ üyelerinin dışında kalan sosyal demokratlar, Ülkücüler, muhafazakârlar, dindarlar hepsi bir araya gelerek “Yargıda Birlik Platformu” adı altında toplandı. Sonunda da 2014’te yapılan HSYK seçimlerini kıl payı kazandılar.‘O 2 binden fazla hâkim ve savcı halen Türk yargısında’

-Bu seçim sonuçları ile bugünkü durum arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?

HSYK’nin açıkladığı resmi seçim sonuçlarına göre durum şu: 12 Ekim 2014 HSYK seçimlerinde oy kullanan 373 Yargıtay üyesinin 196’sı, 151 Danıştay üyesinin 73’ü, 11 bin 618 adli yargı üyesinin 5 bin 319’u ve 1147 idari yargı üyesinin 735’i olmak üzere toplam oy kullanan 13 bin 289 yargı mensubunun yüzde 47.58’i, yani 6 bin 323 hâkim ve savcı FETÖ adaylarına oy verdi.

-Peki, Fethullahçılara oy veren o 6 bin 323 hâkim ve savcı şimdi nerede?

Bu hâkim ve savcıların 4 bin 102’si FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi.

-Ya geriye kalanlar?

FETÖ’ye oy veren 196 Yargıtay üyesinden 133’ü ihraç edildi, 63’ü halen Yargıtay’da görev yapıyor. Herkesin konuştuğu Danıştay’da FETÖ’cü adaya oy veren 73 üyeden 43’ü ihraç edildi, 30 üye görevlerine devam ediyor. Adli yargıda FETÖ’ye oy veren 5 bin 319 kişiden 3 bin 236’sı ihraç edildi ancak 2 bin 83’ü adliyelerde hâkim ve savcı olarak görevlerine devam ediyor. İdari yargıda ise FETÖ’cü adaylara oy veren 735 kişinin 690’ı ihraç edildi, 45’i halen görevde.

-Kuşku yok ki Fethullahçı adaylara oy vermiş olmaları onların FETÖ’cü olduğunu göstermez.

Ben kimseye FETÖ’cü demiyorum. Türk yargısının ölüm kalım mücadelesi olan 2014 HSYK seçimlerinde FETÖ’nün adaylarına oy veren 2 binden fazla hâkim ve savcının Türk yargısında halen fiilen görev yapmaya devam ettiklerini söylüyorum. Zaten şimdi baksanız bunların çoğu renklenmişlerdir. Menzilci, Süleymancı, Hakyolcu, Nurcu vb. olmuşlardır.

-Renklenmeyi kısaca açıklasanız...

FETÖ’cüler kendilerini gizlemek için çeşitli kisvelere bürünür. Sosyal demokrat da olurlar, Atatürkçüden daha Atatürkçü de... Tarikatlara karışıp en derin Menzilci, Süleymancı olurlar. İşte buna renklenme denir. Bukalemun gibi, girdiği yerin rengine bürünürler.

-Sizce son günlerde yargının içerisindeki çekişmelerde bu durum etkili midir?

Bence Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çatışmaya bu gözle bakıldığında süreçleri bilenler farklı sonuçlar çıkarabilir.

-Nasıl yani?

ByLock, Bank Asya, ankesör delilleri ile ilgili alınan kararların nasıl yok sayıldığına bir bakın. 15 Temmuz öncesi FETÖ’cülere sınav sorularının verildiği herkes tarafından bilinirken, bu hususta kesinleşmiş mahkeme kararları varken, dönemin ÖSYM başkanı olan Ali Demir FETÖ üyeliğinden beraat ediyor. Bazı acımasız FETÖ üyelerinin nasıl tahliye edildiklerini inceleyin. Bir de bu kararları, HSYK’nin FETÖ’cü adaylarına oy veren adli yargının içerisinde bulunan 2 binden fazla hâkim ve savcıyla birlikte değerlendirin. Birçok çatışmanın nedenini anlayacaksınız.QOSHE - FETÖ’ye oy veren 6 bin 323 hâkim ve savcı şimdi nerede? - Barış Pehlivan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

FETÖ’ye oy veren 6 bin 323 hâkim ve savcı şimdi nerede?

366 55
08.03.2024

Mademki gazeteciliğin olmazsa olmazı fikri takip...

CumhurbaşkanıErdoğan’ın “Sessiz kalmamız mümkün değil” dediği Danıştay kararını tartışmalıyız. Sahi, HSK tarafından ihraç edilen çok sayıda yargı mensubunun göreve iade edilmesi ne anlama geliyordu?

Bir bilene, TSK’de yıllar önce FETÖ soruşturması başlatan eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok’a sordum.

Bakın, Üçok rakam rakam hangi gerçekleri hatırlattı...

-Danıştay’ın FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilen 435 hâkim ve savcıyı görevlerine iade etmesi ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in FETÖ üyeliği suçundan beraat etmesiyle tartışma yaşanıyor. Sizin bakışınız ne bu yaşananlara?

15 Temmuz sonrası başta TSK olmak üzere yargıda, Emniyet’te ve birçok kamu kurumunda FETÖ temizliği yapıldı. Ancak hepimizin malumu olan, AKP’li birçok üst düzey yöneticisinin, teşkilat mensuplarının, onların çocuklarının, damatlarının ve akrabalarının bu terör örgütü ile olan ilişkileri maalesef FETÖ ile mücadelenin başarılı olmasını engelledi. Bakan onayı ile kamu görevinden uzaklaştırma yetkisi veren KHK’nin süresinin 31 Temmuz 2022’de sona ermesiyle de FETÖ ile mücadele resmi olarak sona erdi.

-Özellikle 2010’da yapılan seçimlerle Fethullahçıların HSYK’yi ele geçirmesi Türk yargısında büyük bir dönüşüme neden oldu. Balyoz’dan Ergenekon’a, Askeri Casusluk’tan Kozmik Oda’ya kadar kumpas davaları ile binlerce kişi hukuksuz olarak bu HSYK’nin atadığı hâkim ve savcılar tarafından hapse atıldı, görevlerinden alındı. Kanaatimce FETÖ yargısının hüküm sürdüğü 2010-2014 yılları arası Türk hukuk tarihinin en karanlık dönemi oldu.

Haklısınız. Türk adalet sistemi dört yıllık süreçte hukuk tarihinin en karanlık, en hukuksuz günlerini FETÖ güdümlü bu HSYK döneminde yaşadı. 2010 yılında 10 bin 739 olan hâkim savcı sayısı, bu heyetin görev yaptığı dört........

© Cumhuriyet


Get it on Google Play