Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den nylig overleverte evalueringen av invasivt kardiologitilbud i Helse Nord, blir et velfungerende samarbeid mellom fagmiljøene ved Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) trukket fram som viktig for å bevare den etablerte aktiviteten ved NLSH. Rapportens konklusjon er dermed i god overensstemmelse med helsestrategier i nord. I det videre arbeidet med kardiologitilbudet i nord vil både vårt Regionale Helseforetak, NLSH og UNN få muligheten til å etterleve sine strategier og visjoner i praksis.

Helse Nord sin visjon er å være «Sammen for helse i nord». NLSH skal jobbe etter verdiene «respekt, kvalitet, og trygghet», og har et eget strategiske satsingsområde som heter «Klinisk Samhandling» der «Samarbeid og koordinering av arbeidsoppgaver på tvers av profesjoner, virksomheter og tjenestenivå er helt avgjørende for å skape helhetlige tjenester ...» UNN sine strategiske verdier «Kvalitet, Trygghet, Respekt, og Lagspill» og mål om at «UNN skal aktivt bidra til å styrke fagmiljøene i landsdelen, desentralisere tjenester som kan desentraliseres, og samtidig sikre sentraliserte spesialiserte tjenester der det trengs», skaper et godt grunnlag for videre regional samhandling om et trygt invasivt kardiologitilbud av høy kvalitet ved både NLSH og UNN.

Ekspertgruppen som har bestått av ledende nasjonale fagpersoner, kliniske ledere og forskere innenfor det kardiologiske fagområdet fortjener stor respekt for sitt arbeid. De videre diskusjonene, både i media og andre steder, bør etterstrebe samme faglige kvalitet og respekt. På den måten kan vi samarbeide om trygg hjertehelse i nord.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Sammen om hjertehelse i nord - Trine Karlsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sammen om hjertehelse i nord

7 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den nylig overleverte evalueringen av invasivt kardiologitilbud i Helse Nord, blir et velfungerende samarbeid mellom fagmiljøene ved Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) trukket fram som viktig for å bevare den etablerte aktiviteten ved NLSH. Rapportens konklusjon er dermed i god........

© Avisa Nordland


Get it on Google Play