“Türkiye ekonomisini ve siyasetini yani rant ilişkilerini” yakından izlemek isteyenler için en önemli başvuru kaynağının Resmî Gazete olduğunu senelerdir yazarım, kendim de bu yazdığımın gereğini yapmaya çalışırım, internet üzerinden başka gazetelerden önce Resmî Gazeteye bakarım ve çok ama çok şey öğrenirim.

Yukarıdaki cümlede “Türkiye ekonomisini ve siyasetini yani rant ilişkilerini…” ifadesini kullandım çünkü ülkemizde rant ilişkilerini içermeyen ekonomik ya da siyasi bir faaliyetin olmadığını, olamayacağını bilirim.

Bu sabah da, 13 Aralık 2023 Çarşamba, Resmî Gazeteyi karıştırırken ilginç bulduğum bir Cumhurbaşkanı kararına rastladım, 7951 sayılı, Erdoğan imzalı bir Cumhurbaşkanı kararı.

Karar şöyle: “Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Önce başka bir konu:

Resmî Gazetenin müdavimi olduğum için son senelerde Resmî Gazetelerde çok büyük bir yazım özensizliği görüyorum, söz konusu Karar’da da devlet ciddiyeti ile bağdaşamayacak bu özensizliklerin iki örneğine rastlıyoruz.

Birincisi daha basit, yukarıdaki illerimiz güya alfabe sırasıyla verilmiş ama nedense Muğla Mersin’in önüne geçmiş, bu kadar kusur kadı kızında bile olur diyelim.

Ancak, ikincisi çok daha ciddi hatta kuşkulu bir durum.

Düşünebiliyor musunuz, orman alanı olmaktan çıkarılacak İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bir parsel numarası NEDENSE? Resmî Gazetede elle yazılmış, devlet ciddiyeti ile bağdaşamayacak bir gayrı ciddi durum.

Gelelim esas konumuza.

Yukarıda isimlerini verdiğim illerimizde bazı ormanlık alanlar orman alanı olmaktan çıkarılıyor, bu alanların koordinatları, rölöve krokileri çıkarılmış, ben mimar değilim, şehirci değilim, harita mühendisi değilim, ilgili rölöve krokilerinden pek bir şey anlamıyorum ama doğup büyüdüğüm İstanbul’da bu alanların nerelerde olduğu doğrusu ilgimi çekti. Bu alanlar Sarıyer Ayazağa’da, Uskumruköy’de, Demirciköy’de Kilyos’da, Ümraniye’de, Maltepe Başıbüyük’de.

Malum, bu Kararın kanuni dayanağı, bazı alanların ormanlık alan olmaktan çıkarılması Orman Kanunu’nun 16. Maddesi yani madencilikle ilgili.

Sarıyer Ayazağa’da, Kilyos’da, Maltepe Başıbüyük’de hangi madenler var, insan bu, merak etmeden duramıyor.

Genç ve gazeteci olsam bu Cumhurbaşkanı Kararını gazetedeki masamın üzerindeki mantar panoya asarım, bu Kararın yayınlanmasından bir sene sonra da gider o noktaları gezerim, orman alanı olmaktan çıkarılan bu alanların nasıl kullanıldığını izlerim, bu fikri takibimin altından neler neler çıkabilir diye düşünüyorum.

Kimsenin günahını da almak istemem, belki de tüm bu işlemler hem yasalara hem de kamu yararına uygun işlemlerdir ama burası Türkiye, burada son on-on iki senedir yaşananlar insanları, hele benim gibi Resmî Gazete müdavimlerini bir parçacık paranoyak yapabiliyor.

Eser Karakaş: Kadıköy Saint Joseph lisesi muzunu. 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İİBF’den mezun oldu. Doktorasını 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. 1996’dan itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde profesör olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi İİBF’de Dekanlık yaptı. 2016 yılında 675 sayılı KHK ile ihraç edildi. 2008 yılından itibaren Strasbourg Üniversitesi Science Po’da misafir öğretim görevlisi olarak bulunuyor.

QOSHE - Kimi alanlar neden orman alanı dışına çıkarılır? - Eser Karakaş
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kimi alanlar neden orman alanı dışına çıkarılır?

40 1
14.12.2023

“Türkiye ekonomisini ve siyasetini yani rant ilişkilerini” yakından izlemek isteyenler için en önemli başvuru kaynağının Resmî Gazete olduğunu senelerdir yazarım, kendim de bu yazdığımın gereğini yapmaya çalışırım, internet üzerinden başka gazetelerden önce Resmî Gazeteye bakarım ve çok ama çok şey öğrenirim.

Yukarıdaki cümlede “Türkiye ekonomisini ve siyasetini yani rant ilişkilerini…” ifadesini kullandım çünkü ülkemizde rant ilişkilerini içermeyen ekonomik ya da siyasi bir faaliyetin olmadığını, olamayacağını bilirim.

Bu sabah da, 13 Aralık 2023 Çarşamba, Resmî Gazeteyi karıştırırken ilginç bulduğum bir Cumhurbaşkanı kararına rastladım, 7951 sayılı, Erdoğan imzalı bir Cumhurbaşkanı kararı.

Karar şöyle: “Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Önce başka bir konu:

Resmî Gazetenin müdavimi olduğum için son senelerde Resmî Gazetelerde çok büyük bir yazım........

© Artı Gerçek


Get it on Google Play