menu_open
Mustafa Kara, Prof. Dr.

Mustafa Kara, Prof. Dr.

İnsaniyet

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Bir Âkif Rüyası

Âkif’in çok yakınında olan tanıdık bir Bursa milletvekilini aradım buldum ve şunu teklif ettim: Bugüne kadar Âkif ve İstiklâl Marşı...

14.03.2024 5

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Oruç : Ziya Gökalp’in Bir Şiiri

23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da doğan 25 Ekim 1924 de 48 yaşında İstanbul’da vefat eden Ziya Gökalp’ın, 1908 de başlayan yazı...

10.03.2024 3

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Vefat Yıldönümü Vesilesiyle Süheyl Ünver’den Cümleler

17 Şubat 1898 – 14 Şubat 1986 tarihleri arasında yaşayan Tıp profesörü Süheyl Ünver’in kültür, sanat tarihimiz açısından yaptığı...

17.02.2024 10

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Vefatının 225. Yılında Şeyh Gâlib

Türk Tasavvuf edebiyatının en mühim şahsiyetlerinden biri olan Şeyh Galib, mevlevî kültürüyle iç içe olan bir ailede 1757 yılında...

07.02.2024 3

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Gazze’ye 104 Yıllık Nazire

Toplumumuzda üç ayların başlangıcı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi Regâib kandili olarak ihya edilir. Şair Necmeddin Halil [1]...

11.01.2024 7

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Âkif’in Hayranlarından Biri: Nurettin TOPÇU

Gerçek dindarlık, vatanseverlik ve insanlık kavramlarını kendinde birleştiren büyük idealist, din dünyamızı  hislerle hurafelerden...

29.12.2023 6

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Mehmet Taşkıran Hoca’nın Vefatına Tarih

Nakşî Sâminî erenlerine hû Mazhar Efendi dervişlerine hû Altı cihetten sufiler duada: “DERVİŞ MEHMED TAŞKIRAN EFENDİ HÛ”   1445 The...

06.12.2023 2

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Kütübhane Kurmak

Kitaplarından ayrılamayanlar, başkalarına değil vermek,  göster(e)meyen dostlar da var. Bazılarıyla bizzat tanıştım. Bir şey deme...

24.11.2023 7

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Vefat Yıldönümü Vesilesiyle Azerbaycan Millî Şairi : Ahmed Cevad

  “Zulüm pâyidâr olmaz” diye bir söz varsa da bu bela, tarihin her döneminde ve her coğrafyasında ne yazık ki olagelmiştir. Değişen...

18.10.2023 10

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

Müstakim Ol! Hazret-i Allah Utandırmaz Seni

    Dedesi babası şairdir, kendisi şairdir, oğulları, torunları şairdir. Oğullarını tanıyorsunuz: Süleyman Nazif, Fâik Âli Ozansoy,...

28.09.2023 8

İnsaniyet

Mustafa Kara, Prof. Dr.

0d28e89abeaff530dbff86f26323cb50