menu_open
Maria Bešlić

Maria Bešlić

Kaleva

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Psy­kiat­ri tak­si­kus­ki­na on re­surs­sien tuh­laus­ta – Kun maa­han­muut­ta­ja ei pääse oman alansa töihin, kaikki hä­viä­vät

29.06.2024 10

Kaleva

Maria Bešlić

Miten Pa­les­tii­nan kuol­leil­le saa­tai­siin kasvot, jotta hekin oli­si­vat ihmisiä eivätkä nu­me­roi­ta?

01.06.2024 30

Kaleva

Maria Bešlić

Kou­lu­tus­leik­kaus­ten mo­tii­vit saat­ta­vat olla luultua syn­kem­mät

04.05.2024 70

Kaleva

Maria Bešlić

Opis­ke­li­joi­den kuor­mi­tus ei johdu työn mää­räs­tä vaan siitä, ettei opin­toi­hin ole mah­dol­lis­ta kes­kit­tyä

06.04.2024 10

Kaleva

Maria Bešlić

Suomen hal­li­tus ottaa nyt mallia Yh­dys­val­lois­ta, joka on va­roit­ta­va esi­merk­ki työn­te­ki­jöi­den ase­mas­ta

16.03.2024 9

Kaleva

Maria Bešlić

Ää­ni­kir­ja­buu­mi pelasti kirjan, mutta unohti kir­jai­li­jan

02.03.2024 10

Kaleva

Maria Bešlić

Hy­vin­voin­tia vaikka hampaat irvessä – miksi kukaan ei enää halua myön­tää, että haluaa olla hy­vän­nä­köi­nen?

17.02.2024 40

Kaleva

Maria Bešlić

Paljon melua tyh­jäs­tä – kä­den­läm­pöi­nen pre­si­den­tin­vaa­li vie me­dia­ti­laa akuu­teil­ta po­liit­ti­sil­ta ai­heil­ta

03.02.2024 9

Kaleva

Maria Bešlić

Vain kieli yh­dis­tää – Jos oma äi­din­kie­li ei kiin­nos­ta, pian ei kiin­nos­ta ko­ti­maa­kaan

20.01.2024 30

Kaleva

Maria Bešlić

Ra­ket­te­ja­ni ette vie – i­loa, värejä ja hal­lit­tua vaaraa tar­vi­taan

04.01.2024 10

Kaleva

Maria Bešlić

Eu­ro­vii­suis­ta tulee jälleen po­liit­ti­nen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma – tou­ko­kuus­sa näh­dään, mil­lais­ten arvojen äärelle Eu­roop­pa ko­koon­tuu

23.12.2023 30

Kaleva

Maria Bešlić

Hei­ken­ty­neet Pi­sa-tu­lok­set ker­to­vat eri­ar­voi­suu­den kas­vus­ta, mutta koulu ei voi korjata on­gel­mia, jotka eivät ole kou­lus­ta läh­töi­sin

09.12.2023 8

Kaleva

Maria Bešlić

10eb40515c20d71770303c1a75218727