menu_open
Jarl Hellesvik

Jarl Hellesvik

Ságat

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Blir utmarka i Karasjok et lappeteppe av private eiendommer?

Den som ser etter hvilke krav dette dreier seg om, vil se at det til dels er krav om privat eiendomsrett til temmelig store deler av land og vann i...

03.06.2024 20

Ságat

Jarl Hellesvik

Samiske privatiseringsaktivister led et nytt nederlag

En rekke samer, først og fremst reindriftssamer, har en rekke ganger, med utgangspunkt i innholdet i finnmarksloven, fremmet en rekke krav til...

31.05.2024 40

Ságat

Jarl Hellesvik

Hvem er urfolk?

• De er marginaliserte i storsamfunnet de er en del av • De har hatt tilknytning til et bestemt geografisk område lenge før nåværende...

21.05.2024 30

Ságat

Jarl Hellesvik

Komiteen har kansellert mine høringsinnspill

Et av høringsinnspillene er en kommentar til kapittelet «Sjøsamisk fiske og fiskeripolitikk» i rapporten, som jeg påpeker er så mangelfull og...

15.05.2024 40

Ságat

Jarl Hellesvik

Samer på begge sider av bordet

En same har altså toppstillingen innen fiskeripolitikken og en annen same har toppstillingen innen fiskeriforvaltningen. (For å være ironisk så er...

06.05.2024 30

Ságat

Jarl Hellesvik

En samisk dimensjon innen fiskeripolitikken

Den nye fiskeriministeren, Marianne Sivertsen Næss (Ap) er same. Hun er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Den nye fiskeripolitisk talspersonen for...

24.04.2024 20

Ságat

Jarl Hellesvik

Samenes land

For ikke så lenge siden henvendte Sametingsrådet, som består av NSR, Sp og Flyttsamelista, seg til Høyesterett med et brev, hvor det ble...

05.04.2024 10

Ságat

Jarl Hellesvik

Hva er samenes eldre historie?

Dette nærmere bestemt, mellom arkeologi-professorene Asgeir Svestad og Bjørnar Olsen ved Universitetet i Tromsø (UiT) på den ene siden, og på den...

25.03.2024 9

Ságat

Jarl Hellesvik

Finnmarksloven er politisk bankerott

Finnmarksloven gjelder kun på FeFo sine eiendommer. Mister FeFo eiendomsretten til grunnen og ressursene i Karasjok kommune, vil derfor ikke...

06.03.2024 6

Ságat

Jarl Hellesvik

Litt om Sametingsrådets «forsoningsliste»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Sametingsrådet som består...

16.02.2024 8

Avisa Nordland

Jarl Hellesvik

Litt om sametingsrådets «forsoningsliste»

Om alle de forslag og krav om mer forskjellsbehandling av samer og ikke-samer, som finnes på denne listen, blir imøtekommet må statens...

14.02.2024 10

Ságat

Jarl Hellesvik

Mer penger og makt

Innholdet kan oppsummeres slik: Mer penger og makt til Sametingssystemet og mer forskjellsbehandling av samer og ikke-samer på et etnisk og...

09.02.2024 10

Ságat

Jarl Hellesvik

Kom samene først til bodøområdet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. I er debattinnlegg i AN den...

06.02.2024 10

Avisa Nordland

Jarl Hellesvik

NSR og Sp hevder at samene eier Finnmark

(Et krav om at det er befolkningen i Karasjok kommune som skal ha eiendomsretten skal behandles, og et annet krav om at det er samene i kommunen som...

02.02.2024 10

Ságat

Jarl Hellesvik

Telemarksforskning om Sametingets valgmanntall

Til det er å nevne at kriteriene for å melde seg inn i Sametingets valgmanntall er nedfelt i sameloven, så disse er det lett å undersøke. Det er...

16.01.2024 20

Ságat

Jarl Hellesvik

Hvorfor så stor forskjell på nord og sør i Norge?

Mine utregninger viser dette: Inntekt – reindriftssamisk reindrift: 149.706 kroner/årsverk. Inntekt – norsk reindrift (reinlagene): 1.205.227...

08.01.2024 20

Ságat

Jarl Hellesvik

ILO-konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for innfødte stammefolk

Det er den engelske teksten, som er den autoritative teksten, ikke den norske. Den norske teksten har følgelig ingen juridisk autoritet. I...

05.01.2024 10

Ságat

Jarl Hellesvik

Regjeringen brøt sameloven

Dette fordi at regjeringen ikke sørget for å ha konsultasjoner (les forhandlinger) med Sametinget i forkant av dette. Kapittel 4 ble vedtatt skrevet...

22.12.2023 30

Ságat

Jarl Hellesvik

Var fornorskningspolitikken hovedårsaken til fornorskningen av samene?

Min konklusjon er at det er blitt lagt alt for stor vekt på fornorskningspolitikken/skolepolitikken som forklaring til at det samiske språket har...

06.12.2023 30

Ságat

Jarl Hellesvik

299c96ac63e1a6f2120f8953a373055c