menu_open
Berker Bostancı

Berker Bostancı

Hürses

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

TCMB'nin iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları

  Merkez Bankasınca, vadesine en çok üç (3) ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz...

30.09.2023 1

Hürses

Berker Bostancı

Altın hesaplarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından; Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi...

24.09.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:...

23.09.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesi

    Yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalanacak yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine...

16.09.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -3

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (Seri No:47)  yayımlanmış olup, bu tebliğde;   12.5. Müteselsil...

11.09.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -2

      Berker BOSTANCI   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (Seri No:47)  yayımlanmış olup, bu tebliğde;     ...

10.09.2023 1

Hürses

Berker Bostancı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -1

    Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (Seri No:47)  yayımlanmış olup, bu tebliğde;   26/4/2014 tarihli ve...

09.09.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

İkinci el motorlu kara taşıtlarının alım satımı

  13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında...

05.09.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Mücbir sebep süresi sona erdikten sonra beyanname vermesi gereken mükellefler

  Gelir İdaresi Başkanlığının  www.gib.gov.tr .  internet sitesinde; 22.08.2023 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri...

02.09.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından; Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi...

27.08.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından; Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:...

26.08.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesine ilişkin tebliğ-2

  Yetki ve denetim MADDE 8-   (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık...

20.08.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesine ilişkin tebliğ -1

    Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde üretim tesisleri zarar gören su...

19.08.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Covid 19 salgın hastalık nedeniyle kesilen ve ödenen idari para cezalarının iadesi

  Covid  19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 11.03.2020 ila 09.11.2022 tarihleri arasında işlenen fiiller nedeniyle...

12.08.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarına ilişkin istisna uygulanması

  Cumhurbaşkanın 7408 Sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu kararda; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinin dördüncü...

05.08.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması

  15 Temmuz 2023 tarihli 32249 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7456 sayılı “06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol...

04.08.2023 6

Hürses

Berker Bostancı

Vergiden muaf uygulanacak yurtiçi harcırah tutarları

  Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.07.2023 tarihli ve 27598389-010-06- 2298391 Sayılı Genelgesi ile geçerli olan memur maaş katsayısına...

29.07.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Şirketlerin kendi hisselerini iktisabında vergi tevkifatı oranı değişti

  Cumhurbaşkanının, 06.07.2023 tarihli 7343 Sayılı Kararı Yayımlanmış olup, bu karada; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü...

22.07.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Bazı indirimli vergi stopaj oranlarının uygulama süresinin uzatılması-2

  I) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira...

20.07.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Bazı indirimli vergi stopaj oranlarının uygulama süresinin uzatılması-1

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki Kararda, 2006/10731 sayılı Bakanlar...

18.07.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi  değişikliği

  Cumhurbaşkanının 96.07.2023 tarihli 7345 sayılı kararı yayınlanmış olup, bu karar ile;   “6802 sayılı Gider Vergileri...

16.07.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

Maktu harç tutarları ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harç tutarının artırılması

  Cumhurbaşkanının 06.07.2023 tarihli 7344 sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu karar ile;   “492 Sayılı Harçlar...

15.07.2023 6

Hürses

Berker Bostancı

Katma Değer Vergisi oranlarının artırılması

  Cumhurbaşkanının 7346 sayılı Kararının;   Birinci maddesinde;  24.12.2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulun Kararı ile...

09.07.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

2023 yılının ikinci altı ayında uygulanacak asgari ücretin tespiti-2

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının; https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/  sitesinde yer alan,  asgari ücretin net tutarı ile...

02.07.2023 2

Hürses

Berker Bostancı

2023 yılının ikinci altı ayında uygulanacak asgari ücretin tespiti-1

  22.12.2022  tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Kararının sonucuna göre; 4857 sayılı kanununun 39’ncu maddesi gereğince,...

24.06.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre kesilen idari para cezalarının tahsili

  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) yayımlanmış olup, bu tebliğde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Bazı Maddelerinin...

18.06.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

KKM Hesaplarına ilişkin istisna uygulanması

  Cumhurbaşkanın 7165 Sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu kararda; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinin dördüncü...

17.06.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 7431 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik -2

  Bu  madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2022 yılı Ocak ilâ Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi...

11.06.2023 5

Hürses

Berker Bostancı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 7431 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik -1

  7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede...

10.06.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kriterlerinin belirlenmesi

  Cumhurbaşkanının 7297 sayılı Kararı ile 25.05.2023 tarihinden itibaren “Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler Yönetmeliği”...

03.06.2023 5

Hürses

Berker Bostancı

E-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter beratlarının yüklenme süresi

  Gelir İdaresi Başkanlığının  www.gib.gov.tr internet sitesinde (adresinde) 29.05.2023 tarihli Vergi Usul Sirküleri/157  yer almakta...

03.06.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Elektrikli motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı-3

  3) Diğer hususlar   Mükellefe mahsuben veya nakden yapılan iade tutarları, mükellef tarafından kurum kazancının tespitinde gelir...

29.05.2023 7

Hürses

Berker Bostancı

Elektrikli motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı-2

  1) İade talebinde aranacak belgeler:   İlk iktisapta yüklenilen ÖTV’ sinin iade ve mahsup talepleri,   ÖTV inin nakden veya...

28.05.2023 6

Hürses

Berker Bostancı

Elektrikli motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı-1

  Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımına ve Özel Tüketim Vergisinin uygulamasına ilişkin...

27.05.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

7440 Sayılı Kanunun 10/7 inci Maddesi ile ihdas edilen ek vergi uygulamasına ilişkin tebliğ-3

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği” (Seri No:3) yayımlanmış olup,...

22.05.2023 5

Hürses

Berker Bostancı

7440 Sayılı Kanunun 10/7 inci Maddesi ile ihdas edilen ek vergi uygulamasına ilişkin tebliğ-2

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında yapılan indimler: Yürürlükte  bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları...

21.05.2023 5

Hürses

Berker Bostancı

7440 Sayılı Kanunun 10/7 inci Maddesi ile ihdas edilen ek vergi uygulamasına ilişkin tebliğ-1

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği” (Seri No:3) yayımlanmış olup,...

20.05.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Elektrikli motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımına ilişkin uygulama-3

  3) Diğer hususlar   Mükellefe mahsuben veya nakden yapılan iade tutarları, mükellef tarafından kurum kazancının tespitinde gelir...

15.05.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

Elektrikli motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımına ilişkin uygulama-2

  Tebliğde Özel Tüketim Vergisi İade talebinde aranacak belgeler ile iade talebinin yerine getirilmesindeki şartlarla ilgili açıklamalar...

14.05.2023 8

Hürses

Berker Bostancı

Elektrikli motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımına ilişkin uygulama-1

  “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)” yayımlanmış olup, bu tebliğde...

13.05.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan bazı düzenlemeler-2

  
 09.03.2023 tarih ve 7440 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunan mükelleflerin özel esaslar karşısındaki durumuna ilişkin...

07.05.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan bazı düzenlemeler-1

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) yayımlanmış olup, bu ile KDV Genel Uygulama...

06.05.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerdeki KDV iadesi uygulaması

  Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen yerler olarak tadat edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş,...

30.04.2023 6

Hürses

Berker Bostancı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği  

  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) yayımlanmış olup, bu tebliğde özet...

29.04.2023 6

Hürses

Berker Bostancı

Konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde KDV

  Cumhurbaşkanın 22.02.2023 tarihli 6830 sayılı kararı yayımlanmış olup, kararda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi...

15.04.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Deprem nedeniyle vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge zorunluluğu

  Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile...

14.04.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerin akaryakıt ve lpg tesliminde fatura düzenleme süresi uzatımı

  Vergi Usul Kanunu Sirküleri/151 yayımlanmış olup,    02.09.2021 tarihli 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu...

10.04.2023 40

Hürses

Berker Bostancı

Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisabında tevkifat oranı 

  Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununun “Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi” başlıklı...

25.03.2023 3

Hürses

Berker Bostancı

Yurt dışı kaynaklı dövizlerin bankaya satılması ve döviz taahhüdü verilmesi

  Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracığıyla, Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma...

19.03.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

Ticaret Sicilinde Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması

  546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, bu tebliğde;   7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı...

11.03.2023 4

Hürses

Berker Bostancı

6bc84320c65f55487462e0ad9dead5d6