menu_open
Niina Lavia

Niina Lavia

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Pidän siitä, että Ro­va­nie­mel­lä us­kal­taa kävellä yöllä yksin kotiin – ja juuri siksi haluan, että kai­kis­ta yh­teis­kun­nan jä­se­nis­tä pi­de­tään huolta

11.04.2024 10

Lapin Kansa

Niina Lavia

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 10

Lapin Kansa

Niina Lavia

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 10

Lapin Kansa

Niina Lavia

Kun olen kärt­tyi­nen, puo­li­so­ni lä­het­tää minut yksin mökille – yk­si­no­lo on osalle meistä pe­rus­tar­ve, jota ilman elämä muuttuu har­maak­si

24.10.2023 2

Lapin Kansa

Niina Lavia

Mat­kai­li­jan ym­mär­rys li­sään­tyy eniten koh­teis­sa, joita ei ole ra­ken­net­tu häntä varten

15.10.2023 6

Lapin Kansa

Niina Lavia

8dd788acf9250ec8f56d3d1b4f7314ac