We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yayıncılık can çekişiyor; âcil önlem alınmalı!

23 0 1
21.09.2018


Kitap biterse, söz de biter. Söz biterse, hayat anlamını yitirir, toplum çöker.

Hayatın bir anlamı var. Hayatın anlamını, insan, evvelemirde, kitaplarla kavrar.

Kitapsız bir dünya, ruhsuzlaşır; her tür barbarlık biçiminin istilâsına uğrar...

KİTAP ÖLÜRSE, HAYAT RUHSUZ BİR ÇÖLE DÖNER...

Bu keskin cümleleri, dövizdeki dalgalanmanın kitap dünyasını, yayıncılık hayatını fenâ hâlde vurması nedeniyle kurdum.

Bir yandan görsel kültürün her yeri istilâ etmesi, zihin setlerimizi, duyarlıklarımızı, hayatı yaşayış biçimlerimizi tarumar etmesi, öte yandan da ülkemizde kitap okuma oranlarının zaten yerlerde sürünmesi kitapla ilişkimizin bozulmasına, düşünce, sanat ve kültür hayatımızın yoksullaşmasına hatta çölleşmesine neden oluyordu.

Dövizdeki dalgalanma, bütün bu olumsuzlukların üzerine tuz-biber ekti: Yayıncılık dünyamız, dövizde yaşanan türbülanstan çok büyük darbe yedi.

Kültür hayatımızın çölleşmesine yol açabilecek bu duruma devlet derhal müdahale etmeli.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN ALABİLECEĞİ ÂCİL ÖNLEMLER...

Kültür Bakanlığı, turizmden başını kaldırıp yayıncılık dünyamızda yaşanan bu felçleşmeyle yakından ilgilenmeli. Yayıncıları toplamalı, ne tür önlemler alınabileceğini istişare etmeli yayıncılarla.

Alınacak kısa vadeli öncelikli önlemlerin başında “kültür eserleri”nden KDV'nin kaldırılması ya da en asgarî düzeye çekilmesi geliyor.

İkinci olarak, çeviri kitapların telif hakları konusunda yıllardır ihmal edilen adımları daha fazla vakit geçirmeden almalı Bakanlık........

© Timetürk