We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Voor Wormser lag de eenheid van de kerk in de kinderdoop

4 0 0
14.06.2018

De vaderlands kerk was in de 19e eeuw sterk verdeeld en ook nog eens uiteengevallen door de Afscheiding, maar er was volgens J. A. Wormser sr. een lichtpuntje: de kinderen waren wel gedoopt, memoreert Hans Reinders.

Voor een goed verstaan van de doop zijn de geschriften van J. A. Wormser sr. (1807-1862) van groot belang. Wormser, afkomstig uit Duitsland, was deurwaarder bij de Amsterdamse arrondissementsrechtbank. Eerst was hij lid van de Lutherse Kerk –hoe kon het ook anders als je van Duitse komaf was– maar die kerk was in zijn dagen sterk vervallen. Daarom vertrok hij.

Wormser heeft nog even gesympathiseerd met de Afscheiding, maar hij vond deze groepering te vrijgevochten en te weinig gaan in het spoor van de Reformatie. Hij sloot zich daarom aan bij de kring van het Reveil.

Dit was een groep bezwaarden binnen de Nederlandse Hervormde Kerk die de kerk weer wilde hervormen/reformeren en opwekken tot een leven uit en naar Gods Woord. (Reveil komt van ”réveiller”, dat ”wakker maken” betekent.)

In 1853 schreef Wormser het boek ”De kinderdoop”. Daarin staan de beroemd geworden woorden: „Het........

© Reformatorisch Dagblad