We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TARİKATLARDA KASET SAVAŞI

10 0 0
26.07.2022

Tarik kelimesi "yol" tarikat "yollar" anlamına gelir,
"Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır.
Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlı'ya özgün düşünce ve inanç hareketleri olarak değerlendirilmektedir.
Birçok tarikatın menşei Hicri 5./Miladi 11. asırda Abdülkâdir Geylânî’nin yolundan gidenler tarafından oluşturulan Kadiri Tarikatıdır.[1]
Ebû Sâlih Muhyiddîn Abdülkâdir Geylânî, neseben hem Hasanî ve hem de Hüseynîdir. Abdulkadir Geylânî’nin soyundan gelen evlat ve torunları da yaşadıkları muhitlerde “şerîf”, “şurefâ”, “seyyid” olarak anılmışlardır.
Tarikat, Allah'a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biridir.
İslamiyet'te, İslamiyet'in kalbi boyutu üzerinde duran ve "kalbin fıkhı" diye nitelenen tasavvuf öğretisinin (terbiyesinin) uygulandığı düzenli kurumsal yapılar olarak tarif edilir.
Haçlılar, Haçlı seferleri ile yıkamadıkları Türk devletlerini tarikatlarala bölerek yıkma yoluna gitmişlerdir…
Kendilerini “allah dostu” olarak tanımlayan tarikatlar, son yıllarda birbirinden iğrenç olaylarla anılmaya başlandı.
Küçük çocuklara taciz ve tecavüz bunların başlıcalarıydı.
Çok geçmiyor, 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, elinde kendisiyle ilgili........

© Yurt


Get it on Google Play