We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NATO NİÇİN KURULDU? (8)

53 1 3
11.04.2022

ROCKEFELLER'İN ORTA DOĞU RAPORU!
ABD'li ünlü işadamı Rockefeller'in, 1956 yılında Başkan Eisenhower'e yazdığı bir mektuptaki şu sözler, BAĞDAT Paktı'nın emperyalist emellere hizmet ettiğini açıkça ortaya koymaktadır: “Bu Pakt, Orta Doğu'nun dört ülkesini bizim çıkarlarımıza uygun düşen tek bir askerî pakt içinde toplamaktadır. Bu askerî paktları sağlamlaştırmak ve genişletmek için, Marshall Plânı'nın Avrupa'da bize sağladığı kadar, ya da ondan daha büyük ölçüde politik ve askerî nüfûz garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma plânını Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız” (Emin Değer, “Oltadaki Balık Türkiye”, s. 340, 343)!
Bu mektubun bir başka bölümünde de şu ifade mevcuttur: “Amerikan askerî yardımının yapılacağı ülkeleri üç grupta toplamayı teklif ediyorum. Brinci gruba, bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askerî bağlarla bağlanmış olan antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak ve açılacak krediler öncelikle askerî nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur”(Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye”, s. 344.
Ne yazık ki, Türkiye artık, OLTAYA YAKALANMIŞ BALIKTIR!
BAĞDAT Paktı, Türk-Arap ve Türk-Sovyet ilişkilerini son derece olumsuz bir şekilde etkilerken, Arap Milliyetçiliğinin daha da gelişmesine hizmet etmiştir. Nitekim, 14 Temmuz 1958'de, Irak'ta bir ihtilâl olur ve Irak BAĞDAT PAKTI'ndan çekilir. İngilizler, bu ülkedeki üslerini terk etmek zorunda kalırlar. Bunun üzerine, 21.08.1958'de, Pakistan ve ABD'nin de katılımıyla CENTO kurulur.
Uzun yıllar Türkiye'de ABD Büyükelçiliği yapan McGhee anılarında, “Avrupalı güçlerin aksine, Türkiye Orta Doğu'da kendi çıkarlarını gütmeye ilişkin hiçbir belirti göstermedi” demektedir! McGhee, Türkiye'nin Orta Doğu'ya komşu güçlü bir devlet olarak coğrafyayı kontrol etmede önemli bir rol oynayacağını da iddia etmekteydi. (“Furkan Kaya, !”Türk Dış Politikasında Zorlu Dönemi”, s. 50).
1200 yıl bu coğrafyanın hâkim gücü olan Türklerin bu coğrafya ile ilgilenmeleri aynı zamanda tarihî sorumluluklarıydı. Fakat ne yazık ki, Sadabat Paktı ile, o tarihteki bağımsız Müslüman devletlerle yakın ilişkiler geliştiren Atatürk'ten sonra, bu sorumluluk ihmal edilmiştir. Türk dış politikası üzerinde Bağdat Paktı'nın en temel etkisi, Türkiye'yi Arap dünyası ile karşı karşıya getirmesi olmuştur. Arap milliyetçilerine göre Türkiye artık emperyalist dünyanın bir parçasıydı! Nitekim, 21 Nisan 1956'da Mısır-Suudi Arabistan ve Yemen üçlü........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play