We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NATO NİÇİN KURULDU? (6)

17 0 0
04.04.2022

Şurası bir gerçektir ki, Batı'nın sağı da solu da, muhafazakârı da, sosyal demokratı da emperyalisttir. İşte, Atatürk'ten sonra, Kemalist Milliyetçiliğe sırtını dönen yönetimlerin, Atatürk'ün ölümünden itibaren takip ettikleri, Emperyalist Batı'ya bağımlı siyasetler yüzünden yaşadıklarımız ve vardığımız yer meydandadır. Kimileri hâlâ daha görmek istemese de, gerçek odur ki, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki Sağ-Sol çatışması da Amerika tarafından tezgâhlanmıştır. Önce 'Sol' etiketli bir 'düşman' yaratıldı sonra da onların karşısına vatansever sağ güçler çıkarıldı! Bir taraf 'Kahrolsun Komünistler'; diğer taraf ise 'Faşizme karşı omuz omuza' diyordu! İki taraf da yönlendirildi ve silâhlandırıldı! Gençler birbirine kırdırıldı. Bu konuda Prof. Erol Manisalı'nın Prof. Mahir Kaynak'tan aktardığı ilginç bir bilgi var ki, her şeyi ortaya koyuyor: “1970'li yılların ortasında Sovyetler Birliği büyükelçiliğinin kritik adamlarından birisi, Mahir Kaynak'tan randevu ister ve buluşurlar. Rus diplomat 'Bakın, bu Sağ-Sol çatışmasının içinde biz yokuz, Türkiye'deki solculara destek vermiyoruz.. Bu desteği başkaları veriyor' der. Mahir Kaynak bu söylenenleri MİT Müsteşarlığı'na bir raporla bildirir fakat ses seda çıkmaz. Rus yetkili bir süre sonra Mahir Kaynak'la tekrar buluşur ve aynı şeyleri söyler. Kaynak, bunları rapor hâlinde Ankara'ya bildirir ancak yine ses çıkmaz” (“Hayatım Avrupa”, Cilt I, s. 224)!
Anlaşılan o ki, Mahir Kaynak'ın gönderdiği raporlar sumen altı edilmiş! Peki, niçin? Çünkü Amerika'ya güven var; Amerika'ya 'Hür Dünyanın bekçisi' olarak bakılıyor! Amerika bizim 'dostumuz'! Prof. Mahir Kaynak'ın 12 Mart 1971 öncesi ile ilgili olarak verdiği şu bilgi de, her şeyin ABD'nin kontrolünde olduğunu gösteriyor: “1969'da Çavuşesku'nun himaye ettiği Dünya Komünist Gençlik Toplantısı'na gittim. Orada bir Sovyet istihbaratçısı yanıma geldi. Dedi ki: 'Sen akıllı bir adamsın. Bu darbenin içinden çık, sıyrıl. Türk ordusu komünist darbe yapmaz.' Türkiye'de sol bir hareket var içinde Sovyetler yok” (Selcan Taşçı ile mülâkat, Yeniçağ, 1 Mart 2010)!
1975 yılında Amerikan Yardım Teşkilâtı'nın (AID) Türkiye'ye yolladığı bir uzman olan Dr. Richard Podol, Washington'a gönderdiği, kendi adıyla anılan 'PODOL RAPORU'nda şunları yazacaktır: “Yirmi yıldan beri Türkiye'de faaliyette bulunan yardım programı meyvelerini vermeye başlamıştır. Amerikan değerlerini benimsemiş Türk yönetici yetiştirme işi başarıya ulaşmıştır. Önemli merkezlerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bakanlık ya da bir iktisadî devlet teşekkülü hemen hemen kalmamıştır. Hâlen bulundukları kuruluşlarda ilerici kuvvet niteliği taşımakta olan bu kimselerin, kısa zamanda Genel Müdürlük ve Müsteşarlık mevkilerine geçmeleri beklenir. AID........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play