We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MİTHAT PAŞA'NIN SÜRÜLMESİ HADİSESİ (2)

9 1 6
06.06.2022

Mithat Paşa Avrupa’ya sürgün edildikten sonra, tam iki yıl müddetle Avrupa’da dolaşmış fakat, ikâmet merkezi olarak Londra’yı daimî merkez seçmiştir. Mithat Paşa’ya sarayın iradesi, l878 senesi Ağustos ayı içinde tebliğ edilmiş ve Londra sefirimiz Muzurus Paşa, Mithat Paşa’ya ayrıca padişahın bin altın ihsan ettiğini ve aylık 200 altın maaşla Girit’e dönebileceğini bildirmiştir. Raif Karadağ’ın belirttiğine göre, Mithat Paşa, 28 Eylül 1878’de Girit’e yerleştikten sonra, İstanbul’daki İngiltere sefirinin gizli dostlarından birinden 3 Ekim 1878 tarihli bir mektup alır. Bu mektupta, “Sefir sizinle bir yerde buluşup görüşmeyi çok arzu ediyorsa da, buna şimdilik imkân görememektedir. Kendisiyle gizli bir şekilde muhabereye devam etmeyi arzu ettiğiniz takdirde sefiri çok memnun edersiniz. Sefir sizin şahsi iştirakiniz olmadan, Türkiye’de devam edilecek ıslahatın büyük müşkilât ile karşılaşacağına inanmaktadır. İngiltere’nin Şark’ta takip etmesi en münasip olacak siyaset ile, Türkiye’de yapılması lâzım gelecek ıslahat hakkında vereceğiniz fikirler, sefir tarafından büyük bir ehemmiyet ve alâka ile telâkki edileceğinden şüphe etmeyiniz. Sefir cenaplarına doğrudan doğruya yazmamayı daha muvafık gördüğünüz takdirde, benim vasıtamdan emniyetle istifade edebilirsiniz” (Raif Karadağ, “Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar”, s. 415)!

Bu mektubun muhteviyatından, İngiltere sefiri Layard’ın, Girit’teki karışıklıklar nedeniyle, Mithat Paşa’nın burada başarılı olamayacağını görerek, Girit’te vâli olarak kalmasını arzu etmediği anlaşılıyor! Nitekim, Mithat Paşa, 10 Aralık 1878’de, Saffet Paşa’nın tavsiyesiyle Suriye Vâliliğine tayin olunur. Sultan Abdülhamid’in ajanları, Mithat Paşa’nın Suriye’deki temaslarını adım adım takip etmekteydiler. Mithat Paşa Suriye Vâliliğinde, kendisine bazı yetkilerin verilmesini talep eder. Bunlardan bir tanesi de, mahkemelerin vâlinin kontrolü altında olmasıdır!

Bu anlattıklarımız Mithat paşa........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play