We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI (9) (SON)

9 1 1
29.07.2022

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı olan Karabağ savaşında, PKK'lı teröristlerin, Azerbaycaná karşı savaştıklarını da hatırlatalım!
Bırakalım düşman belledikleri Türkleri, peki, haklarını 'savundukları' Kürtlerin acıları da mı umurlarında değil bunların?
Emperyalizmin Derin Tertibi o kadar açık ki; görmemek için kör ya da hain olmak lâzım.
Büyük Atatürk, gayr-i millî çizgiye düşen 'Türkiyeli' aydınlar hakkında, 27 Aralık 1919'da bakınız neler söylemiş:
“Tekrar ediyorum, aleyhimize ileri sürülen değerlendirmeler yanlıştır. Bu gerçek; tarih, mantık açısından sabittir. Bu hususu, yalnız Batı'ya değil, hattâ, vatandaşlarımıza da ehemmiyetli bir surette ihtar etmek gereğini duyuyorum! Çünkü, ender de olsa, üzülerek işitiyoruz ki, milletin tarihini okumamış veya millî duygudan yoksun kalmış olan bazı kişiler, yabancıların aleyhimizde ileri sürdükleri suçlamaları reddetmemenin yanında, vatanını ve milletini kusurlu göstermekten çekinmiyorlar! Bugün bile Sultanî (Galatasaray) mektebinin salonlarını aleyhimizde konferans verdirmek için yabancılara açanlar var. Bu gibilere lânet!”
Ne acıdır ki, günümüzde de, bazı üniversitelerimiz salonlarını, 'Türkler Ermenilere Soykırımı Yaptı' tezini savunanlara açabilmektedir!
24 Eylül 2005 tarihinde Bilgi Üniversitesi'nde, 1915'teki Ermeni Tehcirinin tartışıldığı bir konferansa, “Soykırımı bir Ermeni yalanıdır” görüşünde olanların katılmaları engellenerek, bu 'Demokratik' toplantıda, düşüncelerini açıklamak imkânı tanınmamıştı!
Konferansa katılan eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Türkiye'de düşünce özgürlüğü olduğundan ve herkesin bu çerçevede düşüncesini özgürce açıklayabilmesi gerektiğinden söz ederek bu yüz karası konferansı savunmuş; âdeta, Ermeni diasporası gibi hareket eden Türkiyeli aydınlar, Türkiye'nin tarihi ile yüzleşmesini, yani Soykırımı kabul etmesini istemişlerdi!
Atatürk, bu soykırımı iddialarının dile getirilmesi sebebiyle, ABD'nin İstanbul Yüksek Komiseri Amiral Bristol'e 7 Mart 1920 tarihinde gönderdiği bir telgrafta “Müttefiklerin ve Amerika'nın bu yalanlara inanmayacağını düşünüyorduk çünkü gizli servisleri bütün Anadolu'da faaliyet gösteriyor!” diyerek, böyle bir 'Soykırımı' söz........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play