We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI (7)

3 1 1
22.07.2022

Gençlerimize Tarihimiz Öğretilmiyor!
Millî tarihimiz konusunda maalesef oldukça bilgisiz bırakıldığımızdan, iyi niyetli birçok insanımızın bile, bu 'Soykırımı' masalından etkilendikleri görülmektedir. Nitekim, bizzat yaşadığımız bazı hadiseler bu tespitimizi doğrulamaktadır. Kendisi ile tartıştığımız bir kişinin, 'Anadolu'da kimliklerini gizleyen Rum ve Ermeni köylerinin bulunduğunu' söyleyerek, bu insanların hayatlarının ne kadar zor olduğuna işaret etmek istediğini hatırlıyoruz! Yani, bu zat aslında, bu insanların karşılaşacakları baskılar yüzünden gerçek kimliklerini gizleyerek, Türkçe konuşmak ve 'Müslüman gibi görünmek' zorunda kaldıklarını anlatmak istiyordu! Bu sakat düşüncenin yerleşmesinde, bu ülkede yıllardır sürdürülen Psikolojik Harp'in etkili olduğu muhakkaktır. Bu politikanın amacı, Atatürk'ün dehası sayesinde âdeta bir mucize gerçekleştirerek kurduğumuz bu devletin bitirilmesidir ki, bunun için önce, tabiî ki, bu ülkenin vatandaşları nezdinde bu devletin değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması gerekmektedir! Yaşadığımız birçok hadise bu tespitimizin doğruluğunu göstermektedir. Bugün, bu topraklardan zorla veya kendi istekleriyle göç etmek zorunda kalan Ermeni ve Rumlar için ağıt yakanların bu coğrafyada, Türklerin yaşadıkları, özellikle l877-l878 Rus Harbi ile başlayan ve İstiklâl Harbimiz sonuçlanıncaya kadar devam eden dramdan haberdar olmadıkları muhakkaktır. Emperyalist devletlerin Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde bir Pontus Devleti ve Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti ve Kukla Kürt Devleti kurma emelleri unutulmamalıdır. Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'e piknik yapmak için çıkmamıştı!
Eğer, İstiklâl Harbi başarısız olsaydı, bugün bu coğrafyanın birçok parçasında gerçek kimliklerini gizleyerek yaşayanlar, Ermeniler ve Rumlar değil, Türkler olacaktı Türkler!
Varlık yayınları sahibi ve kendisi de bir Balkan göçmeni olan Yaşar Nabi Nayır'ın, yıllar önce okuduğumuz, Balkanlardaki Türk varlığının başına gelenleri anlattığı bir kitabında şöyle bir anekdot vardır: Yaşar Nabi, bir toplantıda karşılaştığı Yugoslavya Büyükelçisine “Neden tarih kitaplarınızda hep Türkler hakkında, gerçek dışı, Türkleri kötüleyen bir dil kullanıyorsunuz?” diye sorar. Büyükelçi suçluluk duygusu içinde mealen şu cevabı verir: “Ne yapalım Millî Birliğimizi sağlamak için böyle bir hedef göstermemiz şart!”
Evet! Bizden kopan bütün devletler, tarihi çarpıtarak, Türkler........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play