We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI (3)

16 1 7
04.07.2022

Ermeni Patriğine Göre Ermeniler!
Osmanlı'da Rumlar, Ermeniler, Arnavutlar ve zaman zaman da Yahudiler el üstünde tutulmuşlardır. Eflâk ve Boğdan eyaletlerinin başına, 1821 yılındaki Mora isyanına kadar, Fener Rum Beylerinin getirildiği de bilinmelidir! Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde, Ermeniler Bizans'a bağlı prenslikler hâlinde yaşamaktaydılar. Ortaçağ Ermeni yazarları, Bizans İmparatorluğu ve Haçlılar için yergi dolu ifadeler kullanmışlar; fakat, Selçuklu Türk hükümdarlarından, hep övgü ile söz etmişlerdir. Ermeni tarihçi Urfalı Matheos, Selçuk Sultanı Melikşah'tan bahsederken, “Sultan'ın yüreği, Hıristiyanlara karşı şefkatle dolu idi. O, geçtiği memleketlerin halkına bir baba gözüyle bakıyordu. Böylelikle, hiç muharebe yapmadan birçok eyalet ve şehirlere hâkim oldu” diye yazmaktadır. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra, Ermeniler Osmanlı Devleti'ne bağlanmışlar; Ermeni dinî reisliği önce Kütahya'ya, 1324'te Bursa'ya; İstanbul'un fethinden sonra ise İstanbul'a nakledilmiş ve Ermeni Patrikhanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur (Patrik Nerses Varjebatyan, Aydınlık kitap eki, 23.4.2015).
Prof. Halil İnalcık'ın da belirttiğine göre, Türkler birçok bölgeyi “istimaliyet” yani, gönül çelme yoluyla elde etmişler ve fethettikleri ülkelerin halklarıyla birlikte, barış içinde yaşamışlardır!
Selçukluların Anadolu'ya getirdiği bu barış ve refah düzeni, Avrupalı Devletlerin yağmacı ordularıyla başlatılan Haçlı Seferleri ile büyük bir sarsıntıya uğrayacak; Selçuklulardan sonra, Türk Beylikleri; sonrasında Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile, bu coğrafyada yaşayan bütün halklar, yeniden barışa ve huzura kavuşacaklardır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasının halkları, Türk hâkimiyeti altında, bin yılı aşkın bir süre barış içinde yaşamışlardır. Keza, Balkan halkları da, 500 yılı aşkın bir süre, Türk Barışıyla, huzur içinde yaşamışlardır. Birinci Dünya Harbi'nden sonra, bu coğrafyadaki Türk Hâkimiyetinin yerini, Batı Emperyalizminin Hâkimiyetinin almasıyla: Bosna-Hersek'te, Filistin'de, Irak'ta, Libya'da ve Suriye'de yaşanan vahim olaylar ise meydandadır! İçimizdeki devşirilmiş aydınların görevi bu gerçeklerin bilinmemesini sağlamaktır!
Panos Dabağyan'ın Kitabı!
Ermeni asıllı vatandaşımız Levon........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play