We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI (2)

7 1 43
01.07.2022

Ermeni tedhişi sebebiyle, Abdülhamid Han, Ermeniler hakkında önemli tedbirler alır. Özel Kalem Müdürü Tahsin Paşa'nın belirttiğine göre, Ermeni tüccarlar hiçbir devlet ihalesine sokulmazlar!
İttihatçı Celâl Bayar hatıralarında, bu suikast konusunda şu bilgileri vermektedir: “Ben o olayı hatırlamaktayım. Bütün Türkler bu cinayetten üzüntü duymuş, yer yer mevlitler okunmuş, kurbanlar kesilmiş, Abdülhamid'in sağlığına dualar edilmişti. Halk tam bir inançla Padişahlarının bu konuda masum ve komitecilere karşı memleketin bütünlüğünü korumak yolundaki tedbirlerini yerinde buluyor, ona hak veriyordu” (Ben de Yazdım, Cilt II, s. 348).
Ermenilerin menfi propagandalarından etkilenerek, Türkiye'de durumu yerinde görmek için gelen bir Amerikan heyeti, Türkiye'de gördüklerinden şaşkına döner. Tahsin Paşa'nın naklettiğine göre, 'Sultan Abdülhamid bu heyete, Şurayı Devlet'ten bir zâtı ve bir Hünkâr yaverini mihmandar tayin eder.
Hep birlikte camileri, kiliseleri, mektepleri ve Adliye Dairesini gezerler. Kiliselerde halkın serbest ibadet etmelerine, adliyedeki muhakeme usullerine hayret ederler. Bilhassa adliyedeki bir cinayet mahkemesinde, dinleyicilere mahsus yerden mahkemeyi dinlerken, hayretleri büsbütün artar. En çok dikkate şayan buldukları şey, mahkeme heyetinde bir Ermeni ve bir Hıristiyan'ın hâkim olarak görevli olmasıdır. Kendileri, Türklerin Ermenileri kesmekte oldukları hakkındaki şayia üzerine tahkikat yapmaya gelmişken, en büyük mahkemenin azalığında bir Ermeni'nin bulunması akla sığar şey değildir. İlk önce buna inanmak istemezler. Fakat, mahkeme bittikten sonra, hâkim heyetinin odasında yaptıkları görüşme sırasında, hakikati anlarlar ve Amerikan halkını bu konuda yanlış yöne sevk eden Ermeni propagandalarına fena hâlde kızarlar (Tahsin Paşa, “Tahsin Paşa'nın Hatıraları” age. s. 237).
Celâl Bayar da, hatıralarının, “Ermeni Meselesi Nedir?” başlıklı bölümünde, Ermenilerin durumları konusunda şu bilgileri vermektedir: “Osmanlı Devleti, kuruluşunun ilk günlerinden beri, Ermenileri en yakın ve en sadık tebaası bilmiştir. Fatih, İstanbul'a bir hayli Ermeni naklettirdi. 1461 yılında Ermeni Patrikliğini kurdu. Islahat Fermanı ile, Ermenilerin vatandaşlık hakları kuvvetlendirildi. 1860 yılında, 'Ermeni Milleti Umumî Meclisi'nin açılmasına müsaade edildi. Ermeniler burada, dinî ve içtimaî meselelerini büyük bir hürriyet içinde müzakere ve idare ederlerdi. Bu meclisin nizamnamesine 'Ermeni Anayasası' denirdi. Tanzimat devrinde Ermeniler tamamen........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play