We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BU KAÇINCI EKONOMİK KRİZ? (3)

7 1 1
08.08.2022

WASHİNGTON MUTABAKATI ÖNEMLİ!
Yıllar yılları kovaladı. Türkiye Çok Partili Siyasî Sistemin tabiî sonucu olarak, parti kavgaları içinde İç Cephe'sinin parça parça olmasına şahit oldu! Bunun neticesinde de, sözde 'KURTARICI' olarak Askerî Darbeler başladı. Her Askerî Darbe, Türkiye'yi Amerika'ya biraz daha bağladı!
Önce, Moskova ile ilişkilerimizi geliştirmek isteyen Başbakan Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesiyle, iktidardan indirildi ve astırıldı. Yetmedi, 12 Mart 1971 Müdahalesi geldi. O da yetmedi, Türkiye'yi Kapitalist-Emperyalist Sisteme daha sıkı bağlarla bağlayacak olan 24 Ocak 1980 kararları alındı; bu kararların muhalefetsiz uygulanabilmesi için 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi yaptırıldı ve ekonominin başına Dünya Bankası'nın adamı Turgut Özal getirildi. Özal, Washington Mutabakatı ile belirlenen liberal bir ekonomik programı uygulamaya başladı.
WASHİNGTON MUTABAKATI NEYDİ?
Birkaç defa anlattık. Kısaca yine değinelim: Bu mutabakatla alınan kararlar, ABD ve diğer G-8 ülkeleri tarafından 1978 yılında kabul edilen, IMF, Dünya Bankası ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından, gelişmekte olan ülkelere dayatılan neo-liberal ekonomi politikalarıydı.
Eski Maliyeci ve Bakanlardan Cahit Kayra, Washington Mutabakatı ile belirlenen politikalar konusunda şu bilgiyi veriyor: Bütçelerde Disiplin, Vergi Reformu, Faiz Hadlerinin Serbest Bırakılması, Ticaretin Tamamıyla Liberalleştirilmesi, Yabancı Sermaye Yatırımlarının Liberalleştirilmesi, Kamu İktisadî Kurumlarının Özelleştirilmeleri, Giriş Çıkışlardaki Engellerin Kaldırılması…”
Cahit Kayra daha sonra şu açıklamayı yapıyor: “Genellikle bu politikaların, sermaye sahibi olan ülkelerin dünya ekonomisine tümü ile el koymalarını sağlayacak bir sistemi amaçladığı ve daha sonra esecek olan Globalizm-Küreselleşme fırtınasını getireceği düşünülebilir” (“1950-1980 Karma Ekonomi”, s. 275)!
Aynen de öyle olmuştur! Türkiye, 'Dünyayla Bütünleşiyoruz' kandırmacasıyla, ekonomik bağımsızlığını yitirecek işler yapmıştır! Bunun baş sorumlusu da Turgut Özal'dır!
Turgut Özal, 12 Eylül 1980'deki Askerî Darbe sonrasında, askerler tarafından Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Kurduğu ANAVATAN Partisi tek başına iktidar olduğunda da, kendisine telkin edilen iktisadî siyaseti uygulamaya koyulmuştur. Bugün başımıza belâ olan Serbest Döviz esasına getiren de Özal'dır!........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play