We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BU KAÇINCI EKONOMİK KRİZ? (1)

10 0 0
01.08.2022

2021 yılının son aylarından itibaren bir ekonomik kriz daha yaşamaktayız. Hatırlar mısınız? 1979 yılında Başbakan Süleyman Demirel'in söylediği bir söz vardı, “70 Cente muhtacız!”
Bu söz âdeta ekonomik durumumuza ayna tutmaktaydı.
Batı'nın bize dayattığı, adına Serbest Piyasa denilen bu “Serbest Soygun” sistemini sürdürmekte ısrar ettikçe, ekonomik krizlerden kurtulamayacağımız bilinmelidir.
BU EMPERYAL SİSTEME NASIL KATILDIK?
Türkiye, Atatürk'ün ölümünden sonra devletin başına getirilen İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, SSCB'ye karşı düşmanca bir siyaset takip etti. II. Dünya Harbi bitmeden Amerika'ya yaklaşıldı. Zaten, Amerika ile daha 4 Nisan 1939'da, “En ziyade müsaadeye mazhar” ülke statüsü veren bir anlaşma imzalanmıştı! Yani, İnönü yönetimi, Tarafsız Türkiye'nin rotasını, daha II. Dünya Harbi başlamadan, Batı'ya kırmıştı! Amerika ile ilk İkili Antlaşma 23 Şubat 1945 tarihinde imzalandı. Ortada Sovyet tehditleri diye bir şey yoktu! Bunu diğerleri takip etti. 1947'de IMF'ye üye olduk. Bunun görüşmeleri de çok şenlikli bir hava içinde geçti.
1947 yılının Şubat ve Mart ayları, Türkiye'nin Batı'ya yaklaşması sürecinde önemli tarihlerdir. Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'na giriş bu dönemde gerçekleşir. 11 Mart 1947'de IMF'ye üye olan Türkiye'nin, 12 Mart tarihinde Truman doktrini kapsamına alınacağı tüm dünyaya duyurulur. Yalçın Doğan o günlerdeki gafleti, “IMF Kıskacında Türkiye” isimli kitabında anlatmaktadır. IMF üyeliği ile ilgili kanun tasarısı TBMM Ticaret Komisyonu'nda görüşülürken, Hazine Genel Müdürü Sait Naci Elgin, konu üzerinde üç saat süre ile üyelere açıklama yapar. Bu izahatı dinleyen üyelerin tepkisi şudur: “Siz iyi anlattınız, ama biz anlayamadık, bir kez daha anlatın!” Tasarı TBMM'de görüşülürken, Ankara Hukuk Fakültesi İktisat Profesörü Yusuf Kemal Tengirşek, şu ibretlik konuşmayı yapar: “…Ticaretin genişlemesine mâni olan şeylerin kaldırılmasını ikisi de (İngiltere ve Amerika) istiyor. Yani hep ticaret; ticaretin iyi yapılması! Fakat, bana sorarsanız, deseniz 44 devlet en zeki adamlarını göndermişler, bunu kabul etmişler, sen burada ne uğraşıp duruyorsun?' Cevabım şudur: 'Bu antlaşmalarla bağlanmada Türk Milletinin........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play