We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ABDÜLHAMİD YAHUDİLERE TOPRAK SATMADI (2)

9 0 0
23.05.2022

Filistin konusunda Atatürk de, Sultan Abdülhamid'le aynı duyarlılığa sahiptir. Atatürk'ün, Hindistan'ın Bombay Chronick gazetesine verdiği bir mülâkatta söyledikleri, Filistin konusunda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Bombay Chronick gazetesi, bu mülâkatı, “Filistin'e el sürülemez. Kemal Paşa Avrupa'ya ihtar ediyor! Türkler mukaddes topraklarda yabancı hâkimiyetine tahammül etmeyeceklerdir” başlığı ile manşetten vermiş.
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın 20.08.1937 tarih, 5476/7/1 K sayı ile Başvekâlet yüksek makamına gönderilen tercüme metinden anlaşıldığına göre, Atatürk şu çok önemli tespitleri yapmış: “Arapların Avrupa siyasetine nüfûz edemeyip, bu sözde istiklâl kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz, vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için, İslâmiyet'in mukaddes yerlerinin Musevi'lerin ve Hıristiyanların nüfûzunun altına girmesine mâni olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyet'e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Hazreti Peygamberin son arzusunu yani mukaddes toprakların daima İslâm hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız” (Necdet Sevinç, Yeniçağ gazetesi, 18.05.2005).
Yazar Altemur Kılıç'ın belirttiğine göre, bu belge Matbuat Umum Müdürlüğü antedini taşımakta ve aslı Ankara'da Millî Arşiv'de 030 10 266 793 25 numaralı dosyada saklı tutulmaktadır (Yeniçağ, 3.02.2009).
Atatürk, bu uyarıyı, Filistin'deki İngiliz yönetimine karşı ayaklanan Arapları desteklemek için yapmıştır. Osmanlı döneminde barış içinde yaşayan Filistinliler, İngiliz işgalinden sonra büyük sıkıntılar çektiler. Bu kutsal topraklara büyük bir Yahudi göçü başladı. Bunu protesto eden Filistinliler, 1936'da büyük bir ayaklanma başlattılar. Fakat İngilizler bu ayaklanmayı, Siyonist Yahudi milislerin işbirliği ile kanlı bir şekilde bastırdılar. Atatürk'ün bu uyarısı, Arap dünyasında büyük bir heyecan yaratmış ve Atatürk lehinde çeşitli gösteriler yapılmıştır.
Ne var ki, bazı İslâmcı çevreler, ısrarla, Atatürk'ün Filistin hakkında böyle bir sözünün olmadığını iddia etmektedirler! Bunun bir sebebi de, hiç araştırılmadan, Atatürk'ün bu sözleri, Meclis'te yaptığı bir konuşmada sarf ettiğinin söylenmesidir. Hâlbuki, belirtilen tarihlerde Atatürk'ün Meclis'te bir konuşması yoktur.
Araştırmacı Ertan Özyiğit de, bu mülâkatın 27.07.1937 tarihinde verildiğini belirtmektedir........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play