We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ABDÜLHAMİD YAHUDİLERE TOPRAK SATMADI (1)

2 0 0
20.05.2022

Sultan Abdülhamid'i her vesileyle eleştirenler, Thedor Herzl'in, Filistin'de Yahudilere arazi satılması konusundaki teklifine karşılık olarak, Abdülhamid'in, “Satılık bir karış toprağım yok” diye bir cevabı olmadığını iddia ederler. İngiltere'de, Thedor Herzl'in 5 ciltlik günlüklerini inceleyen yazar Yılmaz Dikbaş, bu tartışmalara son noktayı koymuştur. Dikbaş'ın belirttiğine göre, Herzl Abdülhamid'e, 'Filistin'de Yahudilere yurt verilmesi karşılığında 20 milyon Sterlin ve ayrıca Osmanlı borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlama' sözü vermiştir. Sultan Abdülhamid ise kendisine “Bu toprakların şahsî mülkü olmadığı, millete ait olduğu” cevabını verir (Ulusal TV, 4 Kasım 2009).
Sultan Abdülhamid, Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmaları fikrine kesinlikle karşıydı. Bu yüzden, Filistin'deki Yahudi nüfusunu dikkatle takip etmekteydi. Prof. Yalçın Küçük'ün belirttiğine göre, Rusya'dan kovulan Yahudilere, İngilizlerin ısrarıyla, 1882 yılında Filistin'de yerleşme izni veren Abdülhamid, zamanın Kudüs Mutasarrıfının bir raporla, bunların burada çoğalmalarının tehlikesi konusunda İstanbul'u uyarması üzerine, derhâl Yahudilerin buralarda arazi almalarını yasaklamıştır (Yalçın Küçük, “İsyan”, Cilt II, s.122). Verdiğimiz iki örnek de sol kesimdendir! Buna rağmen, bu iddiaların ardının arkasının bir türlü kesilmemesi, Sultan Abdülhamid'in karalanmasının arkasında, bir dış parmağın olduğunun kuvvetli bir delilidir.
Bu parmak sakın Siyonist parmağı olmasın!
Abdülhamid Kudüs konusunda o kadar titiz davranır ki, aslında vâliliğe bağlı olan Kudüs Mutasarrıflığını doğrudan kendisine bağlar!
Kudüs Sancağındaki arazinin çok büyük bir bölümü Hazine-i Hassa'ya aitti. Süleyman Tevfik Bey'in belirttiğine göre, Siyonistler İstanbul'a bir heyet göndererek, Kudüs arazisinin sahil şeridine yakın kısımlarını satın almak isterler. Fakat Sultan Hamid, “Ecdadımın kan karşılığı Memâlik-i Şâhaneme dahil ettiği yerleri para mukabili satmam” diyerek teklifi reddeder. Siyonistler bu defa, doksan dokuz sene müddetle kira teklif ederler. Hakan onu da geri çevirir (Cemal Kutay, “Bilinmeyen Tarihimiz”, s. 71).
1904 devlet salnamesi, hepsi Kudüs Mutasarrıflığına bağlı olan bu bölgenin yüzölçümü olarak, yarıdan fazlasını kapsayan alanının, Çiflikat-ı Hümayun, yani 'Padişahın Özel Toprağı' olduğunu kaydediyor. Sultan Hamid'den, evvelâ satın alınması; daha sonra doksan dokuz sene müddetle........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play