We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ABDÜLHAMİD'İN DIŞ BORÇLARDA YAPTIRDIĞI İNDİRİM

8 0 0
27.05.2022

Sultan Abdülhamid, 1876 yılında Padişah olduğunda, iflâsını ilân etmiş bir ülke devralmıştı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, mâlî meselelerin ele alınmasını bir süre erteledi. Harp sona erdikten sonra alacaklı devletlerle pazarlığa oturuldu. Mâlî meseleler konusunda çok bilgili olan Sultan Abdülhamid, borçların çok yüksek bir kısmının faizden müteşekkil olduğunu da bilmekteydi. Sultan Abdülhamid, alacaklılarla yaptığı pazarlık sonucu, borçlarımızda çok önemli bir indirim yapmayı başarmıştır.
Prof. Sina Akşin'in yayın koordinatörü olduğu Türkiye Ansiklopedisi'nde verilen bir bilgiden, Sultan Abdülamid'in, 'Batılı alacaklı devletlerle yaptığı sıkı bir pazarlık sonucu, 252 milyon lira tutarındaki borçlarımızın, 106 milyon Osmanlı lirasına indirilmesini sağladığını' öğreniyoruz (Prof. Sina Akşin, “Türkiye Tarihi”, Cilt III, s. 168)!
Prof. Vahdettin Engin ise borç miktarının 125 milyon liraya indirildiğini belirtmiş (Prof. Vahdettin Engin, “Pazarlık”, s. 104).
İki profesörün belirttiği miktar arasında bir miktar fark var. Fakat önemli olan borçlarda bu kadar büyük miktarda bir indirim sağlanabilmesidir. Ne var ki, bu borç indirimi, Sultan Abdülhamid hakkındaki, 'O da borçlanmayı tüm hızıyla sürdürdü' şeklindeki iftiraları çürütecek nitelikte olduğundan görmezden gelinir! Diğer taraftan, biri Solcu, diğeri Muhafazakâr iki akademisyenin, Sultan Abdülhamid'in önemli bir başarısını paylaşmış olduklarına özellikle dikkat çekmek isteriz!
Abdülhamid'in alacaklı........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play