We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DOĞRU İNSAN, NEREDE YETİŞİR?

6 1 1
24.09.2021

Malumunuz, Cumhuriyet kurulduktan sonra, ülkemizde eğitim alanında iki büyük devrim yapıldı:
- 1924 yılında, ülkedeki tüm eğitim ve öğretim kurumları tek çatı altında birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
- 1928 yılında da batılıların “Türk rönesansı” dedikleri Harf Devrimi yasası çıkarıldı.
Bu devrimlerin temel amacı şöyle özetlenebilir:
- Daha iyi denetlenebilir bir eğitim sistemi ile çağın gerektirdiği ve ülkenin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştirmek,
- Bilim ve medeniyet açısından oldukça geride kalmış memleketin çıtasını, bir an önce çağdaş ülkeler seviyesine yükseltmek, o ülkelerle rekabet edebilecek bir olgunluğa eriştirmek…
İmparatorluktan “milli devlet” dönemine geçişin bir gereği olarak, Türk milli kültürünü hızla geliştirmek, onu, Arap ve Fars kültürü gibi yabancı kültürel etkilerden arındırmak bu vesileyle önemli bir görev addedilmişti.
Zamanın devlet büyükleri ve Atatürk'ün bizzat kendisi son nefesine kadar bu uğurda çok büyük çabalar sarf etti
Okul ziyaretlerinden müfredat hazırlamaya, ders kitabı yazmaya kadar…
Bu hedeflere destek olması amacıyla Türk Tarih Kurumu, Türk Dil........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play