We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rahmi Korkut Öğütçü’nün Şairliği ve Fındık Üzerine Destanları Yazname

3 0 70
12.08.2021

Rahmi Korkut Öğütçü’nün Şairliği ve Fındık Üzerine Destanları
Yazname

Rahmi Korkut Öğütçü’nün şiirleri 1918 yılından itibaren şehrimizin gazete ve dergilerinde yayınlanmıştır. Aruz vezni yanında hece ölçüsü ile yazdığı çok sayıda şiiri vardır. Ancak şairimiz şiirlerini kitaplaştırma fırsatı bulamamıştır. Belki de en verimli çağında çok genç denilebilecek bir yaşta (52) aramızdan ayrılmıştır.
Rahmi Korkut Bey’in şiirleri ile ilgili ilk kitap çalışması 1979 yılında eleştirmen ve çevirmen Ali Avni Öneş tarafından yapılmış ancak bu eser yayımlanmamıştır. Ali Avni Öneş yayımlanmayan bu eserin önsöz bölümünde Rahmi Korkut Bey’den şöyle bahsetmektedir:
“Herşeyden önce şunu açıklamak gerekir ki Rahmi Korkut Giresun’un yitik değerlerinden biri belki de en önemlisidir. Zemin ve zaman bulabilseydi öğrenimini ve yaşamını hiç değilse İstanbul’da sürdürebilseydi, edebiyatımızın büyük adları arasında yer alabilirdi.”
Rahmi Korkut Bey’in şiirlerinin yer aldığı tek kitap, aynı zamanda yeğeni olan rahmetli Hasan Öğütçü tarafından 2008 yılında yayımlanmıştır. “DÜŞKÜNNAME I” adını taşıyan eserin giriş bölümünde Giresun Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazım Elmas ve Ali Avni Öneş Bey’lerin şair ve sanat anlayışı üzerine makaleleri bulunmaktadır.


Prof.Dr. Nazım Elmas bu kitaptaki makalesinde; şairin sanat anlayışı konusunda şu tespitlerde bulunmuştur.
“Şiirlerinde aşk, tabiat, yalnızlık, ıstırap, zamandan şikâyet, maziye özlem, ayrılık gibi ferdi temalar yanında, değişim sürecindeki Türkiye’nin geçiş sıkıntılarını, ordunun zaferlerini, Giresun’daki sosyal hayatı da özellikle hicviyeleriyle dile getirmiştir. Bu hicviyelerinde insanların vefasızlığı, bencilliği üzerinde durduğu gibi yöneticilerin uygulamalarını da üstü kapalı olarak eleştirmiş, “zamanın nezaketi” sebebiyle böyle yazdığını ifade etmiştir.
Eski tarz yazdığı şiirleri methiye, mersiye ve hicviye şeklindedir. Halk şiiri geleneği ile yazdıklarında hece ölçüsünün 7,8,11,14‘lü kalıplarını kullanmıştır. Bu şiirler koşma tipiyle yazılmıştır. Bazı şiirlerini ise mani tipiyle yazdığı görülür.


Rahmi Korkut, Tevfik Fikret’in serbest müstezat şekliyle yazdığı şiirler gibi musiki değeri yüksek, fikirlerin mısralara yayıldığı (anjambman) şiirler de........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play