We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rahmi Korkut Öğütçü’nün Şairliği ve Fındık Üzerine Destanları Fındıkname II

3 0 18
11.08.2021

Rahmi Korkut Öğütçü’nün Şairliği ve Fındık Üzerine Destanları
Fındıkname II

Rahmi Korkut Öğütçü’nün methiyeler, mersiyeler ve hicivler şeklinde şiirleri vardır. Özellikle Giresun’daki sosyal ve kültürel yaşamı hicvetmiştir. Sanatında daha çok aruz veznini tercih eden yazar, zengin Arapça ve Farsça bilgisine sahiptir. Engin kültürü ve bilgi birikimiyle aruzu kurallarına uygun kullanmada ustadır. Giresun’da bu tarzda şiir yazanların ilk öncülerindendir.


Gazel ve kasideleri Nedim, Fuzuli, Nef’i ve Bağdatlı Ruhi tarzındadır. Duyguları dizelerine daha çok mizah ve hiciv tarzında döker. Şiirlerinin ana temasında duygusallık hâkimdir. Gözlemlerinde gerçekçidir. Toplumsal yaşamdan çizgilediği hatalı kesitler ibret vericidir. Aruzun dışında koşmaları, destanları ve serbest vezinli şiirlerinde kullandığı Türkçe arı ve sadedir.
Şair Giresunluluk duygularıyla doludur. Giresunlu olmanın kıvancıyla Giresun için methiyeler yazmıştır. Giresun sevgisiyle yazdığı ve Methiye-i Giresun adını verdiği aşağıda okuyacağınız bu şiirin, son mısrası “Hamd-ü şükr olsun ki, Düşkün sen de bu şehr oğlusun.” Şeklinde son bulmaktadır.

Methiye-i Giresun

Yaz gelince bu Giresun iklimi cennet olur,
Her köşe bir kasr-ı firdevs, kasr-ı şemsabat olur.
Hüsn-ü anı vasfa sığmaz, neylesin, ressam edip,
Her gören hayran olur ve her gönül dilşad olur.

Her taraftan fazla özenmiş tabiat bu ili,
Toprağı dürr-ü gevher, suları hayat olur.
Öyle bir ab-ü hevaya hiçbir il malik değil,
Tanrı’dan gayr-ı şifa, andan istimdat olur.

Sahiliyle, bahçesiyle, yaylasıyla bu ili,
Bir gezen en natüvan, “dağlar delen Ferhat” olur.
Öyle bir şehri dilara-i cihan ki Giresun,
Leyli bir “ayin-i cem”dir, subhu “saad’abad” olur.

Şiir için halk eylemiş Tanrı anı kim bimisal,
Gezmeyen seyyah ki mağdur, bar-ı seyyiad olur.
Hamd-ü şükr olsun ki, Düşkün sen de bu şehr oğlusun.

Gerçi DÜŞKÜN derler amma, bu muhitte adıma,
Kör felek yar olsa bari tali-i naşadıma.

Eleştirmen ve çevirmen Ali Avni Öneş Rahmi Korkut Bey’in sanat anlayışı hakkındaki düşüncelerini şöyle aktarır;
“ O’nun en büyük özelliği çoğunlukla eskiler gibi yani Divan şairleri, Tanzimat şairleri tarzında yazmasıdır. Yazdıkları genellikle hiciv, mizahtır. O sanki yeni bir Nef’i’dir. Kimi zaman Bağdatlı Ruhi, Fuzuli, Nabi’dir. Kimi zaman da Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, hatta Abdulhak Hamit yada Tevfik Fikret’tir.
Bu betarz-ı........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play